งานประชุมใหญ่เทคโนโลยีการฝังแร่รักษามะเร็งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2013 งานประชุมใหญ่เทคโนโลยีการฝังแร่รักษามะเร็งของประเทศจีนครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 1000 คนจากจีน ญี่ปุ่น อเมริกาและอิสราเอล เป็นต้นต่างมารวมตัวกันในงานนี้ เพื่อมาร่วมอภิปรายถึงความคืบหน้าของงานวิจัยและสถานการณ์ของการนำเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่มาใช้

ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศ ร่วมปรึกษาและวางแผนการต้านมะเร็ง

ในงานประชุม ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มีชื่อเสียงจากนานาชาติมากมายต่างร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างดีเยี่ยมถึงเคสที่ประสบความสำเร็จ การนำวิธีการรักษาไปใช้และความคืบหน้าในงานวิจัยเกี่ยวกับการฝังแร่ไอโอดีน ผู้เชี่ยวชาญจางฝูจุนหัวหน้าสมาคมต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนกล่าวว่า เทคโนโลยีการฝังแร่นี้เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปี 1970 เป็นต้นมา เป็นวิธีการรักษามะเร็งที่ล้ำสมัยวิธีหนึ่ง อีกทั้งในอเมริกานั้นการฝังแร่ไอโอดีนได้กลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว : วิธีการรักษาโดยการฝังแร่ไอโอดีนเป็นดั่งเสียงสวรรค์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดงานครั้งนี้ขึ้น การนำเทคโนโลยีการฝังแร่ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาของโรงพยาบาลก็ได้ผลที่ดี อีกทั้งในงานวิจัยด้านการฝังแร่ก็มีผลงานที่โดดเด่นด้วย

ผู้เชี่ยวชาญไป๋ไห่ซานแนะนำว่า โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่เริ่มนำเทคโนโลยีการฝังแร่นี้มาใช้ในการรักษามะเร็ง ในทุกปีมีเคสผู้ป่วยประมาณ 500 เคสที่ประสบความสำเร็จในการรักษาด้วยวิธีนี้ โรงพยาบาลได้สะสมประสบการณ์มามากมายเพื่อนำความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงมาให้กับผู้ป่วยมะเร็งจากทุกมุมโลก

คุณลุงหลัวซือหมิง ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากจากกรุงเทพฯ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเคสที่ประสบความสำเร็จในการรักษา ก่อนการรักษา เขาทานได้เพียงอาหารเหลว ปากไม่สามารถอ้าได้ปกติ แต่ต่อมาหลังจากที่รักษาด้วยวิธีการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดและการฝังแร่ไอโอดีนที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแล้ว การทานอาหารของคุณลุงไม่เพียงแต่กลับมาเป็นปกติ อีกทั้งสามารถอ้าปากกว้างและพูดคุยเสียงดังได้แล้ว...อ่านเพิ่มเติม

5 จุดเด่น ต้านมะเร็งอย่างแม่นยำ

  เทคโนโลยีการฝังแร่ไอโอดีนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้การถ่ายภาพทางการแพทย์เป็นตัวนำทาง นำแร่ที่มีรังสีแกมม่าฝังเข้าไปในตัวมะเร็งซึ่งจะปล่อยรังสีออกมาในบริเวณใกล้เคียง ทำให้เซลล์มะเร็งได้รับความเสียหายมาก จุดเด่นหลักๆ มีดังนี้

 • ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ บาดแผลเล็ก ง่ายต่อการฟื้นฟู
 • จากการนำทางด้วยภาพถ่ายทางการแพทย์ ได้จุดที่แม่นยำ ไม่ทำลายอวัยวะปกติ
 • เวลาในการปล่อยรังสีนานถึง 180 วัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดมะเร็ง และยกระดับผลการรักษา
 • เป็นการรักษาที่ปล่อยรังสีภายในตัวมะเร็งจึงใช้ปริมาณยาน้อย ผลข้างเคียงน้อย
 • สามารถใช้วิธีนี้ได้หลายครั้ง ไม่มีผลกระทบต่อระบบของร่างกายปกติ
ขอบเขตที่เหมาะสมในการรักษาด้วยการฝังแร่

ขอบเขตของโรคที่สามารถใช้เทคโนโลยีการฝังแร่นั้นมีขอบเขตที่กว้าง ทั้งในมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งบริเวณศีรษะ มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งถุงน้ำดี และมะเร็งอื่นๆ เป็นต้นต่างก็ได้รับผลการรักษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการฝังแร่

ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในการรักษาด้วยการฝังแร่
ผู้เชี่ยวชาญไป๋ไห่ซาน

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

รองหัวหน้าแพทย์

กรรมการสมาคมต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนสาขาการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก

ความชำนาญ : มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบูรณาการในมะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร เป็นต้น และมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก เช่น การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด การรักษาด้วยความเย็น เป็นต้น... อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าไต้เหวินเยียน

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

รองหัวหน้าแพทย์

กรรมการสมาคมต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนสาขาการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก

ความชำนาญ : มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบบูรณาการในมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งที่มักจะเกิดกับผู้หญิง มะเร็งบริเวณศีรษะ เป็นต้น และมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษาด้วยเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่น การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาด้วยความเย็น การรักษาด้วยยีนบำบัด เป็นต้น ... อ่านเพิ่มเติม

รักษามะเร็งโดยไม่ต้องผ่าตัด

ผู้ป่วย : เผย ซื่อ ซื่อ

สัญชาติ : เวียดนาม

อายุ : 65

อาการและการรักษา : มะเร็งปอดแพร่กระจายไปยังเยื่อหุ้มปอด ตับ และต่อมน้ำเหลืองบริเวณช่องอก หลังจากรับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวด้วยวิธีการฝังแร่ ร่วมกับการรักษาผ่านหลอดเลือดและภูมิคุ้มกันบำบัดแล้ว ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง อาการโรคได้รับการควบคุม ปัจจุบันสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ... อ่านเพิ่มเติม
เผชิญหน้าต่อมะเร็งปอดอย่างแข็งขัน ประสบผลการบำบัดและความซาบซึ้งใจ
การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ ยืดอายุและสร้างปาฏิหาริย์

การนำเทคโนโลยีการรักษาด้วยการฝังแร่ไปใช้อย่างกว้างขวางทำให้การรักษามะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นระบบการรักษาแบบบูรณาการหลากหลายสาขาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เพื่อยืดอายุผู้ป่วยมะเร็งออกไป การรักษาจะยึดตามอาการของผู้ป่วย โดยนำวิธีการฝังแร่ การใช้ความเย็น การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด จุดเด่นของแพทย์จีน ขั้นตอนต่างๆ นำมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม กำจัดเซลล์มะเร็งด้วยภาพสามมิติ ทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง ควบคุมการลุกลามและการกลับมาเป็นใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและยืดอายุผู้ป่วยออกไปได้... อ่านเพิ่มเติม

 • ชื่อ: คุณอัน สัญชาติ: ฟิลิปปินส์

  ชนิดมะเร็ง: มะเร็งลำไส้ วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด+การใช้ความเย็น+ภูมิคุ้มกันบำบัด

 • ชื่อ: หรวนเหวินจิ่ง สัญชาติ: ฮานอย ประเทศเวียดนาม

  ชนิดมะเร็ง: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด

 • ชื่อ: คุณหยาง สัญชาติ: ฟิลิปปินส์

  ชนิดมะเร็ง: มะเร็งตับ วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด+การใช้ความเย็น+ภูมิคุ้มกันบำบัด

 • ชื่อ: QUACH THI NAM สัญชาติ: โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

  ชนิดมะเร็ง: มะเร็งปอด วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด+ภูมิคุ้มกันบำบัด

 • ชื่อ: อู่ชุนเหอ สัญชาติ: ฮานอย ประเทศเวียดนาม

  ชนิดมะเร็ง: มะเร็งตับ วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด+การใช้ความเย็น+ภูมิคุ้มกันบำบัด

 • ชื่อ:NG GIOK TJU สัญชาติ: ประเทศอินโดนีเซีย

  ชนิดมะเร็ง: มะเร็งเต้านม วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด+การใช้ความเย็น+การฝังแร่ไอโอดีน