การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี


การตรวจทางห้องแล็บ

เซรุ่ม CAl9-9 มีประโยชน์ในการใช้วินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี โดยเฉพาะถ้าเป็นท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิที่กลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ ผู้ที่มีภาวะอุดตันของทางเดินน้ำดีหรือการทำงานของตับผิดปกติก็สามารถทำการตรวจทางห้องแล็บได้เช่นกัน

การตรวจโดยภาพถ่ายทางการแพทย์

ทำให้การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีมีความแน่นอน ดูว่ามีการลุกลามหรือไม่และประเมินความน่าเป็นในการใช้วิธีผ่าตัดได้

1.การเอ็กซเรย์ดูภาพท่อน้ำดี (percutaneous transhepaticcholangiogra-phy,PTC) : เป็นวิธีหลักดั้งเดิมในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีวิธีหนึ่ง สามารถมองเห็นระบบทางเดินน้ำดีทั้งในและนอกตับได้ชัดเจน มองเห็นส่วนที่แยกกันหรือเกิดการอุดตันได้

2.การตรวจอัลตราซาวด์ (B-US) : เป็นวิธีที่ง่าย เร็ว แม่นยำ และประหยัด เมื่อตรวจด้วยวิธีนี้เราจะทราบถึงการขยายตัวของท่อน้ำดี สภาพทางเดินน้ำดีว่ามีการอุดตันหรือไม่ และลักษณะการอุดตันของท่อน้ำดี ดังนั้นแล้วถ้าหากมีอาการดีซ่านควรจะตรวจด้วยการอัลตราซาวด์ดูก่อน

3.การตรวจด้วยซีทีสแกน : ผลการตรวจของซีทีสแกนจะมีความคล้ายคลึงกับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ แต่ภาพที่ได้จะเป็นสามมิติและชัดเจนกว่า มีความแม่นยำในการแสดงการขยายตัวของท่อน้ำดีและตำแหน่งรวมถึงบริเวณที่มีการอุดตัน และสำหรับการกำหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรค วิธีการตรวจนี้จะแม่นยำกว่าวิธีที่ได้กล่าวมาข้างต้น

4.การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (endoscopicretrograde cholangiopancreatography,ERCP) : การตรวจ ERCP สามารถทราบถึงภาวะของทางเดินน้ำดี ในปัจจุบันนี้นอกจากจะสามารถเก็บเซลล์ที่หลุดออกมาจากมะเร็งท่อน้ำดีและน้ำดีได้โดยตรง ประโยชน์ของการวินิจฉัยวิธีอื่นโดยมากจะถูกแทนที่โดยวิธี ERCP นี้

5. การตรวจ PET-CT : การตรวจ PET-CT เป็นวิธีการตรวจที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับมะเร็งที่มีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลือง หรือลุกลามไปจุดที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดบางส่วน การตรวจ PET-CT มักจะช่วยกำหนดแนวทางๆการแพทย์ได้

การตรวจเซลล์วิทยา

บนพื้นฐานของ PTCD การขยายไซนัสเพื่อส่องกล้องดูทางเดินน้ำดี สามารถสังเกตและนำชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิวิทยาได้โดยตรง การทำ PTC หรือ PTCD จะได้น้ำดีซึ่งนำมาตรวจเซลล์วิทยาได้มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน