ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ওরাল ক্যান্সার নির্ণয়

 ওরাল ক্যান্সার দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্টি হয়, এটা কয়েক বছর এমনকি দশক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষতের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।তাই নিয়মিত চেক-আপ এবং সনাক্তকরণ ওরাল ক্যান্সার চিকিৎসায় কার্যকরী ফলাফল দিতে পারে।

ওরাল ক্যান্সার, ওরাল ক্যান্সার নির্ণয় পদ্ধতি

 ইমেজিং পরীক্ষা-সমূহঃ

 রেডিও অ্যাকটিভ নিউক্লিড এর সাহায্যে জিহ্বা থাইরয়েড গ্রন্থিতে ওরাল ক্যান্সার ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

 বি-আলট্রাসাউন্ড

 এক্সরে প্লেইন ফিল্ম এবং ফল্ট ফোটোগ্রাফি হাড়, চোয়াল বা অনুনাসিক/ প্যারানাসাল ইত্যাদিতে ওরাল ক্যান্সার আক্রমন সনাক্ত করতে পারে।

 সিটি পরীক্ষার মাধ্যমে টিউমারের আকার, আকৃতি এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যু এবং ক্যারোটিড ধমনী সঙ্গে সম্পর্ক, ঘাড় লসিকাগ্রন্থি ছড়িয়ে পড়েছে কিনা ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।

 সাইটোলজিক্যাল পরীক্ষা এবং বায়োপসি

 এক্সফোলিয়েটিভ সাইটোলজিক্যাল পরীক্ষা ক্ষত বা অস্পষ্ট কার্সিনোমা নির্ণয়ে উপযুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি। আরও ভালএবং ইতিবাচক ফলাফলের জন্য বায়োপসি পরীক্ষা করা হয়।

 ওরাল ইস্কোয়েমাস কার্সিনোমা ক্যান্সার নির্ণয়ে চিপড-বায়োপসি করা হয়। পৃষ্ঠ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ভাঙা বা অস্বাভাবিকতা, পৃষ্ঠস্থ অবস্থান, মৃত টিস্যু ইত্যাদি এড়াতে টিউমারের সীমানা এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী স্বাভাবিক উভয় টিস্যুর নমুনা নেয়া হয়।

 যদিও উপরের রোগনির্ণয় পদ্ধতি বা পরীক্ষা সমূহ টিউমার কোষ এবং ছরিয়ে পড়া সনাক্ত করণে তেমন ভাল ফলাফল দিতে সক্ষম নয়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন যার চিকিত্সা বিলম্বিত হয়েছে এবং টিউমার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ইত্যাদি সময়ে বায়োপসি এবং ক্লিনিক্যাল চিকিৎসা করা আবশ্যক।

 স্ব- পরীক্ষাঃ

 1. মুখ ও ঘাড় পরীক্ষা: ঘাড় পরীক্ষণের ক্ষেত্রে মাথা যতটা সম্ভব পেছন দিকে ঝুঁকিয়ে দেখুন কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা অনুভব হয় কিনা। হাতের মাধ্যমে দুই ঘাড়ের দুই পাশ ধরে দেখুন এবং চর্বন গ্রন্থি ধরে দেখুন কোন ধরনের ব্যাথা এবং ঘাড়ের দুই পাশের মধ্যে পার্থক্য অনুভব হয় কিনা। 2. ঠোঁট পরীক্ষা: উভয় ঠোঁট এর বহিঃস্থ পার্শ্ব, অভ্যন্তরে ধরে দেখুন উপড়ে বা নিচের দিকে কোন পার্থক্য অনুভূত হয় কিনা। 3. আঠার পরীক্ষা: আপনার মাড়ির মধ্যে আঙুল রেখের দেখুন পূর্ববর্তী অবস্থায় এবং বর্তমানে মুখের আঠার মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভূত হয় কিনা।4. গণ্ডদেশ পরীক্ষা: মুখ বন্ধ করে দুইপাশ থেকে কানের দিকে টানুন,দুইপাশের থুঁতনিতে ধরে দেখুন কোন অস্বাভাবিকতা অনুভব হয় কিনা। 5. আপনার জিহ্বা পরীক্ষা করুন: আপনার জিহ্বা প্রসারিত করুন,জিহ্বার পৃষ্ঠতল হাতিয়ে দেখুন এরপর জিহ্বা বাম এবং ডান দিকে সঞ্চালন করে দেখুন কোন ক্ষত বা অস্বাভাবিকতা দেখা যায় কিনা।6. জিহ্বা এর উপরিতল পরীক্ষা করুন। 7. গলবিল এবং তালু পরীক্ষা করুন: মাথা পেছনে নিতে নিতে আপনার মুখ খুলে "অই" বলে দেখুন, গলবিল এবং তালুতে অস্বাভাবিকতা আছে কিনা।

 মডার্ণ ক্যান্সার হসপিটাল গুয়াংজৌ এর বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে,যথা সময়ে ওরাল ক্যান্সার নির্ণয় এবং সনাক্তকরণ এ ক্যান্সার চিকিৎসায় সবচেয়ে কার্যকরী ফলাফল দিতে পারে।

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ