ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
តើយើងបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងដោយរបៀបណា?

ការប្តូរខួរឆ្អឹងគឺសំដៅទៅលើការប្តូរនិងបង្ករបង្កើតកោសិកាដើមដែលប្តូរពីខ្លួនប្រាណមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយទៀត ជាក់ស្តែង ការប្តូរខួរឆ្អឹងគឺជាការប្តូរនិងបង្ករបងើ្កតកោសិកាដើមដែលមាននៅក្នុងរាងកាយមនុស្សតែម្តង។ រោគជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់និងចរន្តឈាមនិងប្រព័ន្ឋភាពសុំាមានដូចជា មហារីកគ្រាប់ឈាម មហារីកកូនកណ្ដុរ រោគជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមដោយសារខួរឆ្អឹង និងអ្នកជំងឺដែលមានអាការះធ្ងន់ធ្ងរហើយទទួលការព្យាបាលដោយបាញ់កាំរស្មី ការផ្តល់សង្ឃឹមតែមួយគត់ក្នុងការបន្តអាយុជីវិតគឺការប្តូរខួរឆ្អឹង ។ រៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិន អ្នកជំងឺប្រមាណជាង៤០០ពាន់នាក់រងចាំការប្តូរខូរឆ្អឹង រីឯនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញ មានអ្នកជំងឺកាន់តែច្រើនទៀតដែលរងចាំការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹង។

ការស្វែងរកខួរឆ្អឹងដែលសាកសមនិងរាងកាយមនុស្សនីមួយៗពុំមានភាពងាយស្រួលនោះទេ ប៉ុន្តែ មិនថាយ៉ាងណាក៏នៅដែលមានជនសប្បុរសជាច្រើនបានចូលរួមក្រុមបរិច្ចាគខួរឆ្អឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យយើង មន្ទីរពេទ្យកា្វងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកអំពាវនាវ សុំអោយជនសប្បុរសទំាងអស់ដែលមានសុខភាពល្អ ចូលរួមក្រុមបរិច្ចាគខួរឆ្អឹង ដើម្បីជួយដល់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការ។ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបប្តូរខួរឆ្អឹងនិងរបៀបបរិច្ចាគខួរឆ្អឹង ចូលយើងធ្វើការអនុវត្តិន៍ទំាងអស់គ្នា ។ ការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹង=ការបរិច្ចាកឈាម គឺងាយស្រួលបែបនេះ ។

ការប្តូរខួរឆ្អឹង

តើការបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេ?

ការបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងពុំមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនោះទេ។ មនុស្សជាច្រើនគិតថាការបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងគឺជាការដកយកខួរឆ្អឹងចេញពីរាយកាយមនុស្ស នេះជាការយល់ច្រឡំមួយ។ តាមពិតទៅ ការប្តូរខួរឆ្អឹងគឺត្រូវការគ្រាប់ឈាមក្រហមដែលមាននៅក្នុងរាយកាលមនុស្ស—— កាបង្កបងើ្កតកោសិកាដើម។ ចំពោះមនុស្សពេញវ័យការបង្កបង្កើតកោសិកាដើមនៅក្នុងរាងកាយអាចមានទៅដល់៣គីឡូក្រាម ហើយការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹងម្តងត្រូវការកោសិកាដើមមិនដល់១០ក្រាមផងគឺអាចជួយដល់អ្នកជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមមា្នក់ទៅហើយ ការបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងពុំធ្វើអោយប្រព័ន្ឋភាពសុំាចុះខ្សោយឬប៉ះពាល់ដល់ការបង្កបងើ្កតគ្រាប់ឈាមនោះទេ។ សំរាប់អ្នកបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងដែលមានសុខភាពល្អ មានជាលិការឹងមាំ ក្រោយពីធ្វើការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹង១០ថ្ងៃ កោសិកាដើមដែលបានបរិច្ចាគទៅនិងបង្កបងើ្កតឡើយវិញដោយខ្លួនឯង ពុំធ្វើអោយមិនស្រួលខ្លូននោះទេ និងមានសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកបរិច្ចាគផងដែរ។ជាធម្មតា ការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹងត្រូវការរយះពេលកន្លះថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ពុំចាំបាច់ត្រូវការឈប់សម្រាកឬធ្វើការបំប៉នអ្វីនោះទេ។

លក្ខខណ្ឌសំរាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិចា្ចគខួរឆ្អឹង

១ ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យពី១៨-៤៥ឆ្នាំ

២ សុខភាពល្អ ដែលពុំមានរោគជំងឺដែលប៉ះពាល់និងឈាម រួមមាន: ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទC ជំងឺអេដស៍។ល។

វិធានការនៃការបរិចា្ចគខួរឆ្អឹង

(ការអនុវត្តខាងក្រោយនេះគឺកំនត់តាមវិធានការប្រទេសចិន ចំពោះប្រទេសឯទៀតអាចនិងមានវិធានការផ្សេងទៀត សុំធ្វើការពីគ្រោះជាមួយអ្នកឯកទេសមុនពេលធ្វើការបរីចា្ចគ)

១ ការចុះឈ្មោះ

(១)ការចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទ:លោកអ្នកអាចធ្វើការហៅចេញទៅកាន់តំបន់បរិចា្ចគដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយផ្តល់ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត អាស័យដ្ឋាន ។ល។សំរាប់ការចុះឈ្មោះ ។

(២) ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីមែល: រួចពីការចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទតំបន់បរិចា្ចគនិងយោងតាមឯកសារដែលលោកអ្នកផ្តល់អោយ ធ្វើការអ៊ីមែលទៅលោកអ្នកដោយណែនំាពីរបៀបបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងនិងទីកន្លែងបរិចា្ចគ។

២ ការធ្វើតេស្តឈាម

បន្ទាប់ពីធ្វើការចុះឈ្មោះ ការិយាល័យបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងនិងរៀបចំពេលវេលាដែលសាកសមជូនដល់លោកអ្នកក្នុងការធ្វើតេស្តឈាម (៥មីលីលីត្រ) ហើយយើងនិងធ្វើការវិភាគទៅលើ HLA(គោលិកាសដែលមាននៅក្នុងរាងកាយមនុស្ស)បន្ទាប់ពីវិភាគដឹងពីប្រភេទនៃខួរឆ្អឹងហើយ យើងនិងរក្សាទុកលទ្ធផលទិន្នន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័រសម្រាប់រងចាំអ្នកជំងឺដែលសាកសមដើម្បីធ្វើការប្តូរខួរឆ្អឹង។

ចូលកត់សំគាល់: នៅពេលដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមបរិចា្ចគខួរឆ្អឹង ពុំមានន័យថាត្រូវតែធ្វើការបរិចា្ចគភ្លាមនោះទេ យើងត្រូវរងចាំអ្នកជំងឺដែលសាកសមនិងខួរឆ្អឹងនោះ ទើបធ្វើការរៀបចំជាបន្ទាប់ទៀត។

៣គ្រាដំបូង ការផ្គោសផ្គង

បន្ទាប់ពីផ្គោសផ្គងអ្នកបរិចា្ចគនិងអ្នកជំងឺដែលមានHLA—ABខួរឆ្អឹងដូចគ្នាហើយ ការិយាល័យបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងនិងជំរាបលោកអ្នកពីជំហានបន្ទាប់គឺការធ្វើតេស្តឈាម វិភាគស្រាវជ្រាវពីHLA—DR។

៤ រៀបចំការបរិច្ចាគ

ប្រសិនជាអ្នកបរិចា្ចគនិងអ្នកជំងឺមានខួរឆ្អឹងដូចគ្នាហើយ បុគ្គលិកការិយាល័យបរិចា្ចគខួរឆ្អឹងនិងណែនាំប្រាប់ពីរបៀបបរិចា្ចគយ៉ាងលំអិតជូនដល់លោកអ្នក ហើយយើងនិងរៀបចំការពិនិត្យរាងកាយប្រសិនជាលទ្ធផលឃើញថាអ្នកបរិច្ចាគមានសុខភាពរឹងមាំ យើងនិងរៀបចំធ្វើការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹងតែម្តង។

ការបរិច្ចាគខួរឆ្អឹង

ជាធម្មតានៅពេលដែលធ្វើការបរិចា្ចគ គេតែងតែចាក់ចូលទៅក្នុងខួរឆ្អឹងតែម្តង ប៉ុនែ្តបច្ចុប្បន្ន យើងបានស្វែងរកវីធីសាស្រ្តថ្មីផ្សេងទៀតដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបរិចា្ចគខួរឆ្អឹង ។

នៅពេលដែលបរិចា្ចគខួរឆ្អឹង លោកអ្នកនៅមានស្មារតីដូចធម្មតា បុគ្គលិកដែលមានជំនាញផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងប្រមូលយកកោសិកាដើមដែលមាននៅក្នុងខួរឆ្អឹងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតធ្វើការបញេ្ចញតាមរយះសរសៃឈាម ហើយនៅពេលបរិចា្ចគ យើងគ្រាន់តែប្រមូលយកកោសិកាដើមដោយធ្វើការបូមឈាម រួចប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាបំបែកកោសិការដើម ហើយបន្តបញ្ចូលឈាម ដែលនៅសល់ទៅរាងកាយវិញ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ