ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក គឺជាជំរើសដំបូងសំរាប់អ្នកជម្ងឺមហារីក

មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូច មកធ្វើការព្យាបាលនៅប្រទេសចិន។

  ការជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យឯកទេសក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគឺជាការជ្រើសរើសដ៏សំខាន់មួយសំរាប់អ្នកជម្ងឺមហារីក។ មន្ទីរពេទ្យឯកទេសជម្ងឺមហារីកដែលមានគុណភាព គឺអាចមានសមត្ថិភាពក្នុងការព្យាបាលទប់ស្កាត់ជម្ងឺមហារីកជូនអ្នកជម្ងឺ រីឯចំពោះមន្ទីរពេទ្យមហារីកដែលមិនមានគុណភាពវិញ អាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺបាត់បង់អាយុជីវិតបាន។ យោងតាមការដឹង បច្ចុប្បន្ននេះ ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ការព្យាបាលដោយការវះកាត់ ការបាញ់កាំរស្មី និងការព្យាបាលដោយគីមីតែប៉ុណ្ណោះ។ ម៉្យាងវិញទៀត ការព្យាបាលទាំងនេះបានផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកជម្ងឺជាច្រើនដូចជា ជ្រុះសក់ ក្អួតចង្អោរ ឈឺក្បាល និង មិនមានចំណង់អាហារជាដើម ដែលផលប៉ះពាល់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺមហារីកមានសភាពលំបាកវេទនាក្រៃលែង។ ហើយអ្នកជម្ងឺកាន់តែច្រើនឡើងៗ បាននឹងកំពុងស្វែងរកការព្យាបាលណាដែលល្អជានេះ អ្នកខ្លះក៏បានទៅទំនាក់ទំនងស្វែងរកការព្យាបាលនៅឯក្រៅប្រទេស ដូចជា ប្រទេសថៃ ប្រទេសវៀតណាម និងជាពិសេសប្រទេសសឹង្ហបុរី ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានត្រឹមស្វះស្វែងរកការព្យាបាលណាដែលល្អនៅក្នុងប្រទេស។ ប៉ុន្តែអ្នកជម្ងឺមួយចំនួនមិនបានដឹងថាការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកនៅមន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វត ក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក វាទំនើបជាងការព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យរបស់ប្រទេសដ៏ទៃយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ ។

  ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក?

  មូលហេតុដំបូងនោះគឺ ដោយសារតែ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក គឺជាមន្ទីរពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជម្ងឺមហារីក មួយដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តការវិនិយោគរបស់សម្ព័ន្ធអចលនទ្រព្យ Perennial របស់ប្រទេសសឹង្ហបុរី និងសម្ព័ន្ធប៉អាយ ដែលជាសម្ព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិន ។ នៅឆ្នាំ២០០៤ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វត ក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានឆ្លងកាត់ការទទួលស្គាល់ គុណភាពសេវាកម្ម និង ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ ដោយ JCI សហរដ្ឋអាមេរិក។

មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូច មកធ្វើការព្យាបាលនៅប្រទេសចិន។

  មូលហេតុទីពីរនោះគឺ មន្ទីរពេទ្យ ស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលជម្ងឺមហារីកទំនើបៗដែលមានស្នាមរបួសតូច ដូចជា ការព្យាបាលដោយកាំបិតណាណូ ការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូល ការព្យាបាលដោយកករំលាយ ការព្យាបាលដោយគ្រាប់អនុភាគអ៊ីយ៉ុង ការព្យាបាលដោយដុតរំលាយ និងបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដ៏ទៃជាច្រើនទៀត។ ដែលប្រសិនបើយកការព្យាបាលដោយការវះកាត់ ការចាក់គីមី និង បាញ់កាំរស្មីដែលនិយមប្រើ យកមកប្រៀបធៀបនោះ គឺការព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូច មានផលប៉ះពាល់តិច ស្នាមមុខរបួសតូច ការជាសះស្បើយលឿន និងទទួលបាននូវប្រសិទ្ធខ្ពស់ផងដែរ។ សំរាប់អ្នកជម្ងឺមហារីកបានបាត់បង់ឳកាសនៃ ការវះកាត់ ឬការព្យាបាលដោយគីមី និងកាំរស្មី ការព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូច គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការព្យាបាលទាំងនោះ និងមានផលប៉ះពាល់តិចជាងទៀតផង ដែលវាបានជួយអ្នកជម្ងឺមហារីកជាច្រើនឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងមុន។

មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូច មកធ្វើការព្យាបាលនៅប្រទេសចិន។

  ក្រៅពីមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗនៃការព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូចទាំងនេះ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក នៅមានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ និងច្រើនផ្នែក ច្រើនអ្នកទៀតផង ដែលមន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានឲ្យឈ្មោះថា ក្រុម MDT ដែលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនេះបានបំបែកនូវគំរូនៃការព្យាបាលរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើន ដែលពីមុនធ្លាប់តែមានតែវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ ឬពីរនាក់ដើម្បីធ្វើការវិភាគ និងព្យាបាលជូនអ្នកជម្ងឺ តែពេលនេះគឺមានវេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនអ្នកច្រើនផ្នែក ចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការវិភាគ និងរៀបចំការព្យាបាលជូនអ្នកជម្ងឺ។

មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូច មកធ្វើការព្យាបាលនៅប្រទេសចិន។

  លើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺ មន្ទីរពេទ្យស្តមហ្វត ក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានទទួលព្យាបាលអ្នកជម្ងឺជាច្រើនអ្នកដែលបានជ្រើសរើសការព្យាបាលជម្ងឺរបស់ខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យនេះ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ ។ ដោយសារតែប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដូចនេះមធ្យមភាគនៃតម្លៃព្យាបាលនៃប្រទេសចិន គឺត្រឹមតែ ទៅ ១ ភាគ ៥ នៃតម្លៃព្យាបាលនៃប្រទេសអាមេរិក ហើយប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃព្យាបាលនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ក៏នៅតែទាបជាងប្រទេសសឹង្ហបុរី គឺ ១ ភាគ ៣ នៃតម្លៃព្យាបាលរបស់ប្រទេសឹង្ហបុរី។

មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដោយបន្សល់ស្នាមរបួសតូច មកធ្វើការព្យាបាលនៅប្រទេសចិន។

  មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក គឺជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលបានផ្តល់នូវសេវាកម្មលំដាប់ខ្ពស់ជូនដល់អ្នកជម្ងឺមហារីក ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលបានមកកំដរអ្នកជម្ងឺ។ ហើយដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកជម្ងឺបរទេសក្នុងការមកទទួលយកការព្យាបាលនៅទីនេះ ខាងមន្ទីរពេទ្យក៏មានការិយាល័យតំណាង នៅប្រទេសវៀតណាម ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសបង់ក្លាដេស ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃផងដែរ ដែលអ្នកជម្ងឺបរទេសអាចឆ្លងការតាមរយៈការិយាល័យតំណាងរបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលយកនូវពត៌មាន ក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកនេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក កំពុងបានប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មជាង៦០ប្រភេទសំរាប់បំរើជូនអ្នកជម្ងឺ ដែលមានដូចជា៖ សេវាកម្មរៀបចំឯកសារឆ្លងប្រទេស សេវាកម្មទទួល និងជូនដំណើរអ្នកជម្ងឺ ការអបអរខួបកំណើតជូនអ្នកជម្ងឺ សេវាកម្មជូនអ្នកជម្ងឺធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្វាងចូវ សិក្ខាសាលាអំពីសុខភាព និងសេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងៗទៀត។

  មកដល់ពេលនេះ មន្ទីរពេទ្យស្តមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានទទួលព្យាបាលបានជោគជ័យជូនអ្នកជម្ងឺជាង ៣ម៉ឺននាក់ ដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ នៅថ្ងៃខាងមុខនេះ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកក៏បាននឹងកំពុងលើកំពស់នូវគុណផាពព្យាបាលបន្ថែមទៀត ដើម្បីបញ្ចេញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនសំរាប់ព្យាបាលជូនអ្នកជម្ងឺមហារីកឲ្យបានកាន់តែច្រើនជានេះ។

  បញ្ជាក់៖ ថ្មីៗខាងមុខនេះដែរ មន្ទីរពេទ្យស្តមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពីជម្ងឺមហារីក ដែលប្រព្រឹត្តិនៅ សណ្ឋារគារសុខា ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈអស័យដ្ឋាន៖ វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី ១៩ វិថីព្រះអង្គឌួង កែងនិងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 96 8888 / 089 96 8888

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ