Sức mạnh của tình yêu
Chống lại ung thư không có nghĩa là sẽ bị bỏ qua những thời khắc tươi đẹp của cuộc sống. Chúng tôi luôn nỗ lực để những thời khắc này được tươi đẹp và ấm áp hơn.
Hội thảo sức khỏe
Đễ mỗi người nắm rõ hơn kiến thức về ung thư, để ung thư tránh xa khỏi cuộc sống của chúng ta không thể uy hiếp sinh mệnh của chúng ta
Giao lưu quốc tế
Học tập, giao lưu và nghiên cứu, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho mỗi bệnh nhân những kỹ thuật điều trị tiên tiến hơn nữa.
Nhật ký bệnh viện
Ghi lại những lịch sử hình thành, những lý giải và sự tôn trọng với từng sinh mệnh, chúng tôi càng làm càng tốt hơn
Chia sẻ tình thương
Các bệnh nhân tới tư các nước Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Phillipines, Campuchia ... họ có tinh thần kiên cường, đấu tranh chống lại ung thư. Để chúng tôi được nghe những câu chuyện của họ...
Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.