การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคมะเร็งร้ายแรงที่เกิดอยู่ในเยื่อเมื่อกกระเพาะปัสสาวะ โดยมีอาการหลักคือปัสสาวะมีเลือด แต่ว่าอาการนี้มักจะปนกันกับอาการโรคในระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ ทำให้ผู้ป่วยบางท่านเข้ามาปรึกษาแพทย์ไม่ทันเวลาและพลาดโอกาสที่จะแก้ไขไปอย่างน่าเสียดาย การวินิจฉัยเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยพบว่าเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หากเป็นเช่นนั้นแล้วมีวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอะไรบ้าง ต่อมาเป็นคำตอบจากแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่

การวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

วิธีการวินิจฉัย

1.การตรวจปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะเป็นวิธีที่สะดวกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังสูงตรวจปัสสาวะที่ถูกแรงเหวี่ยงแยกองค์ประกอบตรวจสอบพบเม็ดเลือดแดงหรือไม่ จะได้รู้ว่ามีเลือดในปัสสาวะหรือไม่มี ซึ่งนี่เป็นวิธีเดียวที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคมีเลือดในปัสสาวะด้วย และเป็นวิธีที่สามารถพบมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะเริ่มต้น เป็นการตรวจเป็นประจำสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

2.การตรวจเซลล์หลุด (ปิด)ปัสสาวะ

การตรวจเซลล์หลุด(ปิด)ปัสสาวะเป็นวิธีตรวจที่สะดวกง่ายและไม่มีการบาดเจ็บซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่มีความสำคัญอย่างมากในการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การตรวจเซลล์หลุด(ปิด)ปัสสาวะประมาณ85%ของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีผลเป็นบวก

3.การตรวจด้วยภาพเอกซเรย์

การถ่ายภาพเอกซเรย์สามารถแสดงให้เห็นถึงอาการความเต็มของกระเพาะปัสสาวะและปริมาณความลึก การรวมกันของกระดูกเชิงกรานของไตและท่อไต อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบว่าท่อปัสสาวะมีไตพองหรือไม่ และท่อปัสสาวะแทรกซึมรวมทั้งระดับปริมาณแทรกซึม เป็นต้น

4.การตรวจกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ

การตรวจด้วยกล้องกระเพาะปัสสาวสามารถเห็นถึงจุดตำแหน่ง ขนาด จำนวน รูปร่าง มีผนังกั้นหรือไม่ และปริมาณ แทรกซึมโดยตรงขณะเดียวกันควรตรวจเนื้อมะเร็งด้วยการมีหรือไม่มีของช่วงการแทรกซึมหัวขั้วควรตรวจสอบเนื้องอกเนื้อเยื่อ

5.การตรวจอัลตราซาวด์

หลังการทำเต็มกระเพาะปัสสาวะทำให้ผนังเยื่อเมื่อกกระเพาะปัสสาวะขยายเต็มที่ อัลตราซาวด์สามารถวัดขนาดตำแหน่งของเนื้องอกและอาการแทรกซึมของเยื่อเมื่อกหากใช้อัลตราซาวด์สแกนลำไส้ตรง สามารถแสดงให้เห็นถึงความปกติของผนังกระเพาะปัสสาวะ

ขั้วของเนื้องอกและเสียงสะท้อนของเนื้องอกที่ยืดยังช่องกระเพาะปัสสาวะ

เลยสามารถยืนยันขนาดของเนื้องอก

6. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีอัตราความแม่นยำถึง80%ในการถ่ายภาพแสดงรูปร่างและขนาดของเนื้องอกเมื่อเนื้อเยื่อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะลามในท้องกระเพาะปัสสาวะหรือลามนอกผนังกระเพาะปัสสาวะ

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน