การรักษามะเร็งลำไส้

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แต่วิธีการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีหลากหลายวิธี ผู้ป่วยทราบหรือไม่ว่าวิธีการรักษาแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด? โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว จะแนะนำวิธีการรักษาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ดังต่อไปนี้

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งแบบดั้งเดิมวิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

1.การรักษาด้วยการผ่าตัด: การผ่าตัดเป็นการรักษาที่นิยมมากสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยทั่วไปผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรกเลือกการรักษาโดยการตัดชิ้นเนื้อบางส่วน ยกตัวอย่าง การตัดชิ้นส่วนหลัก การตัดชิ้นเนื้อบางส่วน การตัดเพื่อยื้อยั้งอาการป่วย รวมถึงการตัดชิ้นเนื้ออวัยวะส่วนอื่น แต่หลังจากการผ่าตัดส่วนใหญ่จะง่ายต่อการเกิดเนื้อร้ายขึ้นมาใหม่หรือมีอาการกำเริบ

2. การรักษาด้วยรังสี: รังสีบำบัดมักจะใช้เป็นการรักษาที่ควบคู่กับการผ่าตัด สามารถลดโอกาสการเกิดซ้ำของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

3.เคมีบำบัด: หลังการผ่าตัดการใช้ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคที่เหลือหลังการผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและการกลับมาเป็นซ้ำ แต่ในการรักษาจะมีบางผลข้างเคียงบ้าง

วิธีการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบไม่เจ็บปวด

1. การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันทางชีวภาพ: ประโยชน์ของการรักษาด้วยการฉีดภูมิคุ้มกัน คือไม่กระทบต่ออวัยวะร่างกาย ไม่เจ็บปวดและไม่ต้องเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาล สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันและคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และใช้ได้กับมะเร็งทุกโรค

2.ยาจีน: การรักษายาจีนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถช่วยให้อาการป่วยดีขึ้น เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยและลดผลข้างเคียงของการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัด เป็นการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ

3.ยีนบำบัดเจาะจง: การรักษาโดยใช้ยีนบำบัดที่เฉพาะเจาะจงเซลล์มะเร็ง การกำหนดชนิดยาและฉีดสู่ร่างกายของผู้ป่วยเพื่อทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งที่เฉพาะส่วน ซึ่งจะไม่กระทบไปยังเนื้อเยื่อปกติในบริเวณนั้น เมื่อเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิมแล้วการรักษาโดยใช้ยีนบำบัดที่เฉพาะเจาะจงเซลล์มะเร็งนั้นมีความมั่นยำและมีความปลอดภัยมากกว่า

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลโรคมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเตือน:วิธีการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีหลากหลายวิธี แต่ต้องยึดตามชนิดของโรคและอาการของผู้ป่วยในรักษา จึงจะสามารถควบคุมและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน