การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยไม่มีความน่าเบื่ออีกต่อไป

เพิ่มมูลค่าบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

  โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลนานาชาติ โดยมีวัฒนธรรมความทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ ข้อมูลดิจิตอลและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลมีชื่อเสียงทั่วโลก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นต้นมาได้มีการใช้วิธีการบริการที่ดีเยี่ยม10อย่าง หนึ่งในนั้นรวมถึงวิธีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วย การบริการได้รับความนิยมจากตัวผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยมาก

  ตามผู้เชี่ยวชาญของทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้แนะนำการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์คือระหว่างกระบวนการการรักษาเพิ่มด้วยการท่องเที่ยวที่เหมาะสมได้เป็นวิธีรักษาแบบใหม่ ในช่วงผู้ป่วยพักฟื้นร่างกายยังได้เพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบการพักผ่อนด้วย ผู้ป่วยนอกจากจะได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยมแล้วยังสามารถได้รับการบริการที่ดีเลิศเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่เหงาจากการรักษามะเร็งอีกต่อไป

  การบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว คือดูตามอาการของผู้ป่วยและตามความคิดเห็นของคุณหมอ เลือกจุดท่องเที่ยวที่เหมาะสม รวบรวมการรักษาการพักฟื้นการท่องเที่ยวในหนึ่งเดียวกัน รายการสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่กวางโจว ห้างช็อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรวามทั้งภูเขาไป่หยุน สวนสาธารณะเย่วเซี่ยว จัตุรัสฮัวเฉิง สวนสาธารณะหลิวฮัวหูเฉิงเจียซือ วัดกวางเสี่ยว วัดฮัวหลิน วัดสวนเปาม้อ ภูเขาเหลียนฮัว สวนสาธารณะซาเมี่ยนเกาะเอ้อซา ดึกช็อปปิ้งเทียนเหอถนนคนเดินซ่างเซี่ยเจ่ว ถนนคนเดินปักกิ่งสนามหวันต๋า สนามหวันลี้งโบสถ์ซือสี้ สวนดอกไม้หยุนไถ สวนแล่ซื่อหลิงหยวนเป็นต้น

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

  กลับมาจากการเดินช็อปปิ้ง การนมัสการวัดฮัวหลิน

  ทุกครั้งที่ออกเดินทางผู้ป่วยและเพื่อนผู้ป่วยจะมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม ความกระตือรือร้นของพวกเขาทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมีความซาบซึ้งมากในการออกเดินทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้ป่วยไม่น้อยในช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่า อย่างกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวที่มีความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่และเป็นครั้งแรกที่พบเจอ

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
  ไปหาหมอที่ประเทศจีน ยังสามารถท่องเที่ยวฟรีด้วย

  ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสมัยใหม่กวางโจวได้ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์คือเป็นกิจกรรมการพักผ่อนที่มีประโยชน์แก่ผู้ป่วยมากและยังสามารถแก้ไขความกังวล ความกลัว ความเครียดทางใจของตัวผูป่วยให้น้อยลงทำให้ระหว่างคุณหมอกับตัวผู้ป่วยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเพิ่มความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคุณหมอกับผู้ป่วยมากขึ้นส่งผลให้โรงพยาบาลมีความก้าวหน้ามากขึ้นและผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาที่ดี โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีการบริการที่ดีเยี่ยมเป็นสิ่งดึงดูดผู้ป่วยจากทั่วโลกมาตรวจและรับรักษา

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน