ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ក្រុមតំណាងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនទស្សនាមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

ថ្ងៃទី13 និងទី14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2012 សរុបទៅចំនួនពីរថ្ងៃ ក្រុមតំណាងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនទស្សនានូវ ¡¡ãសំព័ន្ធវិនិយោគប៉ អាយ¡¡¡À និង មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកដែលនៅក្រោមបង្គាប់នេះ ព្រមទាំងសំណេះសំណាលគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹង

លោកLin zhi chengជាប្រធានសំព័ន្ធប៉ អាយ លោកWang huai zhongជាប្រធានប្រចាំមន្ទីរពេទ្យ និងលោកPeng xiao chiជាប្រធានឯកទេសជម្ងឺមហារីក ។ ភាគីទាំងពីរគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនបានលើកកំពស់នូវសេវាកម្មពិគ្រោះ និង សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ជាមតិទូទៅរួមគ្នា និង បានផ្តល់ព័ត៌មានជាលក្ខណៈមិត្តភាពចំពោះសំព័ន្ធប៉ អាយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមិនបែងចែកព្រំប្រទល់ មានស្មារតីអាណិតស្រលាញ់ក្នុងចិត្តទៀតផង។

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

មុនថ្ងៃទី28 ខែតុលា ឆ្នាំ2011 ក្រុមតំណាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រហ្វីលីពីនមួយក្រុមចំនួន34រូបបានទស្សនានូវមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ជម្រុញបន្ថែមនូវការប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងការហ្វឹកហ្វឺនបុគ្គលិកបច្ចេកទេសក្នុងការព្យាបាល និង មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំកំពុងដំណើរការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងធំធេង និង ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត។ នៅក្នុងឆ្នាំជាមួយគ្នានោះ លោកMin Nai អនុប្រធានហ្វីលីពីនបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកLin zhi chengជាប្រធានសំព័ន្ធប៉ អាយ ភាគីទាំងសងខាងបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងលក្ខណៈមិត្តភាពល្អ ថែមទំាងបង្កើនបន្ថែមនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកមួយកំរិតថែមទៀតរវាងហ្វីលីពីន និង ចិន ព្រមទាំងសំព័ន្ធវិនិយោគប៉ អាយ ដើម្បីឈានទៅដល់ជាមតិរួមមួយ។

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 2

ថ្ងៃដំបូងដែលទស្សនា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនបានមើលនូវវីដេអូរៀបរាប់ពីសំព័ន្ធប៉ អាយ និង បានយល់ដឹងពីប្រវត្តិរូប និង ភាពខ្លាំងរបស់សំព័ន្ធប៉ អាយ ក្នុងខណៈពេលនោះអ្នកយកព័ត៌មានបានយកទូរស័ព្ទដៃមកថតសំលេង ខ្នះខ្នែងក្នុងការចូលរួម និង ពិភាក្សាគ្នា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកយកព័ត៌មានបានសំភាសន៍លោកLin zhi chengដែលជាប្រធានសំព័ន្ធប៉ អាយរៀបរាប់ទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅស្រុកនៃសំព័ន្ធ វប្បធម៌សាជីវ

កម្ម ព្រមទាំងគំនិតអភិវឌ្ឍន៍នៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក។ ក្នុងកម្មវិធីនោះសំលេងទះដៃឥតឈប់ឈរ បរិយាកាសកក់ក្តៅ ក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលបន្តរៀបរាប់រហូតដល់ល្ងាចទើបបញ្ចប់។

ទស្សនាព្រឹកបន្ទាប់ ក្រុមតំណាងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ទស្សនានូវការរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងមូលរបស់មន្ទីរពេទ្យ និង ខ្សែវីដេអូដែលស្តីអំពីបច្ចេកវិទ្យាខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ថែមទាំងស្វែងយល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសេវាកម្ម និង ការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និង ខិតខំខ្នះខ្នែងដំណើរការពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយលោកPeng xiao chiដែលជាប្រធានឯកទេសផ្នែកមហារីក និងបានធ្វើការស្វែងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីការព្យាបាលតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមុខរបួសមានទំហំតូច សំយោគបញ្ចូលជាមួយពេទ្យចិនបុរាណ និងពេទ្យសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺមហារីក។ បច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យនេះបានបង្កើតជាទីស្នាក់ការនៅហ្វីលីពីន ដើម្បីជាជំនួយក្នុងសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ដល់អ្នកជម្ងឺហ្វីលីពីន។

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 3

ក្នុងកំឡុងពេលនោះ លោកWang huai zhongជាប្រធានប្រចាំមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលទាក់ទងនឹងគំរោងការថ្ងៃអនាគតក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីន ថែមទាំងរៀបរាប់យ៉ាងលំអិតនូវប្រការដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និង ការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទទួលបាននូវក្តីសង្ឃឹមសុភមង្គលសុខភាពទៀតផង។ អ្នកយកព័ត៌មានហ្វីលីពីនក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំផងដែរ និង ថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នា។ ដំណើរការនៅពេលព្រឹកបានបញ្ចប់ដោយពិធីចុះហត្ថលេខាដែលប្រកបដោយភាពអធឹកអធម។

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 4

រសៀលថ្ងៃដដែល មន្ទីរពេទ្យបានរៀបចំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនធ្វើការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ពីការវះកាត់ និង ការសំភាសន៍អ្នកជម្ងឺ។ មន្ទីរពេទ្យក៏បានធ្វើការពន្យល់បកស្រាយដោយលោកសាស្រ្តចារ្យPeng xiao chiផងដែរ ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនបានមើលឃើញនូវដំណាក់កាលនៃការវះកាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង ដើម្បីឲ្យមិត្តៗប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់យល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេក្នុងការព្យាបាលមហារីកថ្លើមដោយគ្រាប់អនុភាគ និង ការព្យាបាលមហារីកសួតដោយវិធីកករំលាយ។ ក្រោយមក ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលវះកាត់ចំពោះអ្នកជម្ងឺទាំងពីររួចមក ស្ថានភាពជម្ងឺពួកគាត់មានស្ថេរ

ភាព ស្ថានភាពសុខភាពល្អប្រសើរនៃអ្នកជម្ងឺហ្វីលីពីនបានមកដល់នឹងកន្លែង និងបានទទួលបទសំភាសន៍យ៉ាងស្និទស្នាលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីន។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ