ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយគឺជាសំព័ន្ធមួយដែលធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ដដ៏ធំជាងគេន

សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1989 គឺជាសំព័ន្ធមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិនិយោគទំនើបកម្មក្នុងវិសយ័វេជ្ជសាស្រ្ដ វិស័យគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ និងការផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងមន្ទីរពេទ្យ សំព័ន្ធនេះគឺជាសំព័ន្ធមួយដែលធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ដដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិន។ សំពន្ធ័ព្យាបាលប៉ អាយមានទីតាំងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ចំនួន14កន្លែង គ្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសចិនមួយមានមន្ទីរពេទ្យចំនុះដូចជា ៖ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospital មន្ទីរពេទ្យShang Hai Yuan Da Xin Xiong Hospital មន្ទីរពេទ្យChang Sha Yang Guang Hospital និងមន្ទីរពេទ្យខ្នាតធំដូចនេះជាច្រើនរយទៀត។ល។ បើនិយាយពីវេបសាយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ដនៅប្រទេសចិន វេបសាយរបស់សំពន្ធ័ព្យាបាលប៉ អាយគឺឈរនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទីមួយ រីឯបុគ្គលិករបស់សំព័ន្ធប៉ អាយមានចំនួនដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់ និងឈរឈ្មោះនៅក្នុងចំនោមសហគ្រាសដែលធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ដល្បីៗនៅលើពិភពលោកទាំងមួយរយ។

សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកអោយមាន “ចក្ខុវិស័យឥតព្រំដែន វិជ្ជាឥតព្រំដែន ចិត្តគំនិតទូលំទូលាយមិនរើសអើងជាតិសាសន៍” ដើម្បីឈានទៅធ្វើអោយសំព័ន្ធប៉ អាយក្លាយទៅជាសហគ្រាសមួយដែលវិនិយោគទៅលើវិសយ័វេជ្ជសាស្រ្ដដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកសំរាប់ផ្ដល់នូវសេវាខាងផ្នែកព្យាបាលយ៉ាងគាប់ចិត្តដល់អ្នកជំងឺ។ ទាំងនេះគឺជាបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយ ហើយសំព័ន្ធព្យាបាលប៉អាយក៏បានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសំរេចគោលដៅនេះតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវដែរ។

សំព័ន្ធនេះបានធ្វើសមាហរណកម្មរវាងចំនេះដឹងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដថ្មីៗ បទពិសោធន៍ការងារ និងធនធានមនុស្សបញ្ចូលគ្នាក្លាយជាធ្លុងមួយ ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំអ្នកឯកទេសឆ្នើមៗទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស នាំចូលនូវឩបករណ៍ទំនើបៗក្នុងសកលលោក ធ្វើការផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងការព្យាបាលតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ខ្នះខ្នែងក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក មន្ទីរពេទ្យល្បីៗទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ស្ថាប័នធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងសាលាឧត្ដមសិក្សា។ល។

ក្រៅពីនេះសហគ្រាសបាននឹងកំពុងធ្វើសមាហរណកម្មណ៍បញ្ចូលគ្នានូវប្រភពធនធានដែលមានសក្ដានុពល និង បាននឹងកំពុងខ្នះខ្នែងធ្វើការពង្រីកទៅលើការព្យាបាលជំងឺមហារីក ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិស័យវិជ្ជសាស្រ្ដ និង សហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ រីឯលទ្ធផលដែលទទួលបានតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំង។

ថ្មីៗនេះ សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយបាននឹងកំពុងខ្នះខ្នែងធ្វើការពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅឯបរទេសបន្ថែមទៀតដូចជានៅប្រទេសវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន បង់ក្លាដែស ថៃ និងកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ផ្នែកវិស័យវិជ្ជសាស្រ្ដគ្នាផង និង ជួយធ្វើការព្យាបាលប្រជាជននៅទីនោះផង ទាំងនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរសំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយយល់ថាពួកយើងមិនត្រឹមតែធ្វើការព្យាបាលជំងឺសង្រ្គោះជីវិតមនុស្សនោះទេ ពួកយើងត្រូវតែមានគោលជំហរអោយកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៀតគឺពួកយើងត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីចំនេះដឹងទាក់ទងនឹងសុខភាពដល់ពូកគេអោយបានច្រើន។ ស្មារតីក្នុងការគោរពអ្នកជំងឺ ការស្រលាញ់យកចិត្តទុកដាក់អ្នកជំងឺ ការផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជំងឺ ការផ្ដល់សេវាកម្មដល់អ្នកជំងឺត្រូវបានស្ដែងចេញមកតាមរយៈសេវាកម្មរបស់សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយ។ សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយមានទំនុកចិត្តថាមានតែការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងទេ ទើបមានការរីកចំរើនទៅមុខ ទើបអាចក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតឆ្នើមៗដើម្បីបង្កើតនូវសំព័ន្ធព្យាបាលដ៏រុងរឿងក្នុងពេលអនាគត។

ប្រវត្តិនៃការសំរេចបាននូវសមិទ្ធិផលធំៗរបស់សំព័ន្ធព្យាបាលប៉ អាយ

ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2000

ខែសីហា ឆ្នាំ1995 មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospital ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ខែតុលា ឆ្នាំ1996 សហគ្រាសប៉ អាយត្រូវបានបង្កើតឡើង

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1996សហគ្រាសប៉ អាយបានយល់ព្រម និងជ្រកនៅក្រោមស្លាកមន្ទីរពេទ្យGuang Zhou Yu Shou Hospital

ខែធ្នូ ឆ្នាំ1996 សំព័ន្ធប៉ អាយបានវិនិយោគក្នុងការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យGuang Zhou Chang An Hospital

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1997 ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់បញ្ចូលមន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospitalជាមន្ទីរស្រាវជ្រាវ និងអប់រំផ្នែកសុខភាពក្រុងShen Zhen

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1997 មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospital បានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងនូវកម្មវិធីអប់រំផ្នែកសុខភាពតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ1998 សំព័ន្ធប៉ អាយបានពង្រីកទីផ្សារបន្ថែមនៅទីក្រុងសៀងហៃដោយបានបង្កើតនូវមន្ទីរពេទ្យShang Hai Ren Ai Hospital

ខែធ្នូ ឆ្នាំ1999 សំព័ន្ធប៉ អាយបានសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់នូវមន្ទីរពេទ្យHang Zhou Bo Ai Hospital ជាផ្លូវការ

ខែឧសភា ឆ្នាំ2000 សំព័ន្ធប៉ អាយបានយល់ព្រមនិងជ្រកនៅក្រោមស្លាកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទី5នាទីក្រុងNan Chang និងសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។

ខែកក្កដា ឆ្នាំ2000 មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospital ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិនូវគុណភាព និងការគ្រប់គ្រងតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិISO9000។

ពីឆ្នាំ2001 ដល់ ឆ្នាំ2005

ខែតុលា ឆ្នាំ2001 មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospitalត្រូវបានសមាជនៃក្រុមគ្រប់គ្រងគុណភាពមន្ទីរពេទ្យរបស់ប្រទេសចិនធ្វើការរង្វាយតំលៃថាជា ’’មន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់នូវទំនុកដល់ពលរដ្ធទូទៅនៅទូទាំងប្រទេស’’។

ខែមេសា ឆ្នាំ2002 មន្ទីរពេទ្យ Shen Zhen Shu Guang Hospital របស់សំព័ន្ធប៉អាយត្រូវបានសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2002 មន្ទីរពេទ្យShang Hai Hu Shen Wu Guan Ke hospital របស់សំព័ន្ធប៉អាយនាទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។

ខែមិនា ឆ្នាំ2003 សំព័ន្ធប៉អាយបានពង្រីកទីផ្សារបន្ថែមនៅទីខេត្តHu Nan និងបានវិនិយោគបង្កើតនូវមន្ទីរពេទ្យChang Sha Yang Guang Hospital

ខែកក្កដា ឆ្នាំ2003 មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospital ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកធ្វើការប្រើប្រាស់ និង កាសែតស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាទីក្រុងShen Zhenធ្វើការរង្វាយតំលៃថាជា ’’សហគ្រាសដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយពលរដ្ឋ’’

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2004 មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospitalបានសហការគ្នាជាមួយមហាវិទ្យាល័យនាទីក្រុងហុងកុងក្នុងការសាងសង់នូវអាគារពិសោធន៍មួយ។

ខែមិនា ឆ្នាំ2005 សំព័ន្ធប៉ អាយបានទិញនូវសណ្ឋាគារShen Zhen Yuan Dong Hotelនាទីក្រុងShen Zhen រួចបានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសម្ភពShen Zhen Yuan Dong Obstetric Gynecology Hospital

ខែមិថុនា ឆ្នាំ2005 សំព័ន្ធប៉ អាយបានវិនិយោគធ្វើការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យទំនើបក្វាងចូវGuang Zhou Modern Hospital

ខែកក្កដា ឆ្នាំ2005 សំព័ន្ធប៉ អាយបានសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមន្ទីរពេទ្យកែសម្ភស្សនាទីក្រុងសៀងហៃ

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2005 សំព័ន្ធប៉ អាយបានសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមន្ទីរពេទ្យដែលមានទាំងពេទ្យចិនបុរាណ និងពេទ្យសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នShen Zhen Wu Zhou Zhong Xi Yi Jie He Hospital

ពីឆ្នាំ2006 ដល់ ឆ្នាំ2010

ខែតុលា ឆ្នាំ2005 មន្ទីរពេទ្យShen Zhen Bo Ai Hospital ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាគុណភាព ក្រុមប្រឹក្សាទីផ្សារ និងសហគ្រាសកាសែតនាទីក្រុងShen Zhenធ្វើការរង្វាយតំលៃថាជាមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់សេវាល្អបំផុតនៅទីក្រុងShen Zhen។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2003 ដល់ ខែតុលា ឆ្នាំ2006 សំព័ន្ធប៉អាយបានប្រារព្ធនូវកម្មវិធី ’’ចិត្តភ្ជាប់ចិត្តប៉អាយ’’ លើកទីបីដើម្បីផ្ដល់នូវការព្យាបាលដោយកាំរស្មីឡាស៊ែឥតគិតថ្លៃដល់បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃជាង50នាក់របស់សំព័ន្ធយើង។

ខែមិថុនា ឆ្នាំ2007 សំព័ន្ធប៉ អាយបានសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមន្ទីរពេទ្យផ្នែកបេះដូង និងប្រអប់ទ្រូងShang Hai Yuan Da Xing Xiong នាទីក្រុងសៀងហៃ

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2008 សំព័ន្ធប៉អាយបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់មន្ទីរពេទ្យផ្នែកជំងឺពោះវៀនធំ និងត្រសាល់គូទShen Zhen Yuan Da Gang Chang Hospitalនាទីក្រុងShen Zhen។

ខែកក្កដា ឆ្នាំ2009 សំព័ន្ធប៉អាយបានសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមន្ទីរពេទ្យផ្នែកកុមារ និងសម្ភពនៅShen Zhen Yuan Dong Fu Er Ke Hospital ទីក្រុងShen Zhen

ខែមិនា ឆ្នាំ2010 មន្ទីរពេទ្យGuang Zhou Chang An Hospital នាទីក្រុងក្វាងចូវត្រូវបានសមាគមប្រជាមានិតចិនផ្ដល់អោយនូវបណ្ណ័សរសើរដែលប្រសិទ្ធិនាមថា’’មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជំងឺអារនៃប្រទេសចិន’’។

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2010 មន្ទីរពេទ្យ Guang Zhou Chang An Hospital បានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានសមាជិកRed Crossនៃតំបន់ធានហឺនាទីក្រុងក្វាងចូវ

ឆ្នាំ2010 មន្ទីរពេទ្យ Guang Zhou Yu Shou Hospitalបានទទួលរង្វាន់ពីការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបំផុតទូទាំងប្រទេសថា “គ្លីនិកព្យាបាលរោគបុរសធំៗទាំងដប់ទូទាំងប្រទេស” “មន្ទីរពេទ្យដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែតជឿទុកចិត្តច្រើនជាងគេ”

ឆ្នាំ2011

ខែមិនា ឆ្នាំ2011 ទីស្នាក់ការបរទេសប្រទេសហ្វីលីពីននៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ ហើយចៅហ្វាយក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្មោះAlfredo បានជួបសន្ទនាយ៉ាងជិតស្និតជាមួយប្រធានការិយាល័យ Lin zhi cheng ជានាយកនៃសំព័ន្ធប៉ អាយប្រទេសចិន

ខែមិថុនា ឆ្នាំ2011 មន្ទីរពេទ្យ Guang Zhou Chang An Hospital បានប្រគល់រង្វាន់ និងត្រូវគេហៅថា “បុណ្យខួបគំរប90ឆ្នាំនៃកិត្តិនាមល្បីល្បាញរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកទេសជម្ងឺមិនអាចបង្កកំណើតបាន(ជម្ងឺអារ) ប្រទេសចិន”

ខែសីហា ឆ្នាំ2011 មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានដំណើរការជាផ្លូវការ “មូលនិធិក្នុងការផ្តល់លុយ អាហារទៅដល់អ្នកក្រីក្រនៃសំព័ន្ធទំនើបប៉ អាយ” ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកជម្ងឺមហារីកបរទេស

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2011 មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានរៀបចំCMITOនៃវេទិកាផ្នែកមហារីកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ខែវិច្ឆិកា ឆាំ្ន2011 អធិបតីនៃសំព័ន្ធប៉ អាយឈ្មោះ Lin zhi chengបានឲ្យនាមថា៖ ជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ CPPCCជំនាន់ទីប្រាំពីរនៃតំបន់ធានហឺ

ឆ្នាំ2011 មន្ទីរពេទ្យGuang Zhou Yu Shou Hospitalបានលើកដៃថា “សុភមង្គលចំពោះក្វាងតុង” បានអនុញ្ញាតក្លាយទៅជា “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជនបទទំនើបនៃគ្រឹះស្ថានដែលបានជ្រើសរើសការព្យាបាលនៃទីក្រុងក្វាងចូវ”

ឆ្នាំ2011 មន្ទីរពេទ្យម៉ាលីយ៉ាផានយូបានប្រគល់រង្វាន់ “តំបន់ផានយូទីក្រុងក្វាងចូវមានសមាគមមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពឱសថ” “មន្ទីរពេទ្យអ្នកឯកទេសផ្នែកឬសដូងបាតនៅខេត្តក្វាងតុង” “មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យព្យាបាលទិដ្ឋភាពជម្ងឺឬសដូងបាតនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពចិន ជប៉ុន------ការរួមសហការគ្លីនិកក្វាងតុងនឹងមន្ទីរពេទ្យ” “មន្ទីរពេទ្យឯកទេសព្យាបាលឬសដូងបាតធំៗទាំងដប់ទូទាំងប្រទេស” និងអ្នកកិត្តិយសជាច្រើនទៀត

ឆ្នាំ2011 សំព័ន្ធវិនិយោគអន្តរជាតិប៉ អាយបានបង្កើននូវក្រុមជាផ្លូវការមួយនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសវៀតណាម

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ