ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកនិងសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូងខ្លាំងនិងខ្លាំងសហការគ្នា

ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានប្រារព្ធពិធីសម្ភោធបើកស្លាកមូលដ្ឋានអនុវត្តកម្មសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូងនិងសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលប្រទេសចិនយ៉ាងឱឡារឹក។ លោកលីន ជឺឆឹងប្រធានសម្ព័ន្ធប៉ អាយប្រទេសចិន លោកធូ ស៊ាវមីងអគ្គនាយករងសម្ព័ន្ធប៉ អាយទទួលបន្ទុកក្រុងក្វាងចូវ លោកវ៉ាង ចឺចូវអគ្គនាយករងសម្ព័ន្ធប៉អាយទទួលបន្ទុកខេត្តក្វាងទុង លោកវ៉ាង ហ័យជុងប្រធានមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក លោកស្រីជាំង ហុងអនុប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលប្រទេសចិននិងជាវិទ្យាធិការនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលអន្តរជាតិរបស់សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តខាងត្បូងនិងសមាគមវេជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាលប្រទេសចិន លោកតឹង ឃុនជីនវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលអន្តរជាតិរបស់សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូង និងសមាគមវេជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាលប្រទេសចិន លោកលីន ស្យុងហ៊ុយវិទ្យាធិការងនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលអន្តរជាតិរបស់សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូង និងសមាគមវេជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាលប្រទេសចិន និងលោកទូ សឺលីនប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលអន្តរជាតិរបស់សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូង និងសមាគមវេជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាលប្រទេសចិន បានអញ្ជើញជាគណៈធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានិងសម្ភោធបើកស្លាកនេះ។

ក្នុងពិធីនេះ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកនិងសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូងទ្វេរភាគីសុទ្ធតែបង្ហាញនូវឆន្ទះប្រាថ្នាពង្រឹងការសហការល្អប្រសើរនាពេលអនាគត។ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងសុន្ទរកថា ទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាការបង្កើតមូលដ្ឋានអនុវត្តកម្មសិក្សាគឺជាការសហកាឈ្នះៗសម្រាប់ទ្វេរភាគី ការសហការនេះនឹងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងនិងធនធានអាទិភាពរបស់ទ្វេភាគីក្នុងផ្នែកកសាងមុខវិជ្ជាវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាល ក្រុមធនធានមនុស្ស វេទិការបច្ចេកវិទ្យា ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។ល។ ឈានដល់ការសិក្សាជម្រុញការព្យាបាល ការព្យាបាលជម្រុញការសិក្សា បង្កើតវេទិការដ៍ប្រសើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមុខវិជ្ជា លើកកំពស់កម្រិតសហការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ទ្វេភាគី ចំពោះការហ្វឹកហ្វឺនធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាល និងការជម្រុញការស្ថាបនានិងស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្រ្តរបស់ទ្វេភាគី សុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់។

ក្នុងសុន្ទរកថា លោកលីន ជឺឆឹងប្រធានសម្ព័ន្ធនិងលោកវ៉ាង ហ័យជុងប្រធានមន្ទីរពេទ្យបានតំណាងអោយមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបង្ហាញថាទ្វេភាគីគួរសហការព្យាយាមអោយអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តហ្វឹកហ្វឺនធនធានមនុស្សកម្រិតខ្ពស់នៃវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលសម្រាប់មាតុភូមិជាតិ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកផ្តោតសំខាន់បញ្ចេញនូវធនធានអាទិភាព ប្រកាន់ឥរិយាបថទទួលខុសត្រូវចំពោះវិទ្យាស្ថាននិងនិស្សិតពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើនិស្សិតចុះអនុវត្តកម្មសិក្សា យកទ្រឹស្តីមកផ្សារភ្ជាប់ការអនុវត្តព្យាបាលផ្ទាល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ បង្កើនសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់និស្សិត បង្កើនគុណភាពកម្មសិក្សា។ ព្រមពេលនោះដែរទទួលយកការណែនាំដោយភក្តីភាពពីសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូងដែលមានចំពោះវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យ ធ្វើអោយមន្ទីរពេទ្យធ្វើការកំនត់បទដ្ឋានព្យាបាលនិងបទដ្ឋានសេវាព្យាបាលដែលកាន់តែល្អប្រសើរ សង្ឃឹមថាតាមរយៈការកែលំអរបស់វេជ្ជសាស្រ្តសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យ កាន់តែបំពេញតម្រូវការសុខភាពនិងតម្រូវការយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សធម៌របស់អ្នកជម្ងឺប្រទេសផ្សេងៗគ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

លោកស្រីជាំង ហុងលេខាធិការសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តខាងត្បូងនិងលោកតឹង ឃុនជីនតំណាងអោយវិទ្យាធិការយល់ឃើញថា ៖ ការសហការលើកនេះគឺបង្ហាញពីទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ព័ន្ធប៉ អាយ ជាការទទួលស្គាល់ពីសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូងនូវសក្តានុពលមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក។ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាល ការហ្វឹកហ្វឺនធនធានមនុស្ស និងស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ ការសហការទ្វេភាគីនឹងមានឱកាសអភិវឌ្ឍដ៏មហិមានិងចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍដ៍ល្អប្រសើរ។ សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តខាងត្បូងអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅការបង្កើតឡើងនូវមូលដ្ឋានអនុវត្តកម្មសិក្សារបស់មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ហើយសន្យាថានឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំនត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ច ជាចុងក្រោយសូមជូនពរមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចំរើនល្អប្រសើរ។

ក្នុងពិធីនេះ សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តខាងត្បូងនិងមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអនុវត្តកម្មសិក្សា ព្រមទាំងរួមគ្នាសម្ភោធបើកស្លាកមូលដ្ឋានអនុវត្តកម្មសិក្សាក្រោមស្នូរទះដៃដ៏កងរំពង។

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 1

ទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នៃពិធីចុះហត្ថលេខានិងសម្ភោធបើកស្លាក

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 2

ទ្វេភាគីដំណើរការចុះហត្ថលេខា

សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូង 1

ទិដ្ឋភាពពេលកាត់ខ្សែបូរសម្ភោធបើកស្លាក

សកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រខាងត្បូង 2

សម្ភោធបើកស្លាកចប់សព្វគ្រប់

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ