พลังแห่งรัก
การต่อสู้กับมะเร็งไม่ได้หมายความว่าจะต้องพลาดช่วงเวลาที่สวยงามของชีวิต เราพยายามทำให้ช่วงเวลาเหล่านี้กลายเป็นความอบอุ่นและความสวยงามยิ่งขึ้น
การสัมมนาด้านสุขภาพ
ให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจมะเร็งละเอียดขึ้น ให้มะเร็งห่างไกลชีวิตประจำวันของเรา ไม่เป็นภัยคุกคามชีวิต
การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและวิจัย พวกเราพยายามมาโดยตลอด เพื่อให้บริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วยทุกคน
บันทึกโรงพยาบาล
บันทึกประวัติความเป็นมาและการเติบโต การเคารพและทำความเข้าใจชีวิต เราจะทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป!
แบ่งปันรัก
ผู้ป่วยมากมายจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เป็นต้น พวกเขาล้วนต่อสู้กับมะเร็งด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง เรามาฟังเรื่องราวของพวกเขากัน...