ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
សំបុត្រសសើរនៃសមាជិកក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឹមហារីកពោះវៀនដែលមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេស

នៅខែកុម្ភៈ ឆាំ្ន2012 លោកTan ជាអ្នកជំងឹមហារីកពោះវៀន ស្រាប់តែមានការឈឺពោះ ហើម និងពេលខ្លះតឹងទ្រូងចង់ក្អួតថែមទៀត។ លោកTan និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារមានការចំលែកចិត្ត ហើយសមាជិកក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ជំរុញគាត់ទៅមនី្ទរពេទ្យត្រួតពិនិត្យ។ មួយខែក្រោយមក លោកTanបានទៅកាន់មនី្ទរពេទ្យក្នុងស្រុកDa Kaនោះធ្វើការពិនិត្យដោយប្រព័ន្ធPET/CT បានឃើញដុំសាច់មួយដុំនៅត្រង់ពោះ និងបានវិនិច័្ឆយថាជាមហារីកពោះវៀន ព្រមទាំងប្រទះឃើញដុំសាច់ដែលមានឈ្មោះថាgreater omentum និង ជញ្ជាំងនៃផ្ទៃពោះមានការរាលដាល។ ដំណឹងដ៏អាក្រក់នេះបានវាយប្រហារដល់លោកTan និង សមាជិកក្រុមគ្រួសារយ៉ាងខាំ្លង។ ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងព្យាបាល លោកTan បានទៅទទួលការព្យាបាលនៅមនី្ទរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយកន្លែង តែមិនមានប្រសិទ្ធិភាពប៉ុនា្មនឡើយ។

នៅឱកាសដ៏ចៃដន្យមួយ លោកTan និងសមាជិកក្រុមគ្រួសារបានដឹងដណ្តឹងថា មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកគឺជាមនី្ទរពេទ្យជំនាញព្យាបាលជំងឺមហារីក ក៏ដើម្បីអោយការព្យាបាលមានការរីកចំរើនមួយកំរិតទៀត លោកTan និងក្រុមគ្រួសារសំរេចចិត្តឆ្ពោះទៅទីក្រុងកា្វងចូវទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកពោះវៀនរបស់គាត់។ ខែឧសភា ឆាំ្ន2012 ក្រោយពេលដែលលោកចូលសំរាកពេទ្យអ្នកជំនាញនៃមនី្ទរពេទ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងលិ្អតល្អន់ ក៏ប្រទះឃើញនៅផ្នែកខាងលើពោះគាត់មានដុំសាច់5*6សង់ទីម៉ែត្រ ។ ដូចនេះក្រោយការវិនិច្ឆ័យយោងតាមអាការៈរបស់លោកTan អ្នកជំនាញនៃមនី្ទរពេទ្យយើងខ្ញុំបានកំនត់ផែនការព្យាបាលសំរាប់គាត់។ ជាដំបូងប្រើប្រាស់គ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ូត និងការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូលដើម្បីព្យាបាលមហារីកពោះវៀន ក្រោយការព្យាបាលគ្មានភាពមិនប្រក្រតីទេ ហើយកំលាំងកាយ និងទឹកចិត្តរបស់គាត់មានលក្ខណៈប្រសើរឡើង។

ក្នុងកំឡុងពេលសំរាកនៅមនី្ទរពេទ្យ អ្នកជំនាញ លោកគ្រូពេទ្យ គិលានុបដា្ឋយិកា និង អ្នកបកប្រែនៃមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកយើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នូវតម្រូវការ និង លក្ខណៈសុខភាពលោកTanជានិច្ច ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តលោកTan និង សមាជិកក្រុមគ្រួ

សារអោយមានមានភាពជឿជាក់ប្រឆាំងនឹងមហារីក មិនត្រូវបោះបង់ចោលដោយងាយៗឡើយ។ ដូចនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និង បង្ហាញនូវសេចកី្តរំភើបរបស់ខ្លួន លោកTan និង សមាជិកក្រុមគ្រួសារ បានសរសេរសំបុត្រសសើរមួយច្បាប់។

មហារីកពោះវៀន

លោក Peng ប្រធានឯកទេសផ្នែកមហារីក លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យ និង គិលានុបដា្ឋយិកាគ្រប់រួបជាទីស្រលាញ់ ៖

ខ្ញុំឈ្មោះMusfeq មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេស ជាសាច់ញាតិរបស់លោកTanដែលជាអ្នកជំងឺ

មហារីកពោះវៀន។ កន្លងទៅប្រាំថ្ងៃមុន ខ្ញុំបានកំដរគាត់ព្យាបាលនៅមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកទទួលការព្យាបាល។ ទោះបីលោកTanជាជំងឺមហារីកពោះវៀនដំណាក់ កាលចុងក្រោយក៏ដោយ តែខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តយ៉ាងខាំ្លងនូវបរិសា្ថនព្យាបាលដ៍ល្អរបស់មនី្ទរពេទ្យនេះ។

ចាប់តាំងពីពេលចូលសំរាកពេទ្យ លោកPeng ប្រធានឯកទេសផ្នែកមហារីកយកចិត្តទុក

ដាក់លើអាការៈជំងឺរបស់លោកTan យ៉ាងខ្លាំង។ លោកPeng ពិតជាល្អប្រសើរណាស់ ខ្ញុំជឿជាក់លើលោកប្រធានPeng និងបទពិសោធន៍ព្យាបាលរបស់គាត់អាចជួយដល់លោកTan បាន។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា លោកTan ក្រោយពីការព្យាបាលនឹងបានសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សូមព្រះជួយថែរក្សាគាត់ផង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បង់ក្លាដេស និងនៅទីនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នា ប៉ុនែ្តលោកគ្រូពេទ្យSakib Bengali និង អ្នកបកប្រែបានជួយពួកខ្ញុំឲ្យធ្លាប់នឹងប្រទេសចិនហើយ មិនបានអោយពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដោយសារការមិនទំលាប់ទេ។ ជូនពរអោយលោកគ្រូពេទ្យSakib Bengali ជួបនឹងសំណាងល្អ។

គិលានុប្បដា្ឋយិកានៃមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកសុទ្ធតែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អណាស់ ពួកខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ឯកកោដាច់ដោយឡែកពីគេទេ នៅពេលដែលលោកTan ត្រូវការជំនួយ គិលានុប្បដា្ឋយិកាតែងនៅមើលថែគាត់ជានិច្ច។ គិលានុប្បដា្ឋយិកាទាំងអស់បំពេញការងាររហ័សរហួន ម៉ត់ចត់និង យកចិត្តទុកដាក់។ ពួកគេគឺជាគិលានុប្បដា្ឋយិកាដែលមានសមត្ថភាពជាងគេក្នុងចំនោមគិលានុប្បដា្ឋយិកាដែលខ្ញុំធា្លប់ស្គាល់។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា លោកTan នៅក្រោមការព្យាបាលរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនៃមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកនឹងបានជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សូមព្រះជួយថែរក្សាគាត់ អោយជៀសឆា្ងយពីការឈឺចាប់នៃជំងឺមហារីកពោះវៀននេះផង។

សូមអរគុណ!

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ