การวินิจฉัยมะเร็งเลือด

วิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งเลือดมีอะไรบ้าง?มีบุคลมากมายอยากทราบวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งเลือด เข้าใจถึงวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งเลือดสามารถช่วยให้ทราบอาการโรคมะเร็งเลือดโดยเร็ว และจัดการได้อย่างทันท่วงที

การวินิจฉัยโรคมะเร็งเลือด

วิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งเลือดที่พบได้บ่อย

1.การตรวจหาค่าเลือด: การเอาเลือดจำนวนเล็กน้อยที่นิ้วมือหรือติ่งหู เพื่อตรวจหาค่าเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเม็ดเลือด นำเซลล์เม็ดเลือดขาวแยกประเภท โดยปกติแล้วบริเวณรอบนอกกระแสเลือดนั้นไม่ควรจะปรากฏเซลล์เม็ดเลือดอ่อน (เรียกว่าเซลล์ไร้เดียงสา)สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือด เซลล์เม็ดเลือดอ่อนในไขกระดูกไม่สามารถแบ่งตัวให้เจริญเติบโตได้ ถูกปล่อยเข้ามาในกระแสเลือดดังนั้นเมื่อตรวจเลือดจึงสามารถพบเซลล์เม็ดเลือดอ่อน

2.การตรวจหาค่าไขกระดูก: หากสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งเลือด ควรเจาะตรวจไขกระดูก นำประเภทต่างๆของเซลล์ที่ไขกระดูกหาค่าจำนวนและจัดประเภท หากปกติไขกระดูกจะมีเซลล์เม็ดเลือดอ่อนๆไม่เกิน 5% สำหรับผู้เลือดป่วยโรคมะเร็งเลือดจะมีเซลล์เม็ดเลือดอ่อนมาก อาจจะมากกว่า30% โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเลือดกับเด็กชนิดเฉียบพลัน จะมีเซลล์เม็ดเลือดอ่อนมากถึง80-100%

การตรวจหาค่าไขกระดูกเป็นการตรวจหาโรคมะเร็งเลือดที่น่าเชื่อถือมากที่สุด หากพบไขกระดูกมีเซลล์เม็ดเลือดอ่อนมากอย่างเห็นได้ชัด ร่วมกับอาการป่วยและการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรคมะเร็งเลือดไม่ยาก แต่ชนิดของมะเร็งเลือดค่อนข้างมาก ชนิดไม่เหมือนกันเทคนิคทางการแพทย์ย่อมแตกต่าง ดังนั้นควรทำการตรวจเป็นขั้นตอนเพื่อแยกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้อย่างถูกต้อง

1.การตรวจแยกประเภทวัคซีน: การตรวจชนิดนี้จะต้องสูบน้ำไขกระดูกประมาณ 2 ml หลังจากนั้นใช้ "โมโนโคลนอลแอนติบอดี"นำไปไประบุชนิดของโรคมะเร็งเลือด

2.การตรวจสอบเซลล์พันธุศาสตร์ : การตรวจชนิดนี้จะต้องสูบน้ำไขกระดูกประมาณ 2 ml สามารถเข้าใจธรรมชาติของเซลล์มะเร็งในเลือดที่มีโครโมโซมผิดปกติว่า ความผิดปกติของโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมักจะเลวร้ายยิ่งกว่าผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่มีอาการของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

3.การตรวจน้ำไขสันหลัง: ตรวจโดยจุดเอวกระดูกสันหลังไขสันหลังของผู้ป่วย ทดสอบของเหลวเพื่อดูว่าสมองของผู้ป่วยและไขสันหลัง (ระบบประสาทส่วนกลาง) ของเลือดมีการบุกรุกมะเร็ง โดยการบุกรุกที่รู้จักกันในทางการแพทย์คือ “มะเร็งเม็ดเลือดระบบประสาทส่วนกลาง”

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่แนะนำว่า นอกจากวิธีที่กล่าวมานี้นั้น สามารถวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์(รวมถึงการถ่ายรูปเอกซเรย์หน้าอก หัวกะโหลก แขนขาทั้งสี่เป็นต้น)ตรวจสอบใต้ตา อัลตราซาวนด์ ตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าของตับและม้าม ชีวเคมีในเลือด การทำงานของภูมิคุ้มกัน ตรวจสอบไวรัสที่เกี่ยวข้อง การตรวจเหล่านี้เพื่อเข้าใจการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วย ไม่ว่าจะมีการบุกของมะเร็งเลือด ก็สามารถเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดในขั้นตอนต่อไปได้

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน