ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
អង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ ធ្វើអោយការព្យាបាលមហារីកស្ទុះទៅមុខ

អង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ បញ្ញាវន្តមកពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រមហារីកខ្នាតធំទូទាំងប្រទេសចិនបានបញ្ចេញភាពត្រចះត្រចង់ក្នុងសាលប្រជុំ។ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកក្នុងនាមជាអ្នកខ្លាំងក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យមហារីកប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមអង្គប្រជុំនេះដែរ ព្រមទាំងចាត់តាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យផឹងស៊ាវឆឺប្រធានឯកទេសប្រចាំមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកអោយចូលរួមអង្គប្រជុំនេះគ្រប់សកម្មភាព។ លោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ថា រាល់វគ្គសិក្សានីមួយៗសុទ្ធតែអាចរំញោចបណ្តុំគំនិតរបស់មហាជន ទោះតិចឬច្រើនក្តី បណ្តាលអោយមានការវិវត្តនៃវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រមហារីក។ អង្គប្រជុំឆ្នាំនេះតាមពិតមានចំនុចលេចធ្លោអ្វីខ្លះ? យើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យផឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ពិសេសស្តីពីការប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីបកស្រាយជូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងលំអិតនិងឯកទេសអំពីអង្គប្រជុំនេះ។

ការព្យាបាលមហារីកស្នាមរបួសតូចបំផុត

·ប្រធានបទអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣នេះគឺ សាងសង់ស្ពានចម្លងបង្រ្កាបជម្ងឺមហារីក។ តើពាក្យស្ពានចម្លងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

ផឹង ៖ អង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំប្រមូលផ្តុំវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាង៣ម៉ឺននាក់ទូទាំងពិភពលោក ពួកគេមកពី១០០ជាងប្រទេស។ អង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំប្រមូលផ្តុំទាំងអស់គ្នា តាមរយៈទម្រង់អង្គប្រជុំយកសមិទ្ធិផលព្យាបាលនិងមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវថ្មីនិងល្អប្រសើរបំផុតក្នុងវិស័យមហារីកទូទាំងពិភពលោកផ្សព្វផ្សាយចេញមក។ វេជ្ជបណ្ឌិតមហារីកគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោកអាចប្រើប្រាស់និងយកលំនាំតាមសមិទ្ធិផលទាំងនេះ ហើយទីបំផុត អ្នកជម្ងឺគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោក ក៏អាចទប់ទល់មហារីកបានយ៉ាងជោគជ័យតាមរយៈការសាកល្បងថ្មីទាំងនេះ។ ដូច្នេះប្រធានបទស្ពានចម្លងគឺសំដៅវេជ្ជសាស្ត្រគឺអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ គម្លាតនៃអន្តរជាតិគឺអាចទាញអោយខិតជិត តាមរយៈអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ ការផ្សព្វផ្សាយនេះបានលឿននិងពេញលេញជាងសព្វដងគ្រប់ពេល។

·ប្រធានបទក្តៅនៃអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ប្រមូលផ្តុំបង្ហាញនៅវិស័យណាខ្លះ?

ផឹង ៖ ប្រធានបទនៃអង្គប្រជុំឆ្នាំនេះសំខាន់ប្រមូលផ្តុំលើវិធីព្យាបាលប្រមូលផ្តុំគោលដៅ វិធីចិញ្ចឹមកោសិកាប្រឆាំងការពាររាងកាយ និងវិធីពិនិត្យហ្សែន។ល។

វេជ្ជសាស្ត្រមហារីកក្នុង៥០ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវផលិតសារធាតុថ្នាំកឺប្រមូលផ្តុំលើសារធាតុថ្នាំប្រភេទវាយប្រហារដែលមានជាតិពុលកោសិកា បង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើរាងកាយ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកមហារីកយកការស្រាវជ្រាវសារធាតុថ្នាំប្រមូលផ្តុំគោលដៅជាគោលដៅចំបង ឆ្នាំនេះក៏ដូច្នេះដែរ។ វិធីព្យាបាលជីវសាស្ត្រចិញ្ចឹមកោសិកាក៍ជាចំនុចចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ វិធីព្យាបាលនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសារមូលហេតុបច្ចេកទេស។ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍជីវសាស្ត្រកោសិកា វិធីនេះក្លាយពីវិធីព្យាបាលមហារីកជំនួយទៅជាវិធីសំខាន់ព្យាបាលមហារីក ថែមទាំងកាន់តែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់។

·តាមរយះជំហានអភិវឌ្ឍវេជ្ជសាស្ត្រមហារីកទូទាំងពិភពលោកជាបន្តបន្ទាប់ ពាក្យបច្ចេកទេសថ្មីៗជាច្រើនដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគុលិកាមហារីក ការបែងចែកប្រភេទគុលិកាហ្សែនមហារីក ការព្យាបាលមហារីកលក្ខណៈដាច់ដោយឡែក និងការព្យាបាលច្រើនវិធី បានក្លាយជាពាក្យគន្លឹះក្នុងអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣។ តើលោកយល់ដូចម្តេចចំពោះពាក្យគន្លឹះទាំងនេះ?

ផឹង ៖ ការកើតឡើងនៃពាក្យគន្លឹះ ជាលទ្ធផលដែលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតស្រាវជ្រាវនិងសាកល្បងឥតឈប់ឈរ ពួកវាតំណាងអោយការរីកចំរើននៃការស្រាវជ្រាវនិងព្យាបាលមហារីក។ ឧទាហរណ៍ពាក្យការព្យាបាលមហារីកលក្ខណៈដាច់ដោយឡែក លើកករណីព្យាបាលមហារីកសុដន់និងមហារីកសួត ដោយសារភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈពិសេសជម្ងឺ លក្ខណៈពិសេសសេរីរាង្គកាយ បុព្វហេតុកើតជម្ងឺរបស់អ្នកជម្ងឺនីមួយៗ ពួកយើងត្រូវប្រើប្រាស់វិធីខុសគ្នាមកព្យាបាល។ ពីមុនដោយសារបច្ចេកទេសមិនកម្រិត គឺព្យាបាលដោយវិធីតែមួយដូចគ្នា។ បច្ចុប្បន្នការព្យាបាលលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកមានគោលការណ៍ពិនិត្យល្អិតល្អន់លក្ខណៈពិសេសសេរីរាង្គកាយអ្នកជម្ងឺខុសគ្នា កំណត់វិធីសាស្ត្រព្យាបាលខុសគ្នា អាចជាការវះកាត់ឬវិធីណាមួយផ្សេង។

វេជ្ជបណ្ឌិតមហារីកកាន់តែច្រើនផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំអ្នកជម្ងឺមហារីកនិងគុណភាពរស់នៅ ប្រឆាំងការព្យាបាលហួសកម្រិតនាំការឈឺចាប់ដែលមិនចាំបាច់មកអោយអ្នកជម្ងឺ។ អង្គប្រជុំឆ្នាំនេះតើមានពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហានេះទេ? តើទស្សនះរបស់លោកយ៉ាងណាដែរ?

ផឹង ៖ ក្នុងអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣នេះមានខ្លឹមសារពិភាក្សាជាច្រើនអំពីការថែទាំនិងការព្យាបាលជំនួយ។ ទោះបីជាការស្រាវជ្រាវមហារីកមានការរីកចំរើន ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា អ្នកជម្ងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយចំនួនដែលមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលបាត់បង់ឱកាសជាសះស្បើយ។ និយាយចំពោះពួកគេ ទោះជាពឹងលើវិធិបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលអាចសម្លាប់កោសិកាមហារីកទាំងអស់ក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេ ស្ថានភាពរាងកាយពួកគេក៍មិនអាចទ្រាំទ្របានដែរ។ ពិចារណាលទ្ធភាពប្រព័ន្ធរាងកាយទ្រទ្រង់របស់អ្នកជម្ងឺ ពួកយើងត្រូវការថែទាំនិងព្យាបាលពួកគេអោយបានសមស្រប ជៀសវាងស្ថានភាពជម្ងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។

·ក្នុងអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣នេះ សមិទ្ធិផលស្រាវជ្រាវណាមួយដែលធ្វើអោយអ្នកដិតជាប់អារម្មណ៍ជ្រាលជ្រៅជាងគេ?

ផឹង ៖ អំពីការស្រាវជ្រាវព្យាបាលប្រមូលផ្តុំគោលដៅពោះវៀនធំបានទាញចំណាប់មនុស្សជាច្រើន។ សារធាតុថ្នាំព្យាបាលប្រមូលផ្តុំគោលដៅកាលមុនផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវមហារីកសុដន់ជាសំខាន់ ឆ្នាំនេះបែជាមានការរីកចំរើនខាងផ្នែកពោះវៀនធំ។ សារធាតុថ្នាំព្យាបាលប្រមូលផ្តុំគោលដៅផ្តោតទៅលើកោសិកាមហារីកនៃអ្នកជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំដោយផ្ទាល់ កំណត់ទីតាំងមហារីក(សំដៅលើហ្សែនឬកោសិកា) ប្រៀបធៀបនឹងសារធាតុថ្នាំគីមីធម្មតាព្យាបាលមហារីកពោះវៀនធំ គឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ហើយផលប៉ះពាល់បានចុះទាបយ៉ាងខ្លាំង។

ការព្យាបាលមហារីកពហុវិធី

·មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកស្ថិតក្នុងលំដាប់មន្ទីរពេទ្យមហារីកល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពលោកត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ ទទួលបានការឯកភាពក្នុងវិស័យមហារីកអន្តរជាតិ។ លោកយល់ថាមកពីហេតុអ្វី?

មូលហេតុដែលមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកទទួលបានការឯកភាពក្នុងបណ្តាមន្ទីរពេទ្យមហារីកល្បីឈ្មោះពិភពលោក ព្រោះតែការព្យាបាលមហារីករបស់ពួកយើងមិនលក្ខណៈពិសេស៣យ៉ាងគឺ៖

១. ការព្យាបាលពហុវិធី។ ២. ការព្យាបាលស្នាមរបួសតូចបំផុត។ ៣. ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រចិន

ខ្ញុំបានពិពណ៌នាពីដំបូង ការព្យាបាលពហុវិធីគឺប្រើប្រាស់វិធីជាច្រើនសហការព្យាបាល ធ្វើអោយការព្យាបាលមហារីកកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ វិធីព្យាបាលស្នាមរបួសតូចបំផុតក៏បានក្លាយជានិន្នាការចំនុចគោលស្រាវជ្រាវក្នុងអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ សមិទ្ធិផលស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ថាការព្យាបាលស្នាមរបួសតូចបំផុតចំគោលដៅច្បាស់លាស់ ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ រីឯមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានដើរនាំមុខក្នុងការព្យាបាលមហារីកស្នាមរបួសតូចបំផុត មុខងារដឹកនាំគឺមិនអាចមើលរំលងឡើយ។ វិធីព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រចិនគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃមន្ទីរពេទ្យចិន ការរោគវិនិច្ឆ័យក្បួនចិនបំពេញចន្លោះវិស័យជាច្រើនដែលវេជ្ជសាស្ត្រអ៊ឺរ៉ុបមិនអាចធ្វើបាន។

· អង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ ការស្រាវជ្រាវមហារីករបស់ប្រទេសចិននិងមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះ?

ប្រជាជនចិនចំនួនច្រើន ករណីព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រើនជាងបណ្តាប្រទេស ការស្រាវជ្រាវរបស់ចិនកាន់តែផ្តោតលើការព្យាបាល។ ពួកយើងត្រូវការទីតាំងកាន់តែច្រើនដើម្បីរួមបញ្ចូលវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋាននិងការស្រាវជ្រាវព្យាបាល។

·អង្កេតលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនៃអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ លោកយល់ថាពួកយើងពិតជាអាចបង្ក្រាបជម្ងឺមហារីកបានមែនឬ?

ផឹង ៖ ចម្លើយគឺប្រាកដណាស់ ពួកយើងត្រូវមានសង្ឃឹមបែបនេះ។ ជម្ងឺស្មុគស្មាញលំបាកជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់។ រាល់ឆ្នាំផ្តោទៅលើការស្រាវជ្រាវមហារីកកាន់តែឈានទៅមុខ នោះគឺពួកយើងបោះមួយជំហានទៀតទៅកៀកនិងការបង្រ្កាបជម្ងឺមហារីកហើយ។

ដោយសារតែការបំពុលបរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពី១ថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃ និងសម្ពាធស្មារតីហួសកម្រិត អត្រាកើតជម្ងឺមហារីកលើពិភពលោកទាំងមូលគឺកើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ។ វិថីពួកយើងបង្រ្កាបជម្ងឺមហារីកគឺលំបាកណាស់ ប៉ុន្តនៅតែអាចឈានទៅមុខបាន។ វេទិការដូចអង្គប្រជុំASCOប្រចាំឆ្នាំ២០១៣បែបនេះ ធ្វើអោយការទំនាក់ទំនងអ្នកឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រមហារីកអន្តរជាតិកាន់តែរលូនងាយស្រួល ការចែករំលែកលទ្ធផលកាន់តែរហ័ស រីកចំរើនរួមគ្នា។ ការព្យាបាលមហារីកកាន់តែមានសន្ទុះទៅមុខ អ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ប្រាកដជាអ្នកជម្ងឺមហារីកទាំងឡាយ។ ដូច្នេះ ពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកជម្ងឺមហារីកត្រូវតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមរស់នៅ ព្យាយាមពន្យាអាយុរជីវិត ពេលវេលាបង្រ្កាបមហារីកដាច់ស្រឡះនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ