การต่อวีซ่า

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

การต่อวีซ่า

เวลาทำการบริการ ทุกวันจันทร์ ~ ศุกร์(8:30~12:00;13:30~17:30)

ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน190.00yuan (ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บโดยสำนักงานตรวจคนเข้าออกเมือง 160.00RMB/ครั้ง +ค่าถ่ายรูป30.00RMB/คน)

เอกสารที่ต้องการ

1.เอกสารผู้ป่วยต้องให้ หนังสือเดินต้นฉบับ+รูปถ่าย2นิ้ว2ใบ(รูปถ่ายสำหรับการต่อวีซ่า)และเราสามารถช่วยญาติคนไข้หนึ่งคนต่อวีซ่าได้เท่านั้น

2.เอกสารที่โรงพยาบาลเสนอ ใบสำเนาหนังสือเดินทางและใบสำเนาวีซ่าสองใบ+ใบรับรองแพทย์(stampของโรงพยาบาล)+ใบอนุญาตคนต่างด้าวอยู่ชั่วคราวจากสถานีตำรวจท้องถิ่น+ใบขอต่อวีซ่า

กระบวนการทำงาน

หลังจากประกอบเอกสารเรียบร้อยแล้วเรามีพักนักงานช่วยท่านส่งเอกสารไปสถาบันตรวจคนเข้าออกเมืองเพื่อการต่อวีซ่า ปกติต้องใช้เวลาทำการ15วัน

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน