1.ការណែនាំអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក។
2.ឱកាសកម្រទទួលបានពីការពិគ្រោះប្រឹក្សាជម្ងឺមហារីកដោយឥតគិតថថ្លៃពីលោកសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជេបណ្ឌិតឯកទេសមហារីកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសកាណាដា។

ការប្រារព្វកម្មវិធីនេះក្នុងគោបំណងដើម្បីណែនាំអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក

ក៍ដូចជាផ្តល់នូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់អ្នកជម្ងឺមហារីក។ ការិយាលយ័តំណាងមន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវផ្នែកមហារីកភ្នំពេញ មានកត្តិយសបានអញ្ចើញ

លោកសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសមហារីកដ៍ល្បីឈ្មោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺលោក PENG XIAOCHI

ដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសកាណាដា។លោកសាស្រ្តចារ្យនឹងមកផ្តល់ការប្រឹក្សាពិគ្រោះជម្ងឺមហារីកនៅថ្ងែទី 10 ខែមេសា ឆ្នាំ2018

នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវមហារីកបានកកើតឡើងជាង13ឆ្នាំមកហើយ ជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយមន្ទីរពេទ្យសឹង្ហបុរី

ដែលនាំមុខគេនូវបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលជម្ងឺមហារីក។ ដោយបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលជម្ងឺហារីកមានភាពទំនើបដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការវះកាត់ បន្សល់មុខរបួសតូច

បានផ្តល់នូវក្តីសង្ឃឹមរស់សារជាថ្មី និងបានលើកកម្ពស់គុណភាពរស់នៅរបស់អ្នកជម្ងឺមហារីករាប់ម៉ឺននាក់ដែលពួកគាត់អញ្ចើញមកពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាមានដូចជា:

ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ថៃ វៀតណាម ហ្វីលីពីន កម្ពុជារហូតដល់បណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុបផងដែរ។

លោសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជម្ងឺមហារីក លោកPENG XIAOCHIដែលលោកនឹងផ្តល់ការពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នកជម្ងឺមហារីកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃខាងមុខនេះ ល

ោកជាសាស្រ្តចារ្យវេជ្ជេបណ្ឌិតឯកទេសមហារីកដែលល្បីឈ្មោះជាងគេក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវមហារីក។លោកមានបទពិសោធ៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក លោកបានទទួលការជឿជាក់និងការទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកជម្ងឺមហារីកនៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៍ដូចជាអឺរ៉ុបផងដែរ។

កម្មវិធីពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់ជម្ងឺមហារីកដោយឥតគិតថ្លៃ គឺយើងផ្តល់ជូនត្រឹម15នាក់តែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយចំនួននៃការផ្តល់ជូនមានកំណត់ ដូចនេះសូមអញ្ចើញអ្នកជម្ងឺរួសរាន់ក្នុងការចុះឈ្មោះ។

ក. ពត៍មាននៃកម្មវិធី :

-កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី10 ខែមេសា ឆ្នាំ2018

-ទីកន្លែង : SUNWAY HOTEL, 2nd Floor
NO.1, Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Duan Penh, P.O, Box 633, Phnom Penh 12202
ផ្តល់ជូនការពិគ្រោះភ្លាមៗ
*** ប្រុងប្រយត្ន័

1. អ្នកជម្ងឺដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់ក្នុងការទទួលការពិគ្រោះ នៅថ្ងែទី 10 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018 ពេលអ្នកជម្ងឺអញ្ចើញមកពិគ្រោះអ្នកជម្ងឺចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពេទ្យដែលសមីខ្លួនធ្លាប់បានពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងកន្លងមក មានដូចជា: ឯកសារថតPET/CT; SCAN/MRI;អេកូ;ឯកសារពិនិត្យឈាម-ល-។

2. ចំនួនអ្នកជម្ងឺមហារីកដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនការពិគ្រោះប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃមានចំនួនកំណត់ (15នាក់ដំបូងតែបុណ្ណោះ) ដូចនេះសូមរួសរាន់ធ្វើការចុះឈ្មោះអោយបានមុន។

ប្រវត្តរូបសង្ខេបរបស់លោកសាស្រ្តាចារ្យPENG XIAOCHI
PENG XIAOCHI
-លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសកាណាដា
-សមាជិកសមគម៍គ្រូពេទ្យZhong Hua
-ប្រធានសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជេបណ្ឌិតឯកទេសមហារីកក្នុងការព្យាបាលដោយបច្ចេកវិទ្យាបន្សល់មុខរបួសតូចបំផុត
-លោកសាស្រ្តាចារ្យPENG XIAOCHI មានបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកជាង20ឆ្នាំមកហើយ លោកបានចេញផ្សាយនិក្ខេបបទឯកទេសចនួនជាង20និក្ខេបបទក្នុងកិច្ចប្រជុំសុខាភិបាលធំៗក៍ដូចជាក្នុងទស្សនាវត្តីសុខភាពធំៗផងដែរ។
បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដោយបន្សល់មុខរបួសតូចបានផ្តល់នូវការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញសំរាប់អ្នកជម្ងឺមហារីក
Ran Van Duc Vietnam
Colorectal cancer with multiple metastases
Vietnamese cancer patient thanked Chinese doctor for giving him a second life, and won the championship in Disabled Table Tennis Games during treatment
Palinee Suthisarunsak Thailand
multiple myeloma
Interventional therapy removed neck tumor for multiple myeloma stage IV patient
Vera Canada
Synovial Sarcoma
Minimally Invasive Therapy Ignites the Hope of My Life