ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការស្គេនPET-CTមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ក្នុងកិច្ចប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ2013 មជ្ឈមណ្ឌល King Hussein Cancer Centerដាក់ស្នើបញ្ជាក់ម្តងទៀតនូវរបាយការណ៍មួយច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យានៃការស្គេនPET-CTបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ក្រៅពីប្រើប្រាស់សំរាប់បែងចែកនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូង PET-CTជួយធ្វើការវាយតម្លៃពីប្រតិកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលព្យាបាលអ្នកជម្ងឺមហារីក ហើយក៏បញ្ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវផងដែរ ឧទាហរណ៍៖ ថាតើត្រូវការព្យាបាលតាមលក្ខណៈរ៉ាឌីកាល់ឬព្យាបាលតាមលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន ឬក៏ក្នុងដំណើរការព្យាបាលដោយចាក់គីមីថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចព្យាបាលចំទិសដៅអោយកាន់តែជាក់លាក់។

ព្យាបាលមហារីកយ៉ាងច្បាស់លាស់

តាមការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ចាប់ផ្តើមពីខែមករា ឆ្នាំ2010រហូតដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ2012 ធ្វើការស្ទង់មតិពីជម្ងឺមហារីកផ្នែករោគស្ត្រីចំនួន40ករណីនៃមជ្ឈមណ្ឌលKing Hussein Cancer Center (ក្នុងនោះ23ករណីជាមហារីកមាត់ស្បូន 8ករណីជាមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត និង9ករណីជាមហារីកស្បូន)។ អ្នកជម្ងឺទាំងអស់នេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម៖1.ទទួលយកនូវការវាយតម្លៃធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបែងចែកដំណាក់កាលដំបូង(15ករណី) 2.ប្រើប្រាស់PET-CTវាយតម្លៃប្រតិកម្មក្រោយពេលព្យាបាល។

លទ្ធផលតាមការពិសោធន៍ពិតប្រាកដបង្ហាញថា ៖ អ្នកជម្ងឺ7.5% (3ករណី)ស្ថានភាពជម្ងឺមានការវិវត្តន៍ អ្នកជម្ងឺ32.5%ស្ថានភាពជម្ងឺមានភាពធូរស្បើយ នៅសេសសល់ពីនោះគឺមានស្ថេរភាព។ យោងតាមលទ្ធផលការស្គេនPET-CT វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកែប្រែក្បួនព្យាបាលតាមលក្ខណៈរ៉ាឌីកាល់នៃអ្នកជម្ងឺម្នាក់ទៅជាការព្យាបាលតាមលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន ហើយចំពោះអ្នកជម្ងឺ8នាក់ដែលមានការរាលដាលកូនកណ្តុរក៏ត្រៀមជាស្រេចក្នុងការព្យាបាលតាមលក្ខណៈរ៉ាឌីកាល់។ ក្រៅពីនេះ អ្នកជម្ងឺ20%ដែលធ្វើការស្គេនPET-CT (8ករណី)ត្រូវបានជួបប្រទះសកម្មភាពកូនកណ្តុរនិងរូបភាពនៃកាយវិភាគវិទ្យាកាលពីមុនមានភាពខុសប្លែកគ្នា ដូច្នេះការជំរុញអោយគ្រូពេទ្យធ្វើការកែប្រែឡើងវិញពីទីតាំងនិងដូសនៃការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្ម ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមិនចាំបាច់ពុល។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាយ វិនយាន អ្នកឯកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកធ្វើការបកស្រាយ៖

បច្ចេកវិទ្យានៃការស្គេនPET-CTអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅដំណាក់កាលដំបូង ធ្វើការបែងចែកដំណាក់កាល អាចមានរោគសញ្ញាចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលដំបូងមុនពេលពិនិត្យជម្ងឺទទួលបានភស្តុតាងកាយវិភាគវិទ្យា សូម្បីតែដុំសាច់មហារីកតូចជាង2 mm ក៏រកឃើញដែរ។ ក្រៅពីនេះ PET-CT ក៏កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃដុំមហារីកថាតើមានការរើឡើងវិញឬអត់ ស្វែងរកប្រភពដើមនៃដុំមហារីកនិងការប្តូរស្ថានភាព ដើម្បីកំណត់យ៉ាងពិតប្រាកដពីតំបន់ចំទិសដៅនៃការព្យាបាលដោយចាក់គីមីក្នុងសុខាភិបាល និងត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នូវការណែនាំមួយដ៏ល្អបំផុត។

គោលការធ្វើការនៃPET-CTគឺនៅក្នុងភ្នាក់ងាររូបភាពរបស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំទៅរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺ ម៉ាស៊ីនស្កេន PET អាចត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងរូបភាពពីការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភ្នាក់ងារផលិតរូបភាព សណ្ឋាននៃរូបភាពបានបង្កើតឡើងដែលអាចរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះលើដំណើរការគីមីជីវៈ។

PET-CTផ្តល់នូវព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍ដំណើរការការព្យាបាលច្រើនជាងPETនិងCT។ វាទៅហួសពីវិស័យដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននៃ PETនិងCT វាអាចបំពេញមុខងារទាំងអស់នៃលក្ខណៈពិសេសជ្រុលខ្ពស់របស់CT និងអាចបំពេញមុខងារPETបានគ្រប់លក្ខណៈ——រយៈពេល20នាទីអាចបំពេញការស្គេនCTក្នុងរាងកាយទាំងមូលបានចប់សព្វគ្រប់ បើប្រៀបនឹងអត្រាប្រសិទ្ធភាពរបស់PETតែឯកឯងគឺមានលើសពី60% ប៉ុន្តែក៏មានផ្តល់ជូននូវភាពសុក្រិតត្រឹមត្រូវ សាច់ដុំបេះដូងឆាប់រហ័ស និងរូបភាពមុខងារសរសៃឈាមខួរក្បាលច្រើនជាងCT។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាយបង្ហាញថា ៖ ក្រោយពេលមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកនាំចូលនូវឧបករណ៍ការស្គេនPET-CTនេះមក មានអ្នកជម្ងឺជាសណ្ឋឹកសណ្ឋាប់ដោយសារតែឆ្លងកាត់PET-CTបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ក៏កែប្រែវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាល។ PET-CTអាចវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងកែប្រែវិធីព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលា និងជ្រើសរើសឱសថដ៏ស័ក្តិសមមកព្យាបាល ជៀសវាងការព្យាបាលគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ សរុបទៅវាអាចកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយព្យាបាលបានយ៉ាងច្រើន សម្រាប់ពេលវេលាការព្យាបាលដ៏មានតម្លៃ។ ការស្រាវជ្រាវរបស់ASCOនិងករណីលើវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើននឹងបញ្ជាក់ថា បច្ចេកវិទ្យាការស្គេនPET-CTក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែង អ្នកជម្ងឺជាច្រើននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការស្គេនPET-CT។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ