ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូល និងកករំលាយ ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានប្រឈមមុខនឹងជម្ងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលទី៤

ជម្ងឺមហារីកសួត ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត ការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូល ការព្យាបាលដោយកករំលាយ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

  លោក MUHAMMAD NASIR ជាអ្នកជម្ងឺមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ខ្ញុំជាអ្នកជម្ងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលទី៤ ដែលរាលដាលដល់កូនកណ្តុរ។

  នៅដើមខែមេសាឆ្នាំ២០១៦ ជើងទាំងសងខាងរបស់លោក MUHAMMAD NASIRបានចាប់ផ្តើមឡើងហើម។ គាត់ក៏មិនបានដឹងច្បាស់មកពីមូលហេតុអ្វី ហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនគាត់មានជម្ងឺអ្វីឲ្យប្រាកដដែរ ពីព្រោះក្រៅពីជើងទាំងសងខាងឡើងហើម សុខភាពរបស់គាត់គឺសុទ្ធតែប្រកតី។ ណាមួយគាត់ក៏កាន់តែចាស់ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ គាត់ក៏បាសំរេចចិត្តទៅមន្ទីរពេទ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយមានការលើកទឹកចិត្ត និងកំដរពីសំណាក់ភរិយា និងកូនប្រុសរបស់គាត់។ លោក MUHAMMAD NASIR បានទៅពិនិត្យជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើន ព្រមទាំងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទសជម្ងឺទូទៅ វេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជម្ងឺបេះដូង និងវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជម្ងឺសួតផងដែរ ទីបំផុតវេជ្ជបណ្ឌិតបានកំណត់ចេញនូវរោគសញ្ញានៃជម្ងឺថាជាជម្ងឺមហារីកសួត។ ប៉ុន្តែ ដើម្បីមិនចង់ឲ្យរូបគាត់បារម្ភ ភរិយានិងកូនប្រុសរបស់គាត់មិនបានប្រាប់គាត់តាមត្រង់នោះទេ កាលនោះលោក MUHAMMAD NASIR មិនដឹងថាខ្លួនមានជម្ងឺបែបនេះឡើយ។

ជម្ងឺមហារីកសួត ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត ការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូល ការព្យាបាលដោយកករំលាយ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

  បន្តបន្ទាប់មក លោក MUHAMMAD NASIRបានសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលដោយគីមីអស់រយៈពេល២សប្តាហ៍រួចមក វេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថា ការព្យាបាលដោយគីមីនេះបានត្រឹមតែទប់ស្កាត់ជម្ងឺរបស់គាត់ឲ្យនឹងនរតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបានទេ បន្តរទៅទៀតតម្រូវឲ្យគាត់បន្តមកទទួលការព្យាបាលបន្តរទៅទៀត។ ស្តាប់លឺវេជ្ជបណ្ឌិតនិយាយដូចនោះ កូនប្រុសរបស់លោក MUHAMMAD NASIR បានស្វែងរកការព្យាបាលណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជូនឪពុករបស់ខ្លួន ថ្វីថ្បិតតែការព្យាបាលដោយគីមីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនត្រឹមតែចំណាយថវិការច្រើនប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបន្សល់នូវផលប៉ះពាល់ជាច្រើន ដែលធ្វើឲ្យឪពុកដែលមានអាយុ៦៦ឆ្នាំ ពិបាកក្នុងការទទួលយកផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទាំងនេះ។

  កូនប្រុសរបស់លោក MUHAMMAD NASIR បានស្វែងយល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួតនៅប្រទេសចិន និងប្រទេសអាមេរិកតាមរយៈបណ្តាញអ៊ីនធើណេត ហើយបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលដែលបន្សល់ស្នាមរបួសតូចទាំង ១៨ របស់មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានធ្វើឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែក។ បន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់លោក MUHAMMAD NASIR នៅតែបានបន្តការស្វែងរកតាមអ៊ីធើណេតដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការការពារជម្ងឺមហារីក ឆ្លងកាត់ការប្រជុំធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតរួចមក ក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ចូនឪពុករបស់គាត់ទៅធ្វើការព្យាបាលនៅប្រទេសចិន។

ជម្ងឺមហារីកសួត ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត ការព្យាបាលដោយការចាក់បញ្ចូល ការព្យាបាលដោយកករំលាយ មន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក

  នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក MUHAMMAD NASIR បានមកដល់មន្ទិរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែមហារីក នៅពេលនោះដែរ កូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់គាតពីរឿងពិតពីស្ថានភាពជម្ងឺរបស់គាត់ ហើយដុំមហារីករបស់គាត់ក៏រីកដល់៧cm។ ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរួចមក លោក MUHAMMAD NASIR ត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមាជម្ងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលទី ៤ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតMDT បានកំណត់ការព្យាបាលដោយចាក់បញ្ចូល និងកករំលាយ ជូនគាត់។ កាលពីលោក MUHAMMAD NASIR មកស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអស់ពេលជាង១ខែ នៅថ្ងៃ១២ ខែមិថុនា បានទទួលយកការព្យាបាលដោយកករំលាយលើសួតខាងឆ្វេងលើកទីមួយ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា និង ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា បានទទួលយកការព្យាបាលដោយចាក់បញ្ចូលចំនួន២ លើក។ លិទ្ធផលនៃការព្យាបាលបានបង្ហាញជាក់ស្តែង លិទ្ធផលបានបង្ហាញថា ៖ ជម្ងឺរបស់លោក MUHAMMAD NASIR បានធូរស្រាលជាងមុខ៥០%ហើយ។ ក្រោយពីចេញពីមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល២សប្តាហ៍រួចមក ស្ថានភាពជម្ងឺរបស់កាត់បានធូរស្រាលជាងមុន៨០%។ លើកទី៣ដែលលោក MUHAMMAD NASIRបានមកមន្ទីរពេទ្យ នៅពេលដែលគាត់ទទួលការព្យាបាលដោយចាក់បញ្ចូល និងកករំលាយរួចមក គាត់មិនមានកន្លែងណាមិនស្រួលឡើយ ព្យាបាលយ៉ាងស្រួលខ្លួន។ ក្រោយពីការព្យាបាលបានបញ្ចប់ គាត់ក៏មិនមានទទួលផល់ប៉ះពាល់ណាមិនល្អឡើយ។

  លោក MUHAMMAD NASIR ដែលជាមនុស្សរួសរាយពីកំណើត ចាប់តាំងពីគាត់មានជម្ងឺមហារីកនេះមកដល់សព្វថ្ងៃ គាត់បានត្រឹមតែអត់ធ្មត់ ភរិយាដែលធ្លាប់ជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ ចាប់តាំងពីដឹងពីស្ថានភាពជម្ងឺរបស់ស្វាមីគាត់មក គាត់មានភាពអំណាត់ជាខ្លាំងក្នុងការថែទាំស្វាមីរបស់គាត់។ គាត់មើលឃើញថា មានជម្ងឺគឺត្រូវតែធ្វើការព្យាបាល មានអ្វីដែលត្រូវរុញរាទៀតនោះ។ គាត់បានរៀបការជាមួយលោក MUHAMMAD NASIR អស់រយៈពេល៤៥ ឆ្នាំហើយ គាត់សង្ឃឹមថាក្តីស្រឡាញ់មួយនេះអាចបន្តទៅមុខទៀត។ គាត់និយាយថា ដាច់ខាតមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងចាស់ជរានោះទេ ត្រូវរក្សានូវគំនិតគិតថាខ្លួនឯងនៅជាយុវវ័យ។

  លោក MUHAMMAD NASIR យល់ថា វេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកពោរពេញទៅដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងបានពន្យល់ប្រាប់គាត់មិនឲ្យបារម្ភពីជម្ងឺរបស់គាត់បានឡើយ។ ប្រឈមមុខនឹងបច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលថ្មី វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញៗ ការយកចិត្តទុកដាក់នៃគិលានុបដ្ឋាក និងក្រុមគ្រួសារដែលគាតើស្រឡាញ់ គាត់ក៏បានយល់ព្រមទទួលយកការព្យាបាល។ ទោះបីជាវាពីបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសារទំនាក់ទំនងគ្នា ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារបកប្រែដ៏ប៉ិនប្រសព្វបានបោះសំអាតនូវភាពលំបាកទាំងឡាយនៃការទំនាក់ទំនងគ្នា។ គាត់ក៏បានប្រើប្រាស់សម្តីលើកទឹកចិត្តទៅអ្នកជម្ងឺដ៏ទៃទៀតថា៖ “មិត្តភ័ក្ត្រជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមកទទួលយកការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្តេមហ្វតក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក អ្នកត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯង អ្នកនឹងអាចទទួលបានការព្យាបាលមួយយ៉ាងល្អ!”

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ