ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក----ទីសា្នក់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកបែបអន្តរជាតិយ៉ាងទ

មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកមានទីតាំងនៅទីក្រុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកណ្តាលនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍----ទីក្រុងកា្វងចូវខេត្តកា្វងតុង នៅក្នុងតំបន់ទេសភាព5A នៃប្រទេសចិន ដែលមាននាមជាធានយ៉ានយ៉ាងប៉ា ជា “បេះដូងនៃទីក្រុងកា្វងចូវ”-- --នៅជើងភ្នំពពកស ដែលកសាងឡើងដោយសម្ព័នព្យាបាលប៉ អាយ។

សម្ព័នព្យាបាលប៉អាយ ជាសម្ព័នបណា្តក់ទុនខាងវេជ្ជសាស្រ្ត ធំជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសចិន ក៏ជាសម្ព័នវេជ្ជសាស្រ្តមួយក្នុងចំនោមសម័្ពនវេជ្ជសាស្រ្តធំៗទាំង១០០លើពិភពលោកបានកសាងទីសា្នក់ការព្យាបាលធំៗសរុប១១៣ខ្នង សមាជិកក្នុងសម្ព័នសរុបមានជាងរាប់ម៉ឺននាក់។ សម្ព័នព្យាបាលប៉អាយ បានបណ្តាក់ទុនយ៉ាងច្រើនមកលើការបង្កើតមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ដែលបានរិតបន្តឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចជា បរិយាកាស របៀបព្យាបាល ឧបករណ៍ បចេ្ចកវិទ្យា និង សេវាកម្ម។ ប្រើកំលាំងគាំទ្រយ៉ាងខាំ្លងដើម្បីតុបតែងមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកអោយកា្លយជាទីសា្នក់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកដ៏ទាន់សម័យមានការគ្រប់គ្រង សេវាកម្ម និង ការបំរើព័ត៌មានដ៏ទំនើបមួយឈុតផងដែរ។

មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មនី្ទរសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិន ក៏ជាកនែ្លងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងជំងឺមហារីកប្រទេសចិនផងដែរ។ ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកតែងតែស្រាវជ្រាវសែ្វងរកឥតឈប់ពីបច្ចេកវិទ្យាថី្មៗក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកដូចជា ការព្យាបាល កាន់តែមានភាពច្បាស់

លាស់ ជាក់ស្តែង តម្រូវតាមតំរូវការមនុស្ស សមតាមលក្ខណៈ ការព្យាបាលដោយបន្សល់មុខរបួសតូច និង រួមផ្សំការព្យាបាលតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និង គំនិតទាន់សម័យ។ បច្ចុប្បន្នចំពោះការព្យាបាលដោយបន្សល់មុខរបួសតូច របស់មនី្ទរពេទ្យយើងខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយ មិនត្រឹមតែនៅទ្វីបអាស៊ីនោះទេ តែក្នុងតំបន់លើពិភពលោកយុទ្ធសាស្រ្តព្យាបាលរបស់មនី្ទរពេទ្យយើងខ្ញុំនៅតែមានលក្ខណៈឈានមុខគេ ជាពិសេសគឺចាក់បញ្ចូលការស្ទះសរសៃឈាម ការព្យាបាលដោយគ្រាប់វិទ្យុសកម្ម ការព្យាបាលដោយប្រើវិធីលើកកំពស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ វិធីកករំលាយ ដែលគ្រឹះស្ថានទាំងនេះបង្កើតបានជា “ប្រព័ន្ធវិនិច្ឆ័យរោគ និង ព្យាបាលមហារីកដោយស្នាមរបួសតូច” ។ ក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទៅនឹងវិជ្ជាពេទ្យចិនដែលមានប្រវត្តិរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ធើ្វអោយការព្យាបាលរិតតែមានតុល្យភាព មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រឆាំងនឹងមហារីក ទទួលបានកេរិ៍្តឈ្មោះទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។

លក្ខណៈពិសេសនៃរចនាសម្ព័ន្ធបចេ្ចកវិទ្យាថី្ម “ថាមពលដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងការព្យាបាលតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមុខរបួសមានទំហំតូច សំយោគបញ្ចូលជាមួយពេទ្យចិនបុរាណ និងពេទ្យសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន” នេះគឺបន្សល់មុខរបួសតូច មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ជាសះស្បើយឆាប់រហ័ស កំនត់ទីតាំងជាក់លាក់ ការព្យាបាលច្បាស់លាស់។ វិធីព្យាបាលបែបនេះបានសំលាប់មេរោគដោយផែ្នកនីមួយ។ បើប្រៀបនឹងការព្យាបាលលើសារពាង្គទាំងមូល មានលក្ខណៈសម្បតិ្តល្អដូចជា ៖ ជៀសវាងការបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារមុខងារសារពាង្គកាយនៅក្នុងការព្យាបាលបែបបុរាណដូចជា ការព្យាបាលតាមបែបគីមី កាត់ផ្តាច់ការព្យាបាលលើសទំហំគួរព្យាបាល កាត់បន្ថយភាពឈឺចាប់របស់អ្នកជំងឺ ពន្យាអាយុជីវិតអ្នកជំងឺបាន

មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

យ៉ាងយូរ បងើ្កនគុណភាពជីវភាពរស់នៅ និង មានប្រសិទ្ធិភាពបានយូរ។ លោក Cary Adams ប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកក៏ធា្លប់មានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនិងការរីកចំរើនគ្រប់រូបរាងលើវិស័យព្យាបាលជំងឺមហារីករបស់មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកដែលនៅក្រោមការគ្រប់

គ្រងរបស់សម្ព័នព្យាបាលប៉ អាយ។  បចេ្ចកវិទ្យាព្យាបាលទំនើបៗរបស់មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានទាក់ទាញអ្នកជំងឺនៅតំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍មកពិនិត្យព្យាបាល។ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកំពុងសំរាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានលើសពី៨០%មកពីប្រទេសវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន ថៃ បង់ក្លាដេស កម្ពុជា-ល-។ អ្នកជំងឺមកពីគ្រប់បណ្តាលប្រទេសជួបជុំគ្នា ធើ្វអោយមនី្ទរពេទ្យកា្លយជា “គ្រួសារអន្តរជាតិដ៏ធំមួយ”។ ក្នុងន័យបង្កើតសេវាកម្មតម្រូវតាមតម្រូវការ និង បុគ្គលិកលក្ខណៈ ហើយ បង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជំងឺមកពិនិត្យព្យាបាល។ មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកយើងខ្ញុំមុនក្រោយបានស្ថាបនាទីសា្នក់ការ ៧កនែ្លងនៅប្រទេសវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន បង់ក្លាដេស និង កម្ពុជា។ ទន្ទឹមនឹងការរីកដុះដាល មនី្ទរពេទ្យយើងខ្ញុំបានស្ថាបនាទីសា្នក់ការបន្តបន្ទាប់នៅបណ្តាប្រទេសជាច្រើនទៀត ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបម្រើសេវាកម្មផ្តល់ព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃ និង ការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិនិត្យព្យាបាល ទនឹ្ទមនឹងនោះមនី្ទរពេទ្យយើងខ្ញុំបានបង្កើតសេវាកម្មជាង៦០បណ្តាញរួមមាន កម្មវិធីមួយសេរីដូចជាការដើរកំសាន្ត ទិញទំនិញ ការថ្លែងសុន្ទរកថាស្តីអំពីចំណេះដឹងសុខភាព-ល- បានទទួលការវាយតម្លៃល្អៗពីមតិរបស់សំណាក់អ្នកជំងឺ។

“វិទ្យាពេទ្យគ្មានព្រំដែន ចិត្តមេត្តាហូរឥតដាច់”។ ប៉ុនា្មនឆ្នាំមកនេះ អ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងព្យាបាលមកពីបណ្តាលប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាម សាំងហ្គាពួរ ម៉ាលេស៊ី-ល- នាំគ្នាមកធើ្វទស្សនៈកិច្ចនៅមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកយើងខ្ញុំ។ កិច្ចប្រជុំពិភពលោកប្រឆាំងជំងឺមហារីក និង វេទិកាមហារីកអាស៊ីអាគេ្នយ៍ បែងចែកបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញព្យា

បាលច្រើនប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍ និង អ្នកកាសែតចុះទៅមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកក្នុងការពិភាក្សាប្តូរមតិសី្តពីវិធីសិក្សា និង វិធីព្យាបាលបន្សល់មុខរបួសតូច ព្រមទាំងបង្ហាញរបាយការណ៍សី្តពីការវះកាត់ដោយមានមុខរបួសតួចទាំងមូល។ នៅក្នុងវេទិកាមហារីកអាស៊ីអាគេ្នយ៍ មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកត្រូវបានចុចឈ្មោះក្នុងការស្រាយបន្លឺការវះកាត់ដោយមានមុខរបួសតូចនេះ។ មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកយើងខ្ញុំត្រូវបានអ្នកកាសែតទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេសអោយនាមថា“ទីធ្វើសក្ការបូជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៃជើងភ្នំពពកស”ជាពិសេសគឺត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាទីនេះមានរបាយការណ៍ពិនិត្យព្យាបាលដ៏ល្អជាងគេ និង មានបចេ្ចកវិទ្យាថ្មីក្នុងការព្យាបាល អាចពន្យាអាយុជីវិត កែប្រែគុណភាពជីវភាពរស់នៅ ធ្វើអោយមន្ទីរពេទ្យមានឈ្មោះបោះសំលេងធំធេងក្នុងឆាកអន្តរជាតិ។

មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 2

《កាសែតLian he》របស់ហ្វីលីពីន 《កាសែតពាណិជ្ជកម្មហី្វលីពីន》 《កាសែតតារាហី្វលីពីន》 《កាសែតពិភពលោក》 《កាសែតម៉ានីឡា》របស់ហី្វសីពីន។ 《កាសែតQian Feng》《កាសែតAn Ning》 《កាសែតសុខភាព》 របស់ហាណូយ។ 《កាសែតយុវវ័យ》 《កាសែតHua wen xi gong jie fang》 《កាសែតGong An》 របស់ហូជីមិញ។ 《កាសែតQian Dao》《កាសែតZhao Wa You》របស់សឺរ៉ាបាយ៉ា។《កាសែតLuo Pan》 《កាសែតXin Sheng Dai》 《កាសែតMei Du》របស់ហ្សាកាតា និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួនដប់ប៉ុស្តិ៍កាសែតទៀត សុទ្ធតែមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីស្នាដៃទទួលជោគជ័យបន្តបន្ទាប់របស់មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំ

មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 3

នើបផ្នែកមហារីកយើងខ្ញុំ។

ឆ្លងកាត់ការតស៊ូ និង ស្រាវជ្រាវច្រើនឆ្នាំមកនេះ មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកទទួលបានការទទួលសា្គល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល និងសមាគមប្រឆាំងជំងឺមហារីកជាច្រើន ព្រមទាំងកា្លយជាមនី្ទរពេទ្យតែមួយគត់នៅតំបន់ហួណានប្រទេសចិនដែល “មានការសហការនឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចិនអឺរ៉ុប” ក៏កា្លយជាអ្នកការទូតទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តអន្តរជាតិ តូ្រវបានក្រសួងសុខាភិបាលជាច្រើនប្រទេសចុចឈ្មោះកា្លយជាដៃគូសហការខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តព្យាបាល និង ត្រូវមនី្ទរពេទ្យបែបអន្តរជាតិជាច្រើនចុចឈ្មោះកា្លយជាមនី្ទរពេទ្យមិត្តភាពសហការជាមួយផងដែរ។

មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក 4

ទន្ទឹមនឹង មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកយើងខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍន៏ឥតឈប់ឈរ ក៏មិនភេ្លចតបស្នងគុណដល់សង្គម ហើយចូលរួមក្នុងការងារសប្បុរសកន្លងមក។ ពួកយើងបានចូលរួម និង រៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសជនជាច្រើនលើក ជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិចិននៅក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងបងប្អូនកា្វងតុង នៅក្រៅប្រទេស រួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរស “Lan Si Dai ។ ប្រមូលបានថវិកាឧបត្ថម្ភរាប់រយម៉ឺនសំរាប់ប្រឆាំងជំងឺមហារីក បង្កើតជាក្លឹបមិត្តភាពសំរាប់អ្នកជំងឺមហារីក យកទៅជួយកសាងប្រព័ន្ធព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ អាហ្វ្រិចខាងត្បួង-ល-។

ដោយតាំងនាមជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវទំនើបអន្តរជាតិផ្នែកមហារីកមួយកនែ្លង មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកនៅទីនេះបម្រើសេវាកម្មដោយស្នាមញញឹម និង មានភាពរាក់ទាក់ ព្រមទាំងមានបច្ចេកវិទ្យាជំនាញ និង ទាន់សម័យ ហើយនឹងការព្យាបាលដ៏សមស្រប មក ផ្តល់ជូនដល់អ្នក។ មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកយើងខ្ញុំបម្រើអ្នកដោយសខីភាព។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ