ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាន់ យ៉ូវហ័រ ៖ ពីព្រោះតែស្រលាញ់ការងារផ្នែកពិសោធន៍ ដូច្នេះក៏ពេញចិត្តក្នុងការព្យាបាលជាអ្នកក្លាហានលាក់មុខ

វ៉ាន់ យ៉ូវហ័រ ៖ អនុប្រធានផ្នែកពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក/ប្រធានផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាន់ យ៉ូវហ័របានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទីពិសោធន៍នៅសកលវិទ្យាល័យជំាងស៊ី លោកបានបញ្ចប់ការងារផ្នែកពិសោធន៍ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ជាអ្នកដែលដឹកនាំបង្កើតក្រុមផ្នែកពិសោធន៍ដូចជា ការចាក់ថ្នាំគីមីជីវសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ ការពិសោធន៍កោសិកាវិទ្យា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើហ្សែននៅមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក។ លោកមានបទពិសោធន៍ និងស្រាវជ្រាវយ៉ាងសំបូរបែបក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកោសិកាវិទ្យា និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកោសិកាសារធាតុរាវនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន។ លោកបានបោះពុម្ពអត្ថបទផ្នែកមុខវិជ្ជាវេជ្ជសាស្ត្រជាង20អត្ថបទ និងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅទស្សនាវដ្តី 《ចុងហ័រណីខឺ》《ចុងហ័រឡាវនានអ៊ីសៀ》និងទទួលបានរង្វាន់ឈានមុខផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាមបណ្តាខេត្តជាច្រើន។

ផ្នែកពិសោធន៍

ពីព្រោះតែស្រលាញ់ការងារផ្នែកពិសោធន៍ ដូច្នេះក៏ពេញចិត្តក្នុងការព្យាបាលជាអ្នកក្លាហានលាក់មុខ

“និយាយដល់ផ្នែកទីពិសោធន៍ ការកំនត់យ៉ាងជាក់ច្បាស់របស់ខ្ញុំគឺថាវាគឺជាអ្នកក្លាហានលាក់មុខមួយក្នុងដំណើរការព្យាបាលទាំងមូល។”លោកប្រធានវ៉ាន់ពោរពេញទៅដោយមោទនភាពទៅលើបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួន “ការពិសោធន៍ហាក់បីដូចជាឧបករណ៍មួយដែលចាំបាច់ត្រូវការផ្តុំឡើងដើម្បីបើកផ្នែកដែលសំខាន់ចាំបាច់អញ្ចឹង និងជាវិស្វកម្មមូលដ្ឋានផងដែរ។ ជាពិសេសគឺចំពោះអ្នកជម្ងឺផ្នែកមហារីក ការពិសោធន៍មុននិងក្រោយពេលវះកាត់កាន់តែសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ មហារីកគឺជាជម្ងឺដែលមានការរាតត្បាតមួយប្រភេទ ប្រសិនបើបានកើតមានការរាលដាល ខ្លួនប្រាណអ្នកជម្ងឺទាំងមូលអាចប្រាកដជាត្រូវបានកោសិកាមហារីកមានការរាតត្បាត។ ដូចនេះ កោសិកាមហារីករាតត្បាតដល់ទីកន្លែងណា យើងខ្ញុំនឹងពិនិត្យដល់ទីកន្លែងនោះ។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកមិនអាចមានកំហុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចទេ យើងខ្ញុំយល់ឃើញថា សំណូមពរនៃក្រុមទីពិសោធន៍ចាត់ទុកថាពិតជាឃោរឃៅណាស់។ អ្នកជម្ងឺអាចពឹងផ្អែកការពិនិត្យពណ៌សំបុរដោយខ្លួនឯងថាតើទឹកមុខមានក្រហមព្រឿងៗឬអត់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យខ្លួនប្រាណថាតើសុខភាពល្អឬអត់ ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមកនិយាយ។ ទិន្នន័យនៃការពិសោធន៍ដែលទទួលបាន ក្នុងតួលេខអក្សរមួយណាក៏ដោយមិនអាចខុស និងមានលុបកែឡើយ។ មធ្យោបាយព្យាបាលអ្នកជម្ងឺត្រូវការជាក់ច្បាស់លើវា ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជម្ងឺរបស់អ្នកជម្ងឺក្រោយពេលវះកាត់ថាតើមានការរាលដាលក៏ត្រូវការពឹងផ្អែកលើតួលេខនេះដែរ។”ភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការពិសោធន៍គ្មានការជាប់ទាក់ទងនឹងផលល្អនិងអាក្រក់ក្នុងការព្យាបាលមហារីកទេ អត្ថន័យធំធេងណាស់ លោកប្រធានវ៉ាន់ យ៉ូវហ័របានលើកសរសើរដេប៉ាតឺម៉ង់ទីពិសោធន៍របស់ខ្លួនថាជាអ្នកក្លាហានលាក់មុខដោយគ្មានការបំភ្លើសអ្វីឡើយ។ ដោយសារតែការងារពិសោធន៍ភាគច្រើនសុទ្ធតែដំណើរការក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ដូច្នេះផ្នែកពិសោធន៍ឧស្សាហ៍ត្រូវបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់។ ពេលដែលលោកប្រធានវ៉ាន់បានហ្វឹកហ្វឺនជាក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកទីពិសោធន៍ មិនត្រឹមតែសង្ឃឹមថាក្នុងការពិសោធន៍របស់ពួកគាត់មានការរីកចំរើនប៉ុណ្ណោះទេ កាន់តែសង្ឃឹមថាពួកគាត់អាចលាតត្រដាងពីការងារក្នុងការពិសោធន៍ដោយក្តីស្រលាញ់អស់ពីចិត្ត។ “ខ្ញុំតែងតែមានប្រសាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមការងារថា ការងារផ្នែកពិសោធន៍គឺជាការងារមួយប្រភេទមានប្រយោជន៍ក្នុងដំណើរការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ កិត្តិនាមនិងការសរសើរពីអ្នកជម្ងឺគឺអាចមានចំនួនតិច លុះត្រាតែអ្នកស្រលាញ់វាដោយខ្លួនឯង ទើបអាចជំនះវាបានហើយក៏មិនអាចបោះបង់ចោលកណ្តាលទីបានដែរ ធ្វើដូចនេះទើបអាចទទួលបាននូវការពុះពារពិតបា្រកដ និង ជាលទ្ធផលក្នុងការស្រាវជា្រវពិសោធន៍ចុងក្រោយបំផុត។”

ខិតខំធ្វើឲ្យបានជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ និងទទួលបន្ទុកហ្វឹកហ្វឺនក្នុងភារកិច្ចជាក្រុមលក្ខណៈអន្តរជាតិ

បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពិនិត្យក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍ក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកគឺមានកំរិតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួចទៅហើយ។ យោងតាមការរៀបរាប់របស់លោកប្រធានវ៉ាន់ បច្ចុប្បន្ន មជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកមានការនាំចូលនូវឧបករណ៍អ្នកវិភាគផ្នែកគីមីសាស្ត្រលើកកំពស់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររាងកាយពីប្រទេសអាមេរិក និងការវិភាគស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញពីប្រទេសជប៉ុន ដែលសុទ្ធសឹងជាឧបករណ៍លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិ ចំណែកលោក និងក្រុមការងាររបស់លោកសុទ្ធតែស្ទាត់ជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទាំងអស់នោះ។ ការពិនិត្យចាក់ថ្នាំគីមីជីវសាស្ត្រ ការពិនិត្យមុខងារប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយគ្រប់ប្រភេទ និងទំហំនៃតួលេខគ្រប់ប្រភេទ រយៈពេលជាង30ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានវ៉ាន់មានភាពចងចាំស្ទាត់ក្នុងចិត្ត លោកមិនត្រឹមតែមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការងាររបស់លោកប៉ុណ្ណោះទេ លោកក៏សំណូមពរក្រុមពិសោធន៍របស់លោកត្រូវមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងកំរិតមួយដ៏ស្ទាត់ជំនាញផងដែរ។ លោកប្រធានផ្នែកវ៉ាន់ យ៉ូវហ័រមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារ និងមានការចម្លងនូវផ្នែកទីពិសោធន៍ដល់មិត្តៗរួមការងារទាំងអស់ដោយភាពកក់ក្តៅ ពួកគេសុទ្ធតែសើចនិងប្រសិទ្ធនាមលោកថា ជាគ្រូល្អ ជាមិត្តល្អ។

អ្នកគាំពារក្នុងការការពារ “ទីពិសោធន៍”ក្នុងការធ្វើឲ្យជម្ងឺមហារីកស្ថិតនៅខាងក្រៅខ្លួនប្រាណ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាន់យ៉ូវហ័រមានប្រសាសន៍ថា ៖ អាស្រ័យដោយសារកំរិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចំរើន ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងមុខវិជ្ជាផ្នែកពិសោធន៍ក្នុងការការពារជម្ងឺមហារីក ឬជួបប្រទះជម្ងឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូងវាអាចឈានទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពកាន់តែធំឡើងៗ។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាន់យ៉ូវហ័រពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើពិនិត្យTCT ដែលអាចជួយស្ត្រីភេទក្នុងការពិនិត្យតាមទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងការប្រទះឃើញជម្ងឺមហារីកស្បូនបានឆាប់រហ័ស។ យោងតាមការរៀបរាប់របស់គាត់ ជ្រើសរើសការពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធTCT ក្នុងការពិនិត្យកោសិកាស្បូន និងដំណើរការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបែងចែកកោសិកាតាមដំណាក់កាល វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការពិនិត្យកោសិកាវិទ្យាជម្ងឺមហារីកស្បូនមួយប្រភេទដែលឈានមុខគេបំផុតលើឆាកអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើពិនិត្យតាមTCTមានភាពច្បាស់លាស់អាចលើកកំពស់កំរិតនៃការពេញចិត្ត និងអត្រាស្រាវជា្រវឃើញកោសិកាស្បូនមិនប្រក្រតី អត្រាស្រាវជា្រវឃើញស្ទើរតែឈានទៅដល់100%។ ក្រៅពីនេះ ឆ្លងកាត់ការពិនិត្យមហារីកថ្លើមដោយAFP ការពិនិត្យមហារីកក្រពះ មហារីកពោះវៀន មហារីកលំពែងដោយCEA ចំពោះការការពារ និងប្រទះឃើញជម្ងឺមហារីកបានឆាប់រហ័សសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងជាក់ច្បាស់។

លោកវ៉ាន់យ៉ូវហ័របានក្តាប់ជាប់នូវសញ្ញាសំគាល់ដោយដៃទាំងពីរយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែង មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការត្រួតពិនិត្យកោសិកាដោយមីក្រូស្កុបដោយឃើញព្រឹលៗគឺលោកបានឆ្លងកាត់អ្នកដែលបានធ្លាប់ធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ ឧបករណ៍មានភាពជាក់លាក់ សញ្ញាសំគាល់ចំរុះជាច្រើនបែបយ៉ាងគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃមជ្ឈមណ្ឌលបន្ទប់ផ្នែកពិសោធន៍ តួលេខក្នុងការពិសោធន៍យ៉ាងស្គេកស្កាសដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងការផ្តល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំ ឯលោកវ៉ាន់ យ៉ូវហ័រគឺនៅជុំវិញឧបករណ៍ និងតួលេខនេះ លោកបានព្យាយាម យកចិត្តទុកដាក់ តស៊ូអស់រយៈពេល30ឆ្នាំ ស្មារតីតស៊ូប្រភេទនេះកើតមកពីការគោរពស្រលាញ់ដោយស្មោះត្រង់ និងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអ្នកជម្ងឺ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ