ข้อมูลการคมนาคม

ข้อควรทราบเรื่องน้ำหนักของสัมภาระที
ข้อควรทราบเรื่องน้ำหนักของสัมภาระที

เพื่อท่านได้ขึ้นเครื่องอย่างราบรื่นดีโปรดให้ความสนใจกับรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระฟรี 1) ตั๋วชั้นธุรกิจ: 30กก. ฟรี 2) ตั๋วเศรษฐกิจ: 20 ก...

รายละเอียด
การเดินทางมาโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่
การเดินทางมาโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่

1. บริการรับส่งฟริที่สนามบิน โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเสนอบริการรับส่งฟริที่สนามบินให้กับคนไข้ทุกท่านที่มารักษารวมถึงญาติผู้ป่วยด้ว...

รายละเอียด
การบริการรับส่งสนามบินฟรี
การบริการรับส่งสนามบินฟรี

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีบริการรับส่งสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาและครอบครัวฟรี กรุณาติดต่อพนักงานประจำสำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยให...

รายละเอียด
การต่อวีซ่า
การต่อวีซ่า

การต่อวีซ่า เวลาทำการบริการ ทุกวันจันทร์ ~ ศุกร์(8:30~12:00;13:30~17:30) ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน 190.00yuan (ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บโดยสำนักงานตรวจคนเข้าออกเมือ...

รายละเอียด
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน