การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไร ?

ในกระบวนการการแบ่งตัวของเซลล์นั้น เซลล์แบ่งตัวเป็นเซลล์ใหม่อย่างเต็มที่ในระยะหนึ่งจะสูญเสียความ สามารถของการแบ่งตัวอีก และเสื่อมสลายตามวัย ในกระบวนการพัฒนาการของร่างกายเราได้เก็บรักษาเซลล์ที่ยังไม่เคยแบ่งตัวไว้ เรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดนี้เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวและยังคงความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดอยู่ และมีคุณสมบัติในการแบ่งตัวเป็นเซลล์อื่นหรืออวัยวะอื่น โดยผ่านการชักจูงการแบ่งตัวเฉพาะทาง ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าเป็นเซลล์ที่มีความสามารถรอบด้าน

การตายของมนุษย์ต่างก็เกี่ยวกับการตายของเซลล์ เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดปลูกถ่ายเข้าร่างกายของมนุษย์ สามารถซ่อมแซมหรือแทนเซลล์ที่เสีย เซลล์ที่เกิดอาการโรคและเซลล์ที่ เสื่อมสลาย จนบรรลุเป้าหมายของการรักษา ปัจจุบันนี้เทคนิคการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดและเทคนิคการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดต่างก็พัฒนาไปเป็นขั้นตอนปฏิบัติจริงทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จในการรักษาโรคระบบประสาท โรคภูมิคุ้มกันเป็นต้น

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด 1

ประเภทของเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดจัดตามระดับความสามารถในการแบ่งออกเป็น3ประเภท

(1) เซลล์ต้นกำเนิดที่มีความสามารถรอบด้านเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มี

ศักยภาพในการแบ่งตัวที่สมบูรณ์แบบเช่นเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนซึ่งมี ลักษณะคล้ายกับเซลล์ต้วอ่อนระยะแรกเริ่มและมีความสามารถในการแบ่ง ตัวสูงมากสามารถแบ่งตัวเป็นเซลล์200กว่าชนิดอย่างไม่มีจำนวนจำกัด จนเจริญพัฒนากลายเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในร่างกาย

(2) เซลล์ต้นกำเนิดหลากความสามารถเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีศักยภาพ

ในการแบ่งตัวเป็นเซลล์เนื้อเยื่อหลากหลายชนิดได้ แต่ไม่มีศักยภาพที่จะเจริญเป็นองค์ประกอบสมบูรณ์แบบได้เนื่องจาก ศักยภาพนี้ถูกจำกัดอยู่ในระดับหนึ่ง ดังตัวอย่าง เช่น เซลล์ต้น กำเนิดสร้างเลือดอยู่ที่ไขกระดูกโดยสามารถแบ่งตัวออกเป็น เซลล์เลือดอย่างน้อย12ชนิด แต่ไม่สามารถแบ่งตัวออกเป็น เซลล์อื่นๆนอกเหนือจากการระบบสร้างเลือด

(3) เซลล์ต้นกำเนิดความสามารถเดี่ยว

เซลล์ต้นกำเนิดประเภทนี้เพียงแต่สามารถแบ่งตัวเป็นเซลล์เฉพาะชนิดหรือเซลล์สองชนิดที่มีความเกี่ยวข้องแน่นแฟ้นเช่นเซลล์ที่อยู่ชั้นล่างของเนื้อเยื่อบุผิวหนัง เซลล์ไนกล้ามเนื้อหรือเรียกว่าเซลล์ดาวเทียม

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด 2

แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำเนิด

จนถึงปัจจุบันนี้ เซลล์ต้นกำเนิดส่วนใหญ่เอามาจากไขกระดูกและสายสะดือ เซลล์ต้นกำเนิดของไขกระดูกมีความตั้งเดิมมากกว่าเซลล์ต้น กำเนิดที่เลือด แต่ที่สายสะดือมีความตั้งเดิมมากกว่าที่ไขกระดูกอีก

เซลล์ต้นกำเนิดที่สายสะดือมีความสามารถแบ่งตัวสูงสุดและเร็วที่สุด รองมาคือเซลล์ต้นกำเนิดที่ไขกระดูก และสายสะดือเป็นเเซลล์ต้นกำเนิดที่มีอัตรามากที่สุด รองมาคือไขกระดูก

หลักในการรักษาของเซลล์ต้นกำเนิด

หลักในการรักษาของเซลล์ต้นกำเนิดก็คือนำ เซลล์ต้นกำเนิดมาทำการแบ่งแยก การเพาะเลี้ยง การชักจูงให้แบ่งตัวเฉพาะทางภายนอกร่างกายเพื่อเพาะเลี้ยงเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ ที่ปกติ

และมีชีวิตชีวากว่าเดิมโดยใช้เทคนิคพิเศษโดยปลูกถ่ายเข้าร่างกาย แทนเซลล์ที่ตายตามปกติหรือที่ตายผิดปกติ เป็นการปฏิวัตสมัยใหม่ของการรักษาโรค

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด 3

ข้อดีของการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด

การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดให้มองว่า เซลล์ต้นกำเนิด เป็นยาชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกายผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟู เซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ถูกทำร้าย ให้การ รักษาโรคบรรลุเป้าหมาย การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดในการทำงานและ โครงสร้างไม่แทนที่เนื้อเยื่ออวัยวะเดิม ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลลัพธ์ที่วิธีอื่นๆสู้ไม่ได้

1.ไม่มีปฏิกิริยาดื้อต่อภูมิคุ้มกัน

2.ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับสาเหตุการเกิดโรคอย่างละเอียด

3.แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำเนิดหลากหลายและใช้ได้สะดวก

4.ไม่มีผลข้างเคียงแบบการรักษาด้วยยาดั้งเดิม มีผลการรักษาที่แน่นอน

การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี้มีหลายประเทศมักจะใช้เซลล์ต้นกำเนิดรักษาผู้ป่วยโรค

เบาหวานชนิดที่1และชนิดที่2 โรคเบาหวานที่เท้า โรคตับแข็งโรคตับขั้นร้ายแรง โรคไตอาการรวม โรคไตอักเสบลูปัสโรคกระดูกต้นขาเสียโรคกล้ามเนื้อไร้เรี่ยวแรงขั้นร้ายแรงอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชายและโรคหลอดเลือดและโรคที่ซับซ้อนและยากจะรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบทั่วไป

จุดเด่นของเทคนิคการรักษาในการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดนั้น คุณภาพของเซลล์ต้นกำเนิด

เป็นสิ่งที่สำคัญมากวิธีการรักษาที่เอาเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดหรือไขกระดูกของผู้ป่วยทำการแบ่งตัวแบบง่ายๆแล้วฉีดเข้าร่างกายผู้ป่วยอีกนั้นโดยทั่งไปไม่มีผลที่ดีมากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวประเทศจีนได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการชีววิทยา ใช้เทคนิคพิเษศทำการแบ่งตัวเซลล์ต้นกำเนิดภายนอกร่างกาย

และทำให้เซลล์ต้นกำเนิดบริสุทธิ์เพื่อรับรองความบริสุทธิ์ของเซลล์ สำหรับเซลล์ต้นกำเนิดแต่ละชุดก็ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนที่นำเอามาใช้ รับรองไม่มีโรคติดต่อ แต่ละขั้นตอนจากการเก็บ การเพาะเลี้ยงจนถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเข้าร่างกายของ ผู้ป่วยก็ทำตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อรับรองความปลอดภัยในการรักษา

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด 4

จุดรวมของการบริการสุขภาพต่างๆประกอบด้วยการรวมตัวทุกแผนก

ของโรงพยาบาลโรคมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาในภาวะที่ไม่เพิ่มภาระต่อผู้ป่วย ทั้งให้บริการสุขภาพที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์แบบและได้เพิ่ม

ประสิทธิภาพและระดับของทางการรักษา การประชาสัมพันธ์ของแพทย์กับผู้ป่วยมีหลายวิธี รวมทั้งการปรึกษาออนไลน์ ทางอีเมล ทางโทรศัพท์และการปรึกษาโดยตัวต่อตัวบริการสำหรับผู้ป่วยสามารถที่

ปรึกษาได้ตลอดเวลา เอาชนะโรคมะเร็งได้อย่างมีสำเร็จ มีทีมงานสำหรับไว้บริการ เช่นแพทย์ นางพยาบาล นักโภชนการและล่ามเป็นต้น สร้างความความพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยต่างชาติ เมื่อผู้ป่วยได้รับการบริการและเข้าใจองค์ประกอบโดยรวมของโรงพยาบาล ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีความไว้ใจและพร้อมที่จะร่วมมือในการรักษา

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน