มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกคืออะไร?

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นเนื้องอกร้ายซึ่งเกิดขึ้นที่ต่อมเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นหนึ่งในสามของเนื้องอกร้ายที่พบในอวัยวะเพศหญิง เป็น 7% ของโรคมะเร็งในเพศหญิงทั้งหมด และเป็น 20% - 30% ของเนื้องอกร้ายที่เกิดในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเกิดขึ้นได้กับทุกวัย แต่ช่วงอายุที่พบมากคือ 58 - 61 ปี ซึ่ง 50% - 70% จะเกิดในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบจะมากกว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเสียด้วยซ้ำ โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะสุดท้ายจะมีอัตราการมีชีวิต 5 ปี ประมาณ 25% - 30% ซึ่งการกลับมาเกิดซ้ำของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออัตราการมีชีวิต 5 ปีของผู้ป่วย

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกคืออะไร?

จนถึงปัจจุบันนี้วงการแพทย์ทั่วโลกก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่แน่ชัด โดยทั่วไปมีความเห็นว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงนี้ ได้แก่ ปากมดลูกกร่อน การมีเพศสัมพันธ์บ่อย มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ละเลยความสะอาดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ละเลยความสะอาดขณะมีประจำเดือน หนังหุ้มอวัยวะเพศชายยาว การติดเชื้อไวรัส HSV-2 รวมทั้งการติดเชื้อไวรัส HPV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น  

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

กลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสูง

1. คนอ้วน : การมีไขมันมากเกินไปจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน : ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลไม่ปกติ จะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าคนปกติถึง 2.8 เท่า

3. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : ผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่อนข้างมาก

4. ประจำเดือนผิดปกติ : ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีปริมาณมาก จะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าผู้หญิงปกติถึง 3 เท่า

5. ผู้ที่ประจำเดือนครั้งแรกมาเร็วและผู้ที่วัยหมดประจำเดือนมาช้า : ผู้ที่มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ12 ปี จะมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าผู้ที่ประจำเดือนมาหลังอายุ 12 ปี ถึง 60% และผู้ที่วัยหมดประจำเดือนมาช้ากว่าปกติ 6 ปี ก็จะเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ง่าย

6. ผู้ที่คลอดบุตรมากและผู้ที่ไม่เคยคลอดบุตร : โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจะเกิดกับผู้ที่คลอดบุตรมาก ผู้ที่ไม่เคยคลอดบุตร และผู้ที่มีบุตรยาก เป็นต้น

7. ผู้ป่วยที่มีอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ ( PCOS )

8. ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ : ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน รวมทั้งการงอกขยายของเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งเยื่อบุภายใน

9. ผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจน : ผู้หญิงที่รับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจน จะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสูง

อาการโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะแรกมักไม่แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจน เพียงแต่ตรวจพบโดยบังเอิญขณะตรวจทั่วไปหรือตรวจทางนรีเวชเนื่องจากสาเหตุอื่น เมื่ออาการแสดงออกมา ส่วนใหญ่จะมีอาการดังต่อไปนี้

1. มีเลือดออกทางช่องคลอด : ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นอาการแรกสุดของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มักมีเลือดออกไม่แน่นอน ปริมาณของเลือดบางครั้งมากบางครั้งน้อย ผู้หญิงที่ยังไม่ถึงวัยหมดประจำเดือนนั้นเลือดประจำเดือนจะมีปริมาณมาก ระยะเวลานานขึ้น ส่วนผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนจะมีเลือดออกทางช่องคลอด

2. มีของเหลวขับออกมาจากช่องคลอด : มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจะขับเนื้อเยื่อที่ตายให้หลุดออกมา สามารถทำให้ของเหลวซึมและขับออกมาทางช่องคลอด ซึ่งของเหลวที่ซึมออกมาจะเหมือนน้ำข้าวปนเลือดหรือมีลักษณะเป็นหนองพร้อมกับมีกลิ่นเหม็น

3. เจ็บปวด : มักเกิดในผู้ป่วยระยะสุดท้าย เนื่องจากเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาท จึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวด สามารถเกิดขึ้นที่บริเวณเอวกระดูกกระเบนเหน็บ บริเวณท้องส่วนล่างรวมทั้งลามไปถึงบริเวณขา

4. ระยะสุดท้าย : ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะสัมผัสได้ถึงมดลูกที่โตขึ้นบริเวณท้องส่วนล่าง และยังสามารถทำให้ส่วนขาและเท้าปวดบวม เกิดโลหิตจาง น้ำหนักลด มีไข้ตัวร้อน สมรรถนะร่างกายล้มเหลว เป็นต้น

จากอาการที่กล่าวมาข้างต้น หากทำการตรวจเพิ่ม สามารถช่วยในการตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ ดังนั้น ผู้หญิงทุกคนควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของประจำเดือนรวมทั้งลักษณะของน้ำคัดหลั่งจากช่องคลอด หากมีอาการดังที่กล่าวมานี้ควรรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที

อาการของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก


วิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

1. การขูดมดลูกวินิจฉัยตามส่วน

โดยปกติจะขูดที่ปากมดลูกก่อน หลังจากนั้นตรวจบริเวณโพรงมดลูก แล้วจึงขูดเนื้อเยื่อภายในโพรงมดลูก เก็บตัวอย่างแยกตามขวดและทำสัญลักษณ์ให้เรียบร้อย และส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งผลการตรวจทางพยาธิวิทยาจะเป็นหลักฐานการวินิจฉัยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

2. การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก

สามารถสังเกตการเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูกได้โดยตรง และสามารถนำเนื้อเยื่อที่น่าสงสัยส่งไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้

3. หลอดดูดตรวจโพรงมดลูก

ใช้หลอดดูดที่ทำขึ้นโดยเฉพาะหรือแปรงตรวจโพรงมดลูกสอดเข้าไปในโพรงมดลูก ดูดสารคัดหลั่งไปตรวจทางเซลล์วิทยา ใช้ในการตรวจคัดกรอง

4. การตรวจอัลตราซาวด์

สามารแสดงระดับการแทรกซึมในชั้นกล้ามเนื้อ

การแบ่งระยะโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

หากผลการวินิจฉัยสรุปว่าเป็นโรคมะเร็ง แพทย์ต้องทำความเข้าใจระดับอาการของผู้ป่วยในขั้นต่อไป เพื่อกำหนดแผนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวินิจฉัยแบ่งระยะโรคนั้นรวมไปถึงมะเร็งได้ลามไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ โรคมะเร็งเริ่มมีการแพร่กระจายหรือไม่ หากมีการแพร่กระจายแล้วแพร่กระจายไปยังส่วนใดของร่างกายบ้าง

การแบ่งระยะโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมีดังนี้ :

ระยะ0 : อาการคล้ายเนื้องอกโตขึ้น เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า มะเร็งปฐมภูมิ

ระยะ1 : มะเร็งอยู่ที่มดลูกเท่านั้น

ระยะ2 : มะเร็งแพร่กระจายไปยังปากมดลูก

ระยะ3 : มะเร็งแพร่ไปอวัยวะอื่นๆ นอกเหนือจากมดลูก ( รวมทั้งช่องคลอด ) แต่ไม่ออกไปเกินกระดูกเชิงกราน

ระยะ4 : มะเร็งแพร่กระจายออกไปเกินกระดูกเชิงกรานหรือกระจายไปยังกระเพาะปัสสาวะหรือเยื่อเมือกลำไส้ตรงอย่างชัดเจน


การวินิจฉัยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก


เทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมีดังนี้

1. การผ่าตัด : เป็นวิธีที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะแรก วิธีการผ่าตัดจะยึดตามสภาพอาการของผู้ป่วยเป็นตัวกำหนด ซึ่งสามารถทำการผ่าตัดมดลูกทั้งหมดรวมถึงปีกทั้งสองข้าง อีกทั้งสามารถผ่าตัดมดลูกทั้งหมดรวมถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณกระดูกเชิงกราน ซึ่งเป็นวิธีการที่แพร่หลาย

2. การฉายรังสี : สำหรับผู้ป่วยที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัด มักจะใช้ฉายรังสีภายในโพรงมดลูกและภายนอกร่างกาย

3. การใช้ยาเคมี : มักใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดหรือฉายรังสีได้ รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบหลังจากนั้น

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกกับแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีนมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของร่างกายและช่วยในการต้านมะเร็ง หากได้รับการดูแลในระยะแรก ก็จะช่วยปรับสมดุลของม้าม ตับ ไต ส่วนในระยะสุดท้ายจะเน้นประคับประคองเป็นหลัก ควบคุมมะเร็งโดยไร้สารพิษ ให้เซลล์เกิดการแตกตัวและสลายไป โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติ ยกระดับสภาพอ่อนแอของผู้ป่วย หากบูรณาการข้อดีของการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ดูแลด้วยวิธีเดียววิธีรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก


สามารถได้รับการสนับสนุนด้านใดได้บ้าง

จากผลการปฏิบัติพิสูจน์ให้เห็นว่า การบริการของทีมแพทย์ซึ่งบูรณาการหลายแขนง เช่น แผนกผ่าตัดเนื้องอก แผนกอายุรกรรมเนื้องอก แผนกแพทย์แผนจีน แผนกพยาธิวิทยา แผนกภาพถ่ายทางการแพทย์ วิสัญญีแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล เป็นต้น ช่วยกำหนดแผนการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เหมาะสมที่สุด และประหยัดที่สุดให้แก่ผู้ป่วยได้ ช่วยปรับผลลัพธ์ของผู้ป่วยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น

จากระบบทางการแพทย์ที่เน้นการบริการครบถ้วนในครั้งเดียว โดยการบูรณาการหลายแขนงของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว บูรณาการการตรวจให้กับผู้ป่วย ด้านหนึ่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเสนอการบริการด้านการแพทย์ที่ครบวงจรให้แก่ผู้ป่วย อีกด้านหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้สูงขึ้น โดยไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งช่องทางการติดต่อระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีหลายช่องทาง ได้แก่ ทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือการพบปะกัน เพื่อขยายช่องทางการบริการให้คำปรึกษา ช่วยให้พวกเขาต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยจะได้พบนั้นประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และล่ามแปลภาษา เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการทุกระดับชั้นของผู้ป่วยจากประเทศที่แตกต่างกันให้เป็นที่พอใจ การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยช่องทางเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้นมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน