การรักษามะเร็งเลือด

โรคมะเร็งเลือดคือ เป็นโรคที่เกิดจากโครงสร้างของเลือดร้าย เกิดได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย โรคมะเร็งเลือดชนิดเฉียบพลัน ลุกลามไว อาการค่อนข้างหนัก อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์มาก ตามหลักการแพทย์ที่พัฒนา การรับรักษาโรคมะเร็งเลือดชนิดเฉียบพลันอย่างเต็มที่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่อาการป่วยบรรเทาลง ปัจจุบันนี้จุดมุ่งหมายของการรักษาไม่เพียงเพื่อให้อาการป่วยบรรเทาลง แต่หลักสำคัญคือ ยังทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่ออายุนานขึ้นด้วย ปัจจุบันหลักวิธีการรักษาโรคมะเร็งเลือดมีหลากหลายวิธีดังต่อไปนี้:

การรักษาโรคมะเร็งเลือด

รักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก

รักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นการรักษาหลังจากใช้เคมีบำบัดขนาดสูงหรือปรับสภาพภูมิคุ้มกันชนิดอื่น ๆ ขจัดเซลล์เนื้องอกภายในร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด เซลล์โคลนที่ผิดปกติ ปิดกั้นกลไกลการก่อเกิดโรค หลังจากนั้นนำเซลล์ของตนเองหรือเซลล์จากคนอื่นปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ทำให้ผ็ป่วยมะเร็งเลือดนั้นสามารถผลิตเลือดได้เป็นปกติและฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นวิธีการรักษาชนิดหนึ่งที่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการรักษา การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดประมาณ50%หลังการรับการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้น

เคมีรักษา

เคมีรักษาเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญวิธีหนึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเลือดระยะสุดท้าย หลักสำคัญคือทำลายเซลล์โคลนมะเร็งเลือด ฟื้นฟูไขกระดูกเพื่อให้สร้างโครงสร้างเซลล์เลือดที่ปกติอีกครั้ง เคมีรักษายังรวมถึงสี่ลำดับขั้นตอน คือ ยาเคมีบำบัดเหนี่ยวนำ บรรเทาอาการหลังเคมีบำบัด รวบรวมการรักษา และการรักษาอย่างเร่งรัด การรักษาด้วยเคมีบำบัดสามารถบรรเทาอาการปวด ต่ออายุผู้ป่วยและยาเคมีบำบัดเป็นขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่จะปลูกถ่ายไขกระดูก

การผสมผสานระหว่างยาแพทย์แผนจีนโบราณกับแพทย์ตะวันตก

สืบเนื่องมาจาก เคมีบำบัด การบำบัดทางชีวภาพ มีผลข้างเคียงต่อชีวิตมนุษย์ การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเลือดระยะสุดท้ายนั้นสามารถนำการแพทย์แผนจีนโบราณมาประยุกต์ในการรักษา ทำให้ลดอาการผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิผล สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเลือดระยะสุดท้ายที่มีการแพร่กระจาย ร่างกายทรุดโทรม ยากที่จะทนกับการใช้ยาเคมีสามารถใช้ยาแพทย์แผนจีนโบราณซึ่งมีผลดีในการประคับประคองอาการ ปรับสภาพอาการให้ดีขึ้น และต่ออายุให้ยาวนานขึ้น

รักษาโดยการบำบัดทางชีวภาพ

ไม่กี่ปีมานี้การวิจัยก้าวหน้าพัฒนามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการรักษาโดยการบำบัดทางชีวภาพDC-CIKซึ่งเป็นกลไกหลักในการเริ่มต้นระบบภูมิคุ้มกันของตัวเอง เพิ่มภูมิคุ้มกัน ขจัดเซลล์เนื้องอกที่อยู่ภายในร่างกาย ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอก ป้องกันอาการกำเริบและการแพร่กระจาย

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่เตือนว่า การแบ่งชนิดโรคมะเร็งเลือดนั้นมีหลากหลายชนิด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญควรยึดหลักจามอาการของผู้ป่วย วิเคราะห์จากอาการทุกๆด้าน ก่อนที่สรุปแผนการรักษาโดยมีหลักการ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยต้องการรับการรักษาในทุกๆด้าน ตามการแพทย์ที่พัฒนาอย่างกว้างขวางนั้น แต่วิธีการรักษาดังกล่าวต้องยึดตามคำแนะนำของแพทย์ที่เลือกโดยเหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถยับยั้งอาการป่วย ในขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญในการดำรงชีวิตและการทานอาหารร่วมด้วย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน