ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার নির্ণয়

  অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার নির্ণয় পরীক্ষা

  অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। বিশেষজ্ঞগণের নির্দেশ অনুযায়ী যথা সময়ে অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার নির্ণয় এর চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। অতএব, অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ঃ

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার, অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার নির্ণয়

  অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার নির্ণয়ের পদ্ধতি সমুহঃ

  1.আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষা: পেটে আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষার মাধ্যমে অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার নির্ণয় ও সনাক্ত করা হয়।এটা সহজ, তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন নয় এমন একটি পরীক্ষা পদ্ধতি। অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরীণ গঠন এবং পৈত্তিক নালীর মধ্য কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কিনা যদি থাকে তবে কিভাবে প্রতিরোধ করে তা নিরীক্ষা করে। অন্য দিকে, এটি পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে গঠনপ্রণালী, দেহযন্ত্র এবং গ্যাস দ্বারা প্রভাবিত কিনা তা সনাক্ত করতে পারে। উপরন্তু, এটি অপারেটিং ডাক্তার এর পেশাদারিত্ব, অভিজ্ঞতা এবং ধারণা এর উপর অনেক নির্ভরশীল।সিটি , এমআরআই এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সমন্বয়ে প্রয়োগ করা হলে ভাল এবং নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যায়।

  2. সিটি: অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য ইমেজিং পরীক্ষা পদ্ধতি সবচেয়ে প্রচলিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটি সাধারণ স্ক্যান ক্ষতের আকার নির্ণয় করতে পারে কিন্তু অবস্থা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না। আরো অধিক শক্তিশালী স্ক্যান ক্ষতের মাপ, আকৃতি, অভ্যন্তরীণ গঠন ও পার্শ্ববর্তী গঠন এবং তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করা হতে পারে। সিটি স্ক্যান এর মাধ্যমে লিভার এবং লসিকা গ্রন্থিতে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে কিনা তা আরও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

  সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্যান্সার পরীক্ষা পদ্ধতি হিসেবে সিটি স্ক্যান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর সাহায্যে ক্যান্সারের পরিসীমা এবং অবস্থান আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

  3.ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং(এমআরআই বা MRI )এবং ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স কেলানজিওপাঙ্ক্রিয়েটোগ্রাফি (এমআরসিপি বা MRCP): অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য এটি তেমন প্রচলিত পদ্ধতি নয়। রোগীর যদি সিটি স্ক্যানের এজেন্ট এ এলার্জি থাকে তাহলে এমআরআই ব্যবহার হয়। তাছাড়া সিটি পরীক্ষার মাধ্যমে যেসকল উপসর্গ নির্ণয় করা সম্ভব নয় এমআরআই তার পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমআরসিপি এর মাধ্যমে পৈত্তিক নালীর মধ্যে বিঘ্ন আছে কিনা তা নির্ণয় করা হয়।এন্ডোসকপির এর মধ্যে পশ্চাত্গামী cholangiopancreatography (ERCP) এবং Percutaneous Transhepatic Cholangiography (PTC)এর তুলনায় MRCP নিরাপদ পদ্ধতি।

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ