ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
កសាងជំនឿចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺមហារីក សែ្វងរកឃើញក្តីសង្ឃឹមថ្មី

ខ្ញុំគឺជាស្រី្តសាមញ្ញម្នាក់ក្នុងទីក្រុងសឺរាបាយ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ2011ស្វាមី ខ្ញុំ ស្រាប់តែមានឈាមនៅពេលបនោ្ទរបង់ធំ មានការពិបាកបនោ្ទរបង់តូច មានការឈឺចាប់ត្រង់ផ្នែកខាងក្រោមពោះ និង ត្រគាក ហើយមិនអាចដើរបាន។ ក្រោយមកទៅមនី្ទរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងសឺរាបាយ៉ាត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធ MRI លទ្ធផលបង្ហាញថាគាត់បានកើតជំងឺមហារីក ហើយកោសិកាមហារីកបានផ្លាស់ទីជ្រាបចូលទៅក្នុងឆ្អឹងពេញសារពាង្គកាយរបស់គាត់។ គ្រូពេទ្យនិយាយថាគាត់គ្មានសង្ឃឹមអាចជាសះស្បើយឡើយ។ ខ្ញុំគិតមិនដល់សោះថាស្វាមីដែលតែងមានសុខភាពល្អនោះ បានកើតជំងឺមហារីក ហើយមិនអាចព្យាបាលបានទៀត អញ្ចឹងអោយខ្ញុំបើកភ្នែកឈរមើលប្តីខ្ញុំសា្លប់ឬ?

ដំណើរកំសាន្តក្នុងការព្យាបាល

ពេលនោះ មិត្តភក្តិរបស់កូនប្រុសខ្ញុំណែនាំអោយពួកយើងទៅព្យាបាលនៅមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកនៅប្រទេសចិន តែត្រូវបានបងប្អូនសាច់ញាតិជំទាស់យ៉ាងខាំ្លង ប៉ុនែ្តខ្ញុំមិនចង់បោះបង់ឱកាសដែលអាចអោយបី្តនាងខ្ញុំរស់រានបន្តទៀត។ ដូចនេះនាងខ្ញុំស្ពាយសំពាធដ៍ធំនេះ នៅក្រោមការកំដរបស់កូនប្រុស មកដល់ទីសា្នក់ការនៃមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកនៅទីក្រុងសឺរាបាយ៉ា។ បានកក់នៅដំណើរកំសាន្តក្នុងការព្យាបាល ហើយចាប់យកកី្តសង្ឃឹមថ្មីចុងក្រោយ និង អោយសា្វមីនៅពេលមានជីវិតអាចមើលឃើញពិភពលោកដ៏ស្រស់សា្អតនេះ ពួកយើងក៏មកដល់ប្រទេសចិន។

ទីសា្នក់ការនៃមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីករៀបចំវីសា និង សំបុត្រយន្តហោះ។ ប្រាប់ដំណឹងដល់ពួកយើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីពេលវេលាហោះហើរ ពេលដែលទៅដល់អាកាសយានដា្ឋនកា្វងចូវ និង ចំនួនមនុស្សដែលរួមដំណើរជាមួយគឺបានធ្វើការចុះឈ្មោះ ព្រមទាំងមនី្ទរពេទ្យរៀបចំឡានមកទទួលពួកយើងនៅអាកាសយានដា្ឋនផងដែរ។ ខណៈនោះក៏រៀបចំផែនទីកា្វងចូវដ៏ច្បាស់លាស់មួយអោយមកយើង និង ស៊ីមប្រទេសចិនមួយផងដែរ។ ប្រសិនបើមិនចង់ធើ្វដំណើរតាមឡានដែលមនី្ទរពេទ្យរៀបចំ ក៏អាចមកកាន់មនី្ទរពេទ្យតាមផែនទីដោយខ្លួនឯងក៏បាន ក្នុងនោះអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទប្រទេសចិនក្នុងការទំនាក់ទំនងនឹងមនី្ទរពេទ្យ ព្រមទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិនៅទីឆ្ងាយ ដូចនេះមានភាពងាយស្រួល និងអាចសន្សំសំចៃថវិកា។ សេវាកម្មយ៉ាងដិតដល់បែបនេះធើ្វអោយយើងរំភើបយ៉ាងខ្លាំង។  ក្រោយពីពួកយើងមកដល់មនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកយ៉ាងរលូននោះបុគ្គលិកតំហែទាំបានរៀបចំអោយពួកយើងនូវបន្ទប់ដ៏មានផាសុខភាព។ លោកគ្រូពេទ្យមកកាន់បន្ទប់អ្នកជំងឺមកយល់ដឹងអោយកាន់តែច្បាស់ពីជំងឺសា្វមីនាងខ្ញុំ អ្នកបកប្រែបានណែនាំពីបរិយាកាសមន្ទីរពេទ្យប្រាប់ដល់ពួកយើង និង ការព្យាបាល ព្រមទាំងការត្រួតពិនិត្យបន្តទៅទៀតដែលសា្វមីនាងខ្ញុំត្រូវនឹងប្រតិបត្តិ ធ្វើអោយពួកយើងយល់ច្បាស់ពីដំណើរការព្យា

បាល។ លោកគ្រូពេទ្យ គិលានុបដា្ឋយិកា និង អ្នកបកប្រែនៅទីនេះសុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ ពួកយើងមានទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងរីករាយ។

សា្វមីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំអោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យមួយសេរី លោកគ្រូពេទ្យយោងតាមលទ្ធផលពិនិត្យកំនត់ផែនការព្យាបាលអោយសា្វមីរបស់ខ្ញុំ។ ដើម្បីសំរួលការឈឺឆ្អឹងរបស់សា្វមីខ្ញុំ លោកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការព្យាបាលតាមការបាញ់កាំរស្មីជាច្រើនដង ធ្វើអោយរាងកាយគាត់គ្មានការឈឺចាប់ទៀត បនា្ទប់រៀបចំការវះកាត់ដុំសាច់តាមវិធីចាក់បញ្ចូលដោយស្នាមរបួសតូចបំផុត។ គឺនៅពេលនេះ អភូតហេតុបានកើតឡើង។ ក្រោយពីព្យាបាលទាំងនេះហើយ សា្វមីខ្ញុំដែលជាធម្មតាតែងគេងនៅលើគ្រែ ធ្វើដំណើរត្រូវការកៅអីរុញនោះ អាចឈរឡើងបាន។ ចំពោះសា្ថនភាពបែបនេះ ពួកយើងមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខាំ្លង ហើយយល់ថាពួកយើងមានសង្ឃឹមហើយ។

រាងកាយសា្វមីខ្ញុំនៅក្រោមការថែទាំ និងព្យាបាលរបស់ក្រុមការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យ បានធូរស្រាលបនិ្តចម្តងៗ។ ខណៈនោះក្នុងការមិនប៉ះពាល់ដល់ជំងឺសា្វមីខ្ញុំ លោកគ្រូពេទ្យបានកំនត់ដំណើរកំសាន្តលំហែកាយមួយសេរី ក្នុងនោះរួមមានការដើរទស្សនាផ្លូវបេកាំង។

តាមពិតដើម្បីការដើរកំសាន្តកាន់តែប្រសើរឡើង ក្រុមការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានទៅយល់ដឹងពីសា្ថនភាពគោលដៅដែលត្រូវទៅជាមុនសិន ឧទាហរណ៍៖ កន្លែងណាដែលសក្តិសមឈប់ឡាន ម្ហូបអាហារ កន្លែងណាកាន់តែសក្តិសមនឹងអ្នកជំងឺ កនែ្លងណាកាន់តែល្អសំរាប់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសំរាក-ល-។ ក្រុមការងារដឹកនាំក្រុមកំនត់ចំនួនឡានទៅតាមចំនួនអ្នកចូលរួម និង រៀបចំបុគ្គលិកតំហែទាំធ្វើដំណើរតាម អ្នកបកប្រែគ្រប់ភាសា និងឧបករណ៍សង្រ្គោះបន្ទាន់គ្រប់ប្រភេទ។

ដល់ពេលចេញដំណើរ ពួកយើងពោលពេញនូវចិត្តថ្លែងអំណរគុណ ចេញដំណើរជាមួយមិត្តអ្នកជំងឺ មានក្រុមការងារមន្ទីរពេទ្យកំដរជាមួយ។

ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅផ្លូវបេកាំង អ្នកបកប្រែបានសំណេះសំណាលជាមួយពួកយើងនិយាយរឿងកំបែ្លង និងលេងល្បែងកំសាន្ត-ល-។ នៅលើឡានពោរពេញដោយសំនើចសើចក្អាកក្អាយ អាគារធំៗ និងសួនច្បារគ្របដណ្តប់ដោយផា្កយ៉ាងច្រើនដែលកាត់បង្អួច។ នៅពេលដែលខ្ញុំជាមួយសា្វមី កំពុងគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់សា្អត និង រុងរឿយនៃទីក្រុងកា្វងចូវ ឡានបានទៅដល់ផ្លូវបេកាំង។ ក្រោយពេលចុះពីឡាន អ្នកបកប្រែបានលើកយកប្រការគួរប្រុងប្រយ័ត្នមកដាស់តឿនម្តងទៀត នៅក្រោមការកំដររបស់ពួកគេ ពួកយើងបានដើរកាត់ផ្លូវតូចដែលមានប្រវត្តិ និងស្តែងចេញលក្ខណៈពិសេសប្រទេសចិនយ៉ាងយូរយារមកហើយ ក៏បានភ្លក់រស់ជាតិអាហារឆ្ងាញ់ៗ ធើ្វអោយគេបានដិតដាមនូវវប្បធម៌បុរាណរាប់ពាន់ឆ្នាំ និងបច្ចុប្បន្នរួមផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាលក្ខណៈពិសេសនៃទីក្រុងកា្វងចូវ។

ពេលវេលាសប្បាយរីករាយតែងកន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿន មួយពព្រិចភ្នែកពួកយើងក៏ត្រលប់មកវិញ។ ក្រោមការនាំផ្លូវរបស់ក្រុមការងារ ពួកខ្ញុំ និងមិត្តអ្នកជំងឺបានឡើងឡានយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ នៅតាមផ្លូវត្រលប់មកវិញ ពួកយើងបានចែករំលែកគ្នានូវសម្មិតិផលនៃការដើរទិញទំនិញ និង រូបភាពដ៏ស្រស់សា្អតខុសៗគា្ននៃទីក្រុងកា្វងចូវ។

អរគុណព្រះជាមា្ចស់ អរគុណមនី្ទរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកដែលបានផ្តល់នូវកី្តសង្ឃឹមសារជាថ្មីដល់យើងខ្ញុំ កម្មវិធីដំណើរកំសាន្តក្នុងការព្យាបាលក៏បានបន្សល់ទុកនូវការចងចាំដ៏ល្អមួយដល់ពួកយើងខ្ញុំដែរ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ