ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សំរាប់ មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និង ព្យាបាលជម្ងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

និង ព្យាបាលជម្ងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ការព្យបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ ជម្ងឺមហារីកសុដន់

រូបភាពថតជុំគ្នារវាងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរពេទ្យ ជាមួយ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ និងក្រុមគិលានុបដ្ឋាក

 នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១១ ថ្ងៃត្រង់ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បានប្រារព្ធពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ ជូន “មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់” និង ”ផ្នែកជម្ងឺមហារីកសុដន់” ។ នេះគឺបានបង្ហាញថាការព្យបាលរបស់ មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានចូលខ្លួនទៅក្នុងពិភពលោកថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលជាកំណត់ហេតុដ៏លូលាស់ល្អប្រសើររបស់មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក។

 នៅវេលាម៉ោង១១ ថ្ងៃត្រង់ លោកនាយករងមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បានផ្តល់កិត្តិយស្តឡើងថ្លែងសន្ទរកថាអំពី ៖ ” មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ ” និង ”ផ្នែកជម្ងឺមហារីកសុដន់”ក្រោយពីថ្លែងសន្ទរកថាចប់សព្វគ្រប់ ក៏មានសំលែងទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំង ។

 ការបង្កើត មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ របស់មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ក្នុងន័យជំរុញឲ្យភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ របស់មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ពួកយើងមានភាពល្អឥតខ្ជោះ និងរីកលូតលាស់ជាងមុន។

 បន្ទាប់មកទៀត លោក Lin Tai Jie ដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាភិបាល បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងការរៀបចំដំណែងសំរាប់ក្រុមការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ និង ផ្នែកជម្ងឺមហារីកសុដន់ផងដែរ ឆ្លៀតក្នុងឳកាសនេះផងដែរ លោកនាយក Peng Shao Chi និង វេជ្ជបណ្ឌិត Dai Wen Yan ដែលជានាយកផ្នែកមហារីក បានរៀបចំបែងចែកតំណែងនៃនាយក មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីក និងនាយកផ្នែកជម្ងឺមហារីកសុដន់។

និង ព្យាបាលជម្ងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក ការព្យបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ ជម្ងឺមហារីកសុដន់

 លោកអគ្គនាយក Lin Shao Hua ធ្វើការប្រគល់ពានរង្វាន់ជូន លោកនាយក Peng Shao Chi និង លោកស្រីនាយិកា Dai Wen Yan

 បន្ទាប់ពីលោកអគ្គនាយក Hua បានប្រគល់នូវស្លាកកិត្តិយស្តជូន ដល់មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ និងផ្នែកជម្ងឺមហារីកសុដន់ រួចមក លោកនាយក និង នាយិកាទាំង២ អាចមានសិទ្ធគ្រប់គ្រង និងដំណើរការនូវមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យបាលជម្ងឺមហារីកនេះបានចាប់ពីពេលនេះតទៅ។ នាយកទាំង២ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ ពួកគាត់ពិតជាមានសំណាងយ៉ាងខ្លាំងដែលបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រង មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ និង អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកជម្ងឺមហារីកសុដន់។ ពួកគាត់នឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អ និងធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ និង ផ្នែកជម្ងឺមហារីកសុដន់ មានការអភិវឌ្ឍន៍ទៅមុខជានិច្ច លើកកម្ពស់សេវាកម្ម និង បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលជម្ងឺមហារីក ធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺមហារីកទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាលល្អប្រសើរ។

 លោកនាយក Wang មានប្រសាសន៍ថា៖ ការបង្កើត មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ ផ្តោតលើការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់តែម្យ៉ាង ដែលមានភាពទូលំទូលាយ មានភាពស្ទាត់ជំនាញ ច្បាស់លាស់ជាងមុន ដែលផ្តល់អំណោយផលល្អជាងមុនក្នុងការព្យបាលជម្ងឺមហារីកជាងមុន ដែលអាចធានាបានថាអ្នកជម្ងឺអាចទទួលយកការព្យាបាលកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុន តម្រូវការដ៏ពេញចិត្ត ក្នុងពេលនៅក៏អាចបំប៉នដល់បុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាល នៃមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ ឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារផងដែរ។

 លោកប្រធាន Wang បានបញ្ចាក់ថា មន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងបាឆ្លៀតយកឳកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យការបង្ការ និងព្យបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់បានឈានទៅមួយកំរិតថ្មីថែមទៀត ធ្វើឲ្យការបង្ការព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ ទាក់ទងនឹងសុដន់មានភាពលម្អិតជាងមុន ស្ទាត់ជំនាញជាងមុន និងងាយស្រួលជាងមុនផងដែរ ដែលផ្តល់ការបង្ការ និងព្យាបាលដ៏ច្បាស់លាស់មួយដល់អ្នកជម្ងឺ ធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺមហារីកសុដន់ជៀសចេញឆ្ងាយពីពាក្យថា សមុទ្រទុក្ខនៃមហារីក ហើយទទួលបានសុខភាពល្អឡើងវិញ។

 ជាចុងក្រោយ គណៈប្រតិភូរតំណាងសម្ព័ន្ធប៉អាយ បានលើកទឹងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្កើត មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ ហើយក៏បានអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃអនាគត គាត់ក៏បានបន្តទៀតថា៖ មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងពញយបាលជម្ងឺមហារីក មិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលសមញ្ញមួយប៉ណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាក្តីស្រមៃមួយរបស់សម្ព័ន្ធទាំងមូលទៅលើមន្ទីរពេទ្យ វាគឺជាផែនការសំរាប់សម័យថ្មីមួយ គាត់សង្ឃឹមថាក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យនឹងអាចមានអនាគតដ៏រុងរឿងមួយ។

 រូបភាពថតជុំគ្នារវាងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរពេទ្យ ជាមួយ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ និងក្រុមគិលានុបដ្ឋាក

 នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ពិធីប្រគល់ស្លាកកិត្តិយស្តជូនមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងព្យបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់ របស់មន្ទីរពេទ្យក្វាចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បានបញ្ចប់នៅម៉ោង ១១ថ្ងៃត្រង់ ក្នុងន័យថាមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក បានបោះជុំហ៊ានទៅកាន់ពិភពលោកថ្មីមួយទៀត ដើម្បីអាចផ្តល់នូវការ យោបល់ដែលមានភាពច្បាស់លាស់និងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មព្យាបាល ដ៏ប្រសើរ។


មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ