แสงแห่งชีวิต
   

เพื่อเก็บบันทึกความพยายามในการต่อต้านมะเร็งของคนกลุ่มต่างๆ ได้รอบด้านมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถนำพลังของความอบอุ่น ความรัก ความห่วงใยและความหวัง ส่งต่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้น ขณะนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลการถ่ายภาพในหัวข้อเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับมะเร็ง โดยยึดผู้ป่วยมะเร็งและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในด้านการป้องกันหรือรักษามะเร็ง เป็นต้นเป็นบุคคลกลุ่มหลัก รายละเอียดแนวทางความร่วมมือในการถ่ายภาพกรุณาติดต่อกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

แหล่งในการส่งข้อมูลและวิธีการติดต่อ : [email protected]

ร่วมพูดคุยโต้ตอบ
ดูย้อนหลัง