ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
PET/CT : ទ័ពស៊ើបអង្កេតដុំសាច់មហារីក អត្រាពិនិត្យឃើញដុំសាច់ឈានលើសពី90%។

និយមន័យ

PET/CT គឺជាឧបករណ៌ពេទ្យក្នុងការធ្វើរោគវិច្ឆ័យតាមការថតហ្វីលដ៏ទាន់សម័យបំផុតនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាមុខងារដំណើរការមួយប្រភេទដែលមានទ្រង់ទ្រាយជារបៀបវះកាត់បច្ចេកទេសឆ្លុះដំណើរដុតរលាយអាហារ និង សសៃប្រសាទទទូល ដែលអាចពិនិត្យឃើញដុំសាច់មហារីកបង្កជំងឺដ៏តូច និង អាចប្រទះឃើញបានឆាប់រហ័សនូវដុំសាច់មហារីកបង្កជំងឺដ៏តូចដែលលាក់ខ្លួន ដោយគ្មានបន្សល់មុខរបួស លទ្ធភាពបំនែងចែកខ្ពស់ មានភាពឆ្លាតវៃ។ អត្រាពិនិត្យឃើញឈានលើសពី90%។ ការធ្វើរោគវិច្ឆ័យតាម PET/CT ជាដំណាក់កាលសំខាន់ក្នុងការកំនត់យកផែនការព្យាបាលមួយកំរិតទៀត។

គោលការណ៍

កោសិកាមហារីកមានលទ្ធភាពបង្កើតកូនឥតព្រំដែន សារធាតុរំលាយអាហារត្រូវបានបង្កើនបរិមាណប្រើប្រាស់ដូចជា DNA ដែលប្រមូលផ្សំកើនឡើង អាមីនូអាស៊ីត គ្លុយកូស -ល- នាំឲ្យបង្ហាញភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងជាក់ស្តែងរវាងកោសិកាសរីរាង្គដុតរំលាយអាហារធម្មតា។ ដំណើរដុតរលាយអាហារ សំខាន់គឺឆ្លងកាត់ការបញ្ចូលគ្រាប់វិទ្យុសកម្មនុយកេ្លអ៊ែរ 18F-FDG(18F-2-fluro-D-deoxy-glucose)ចំពោះសារធាតុរំលាយអាហារនៅខាងបាតទាំងនេះ ឬ អាចប្រៀបធៀបនឹងអ្វីមួយទៀតក្នុងដំណើរការដើម្បីកំនត់ជាផ្លាកសញ្ញា និងបង្ហាញជារូបភាពត្រង់ៗចេញមកតែម្តង មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ភាពខុសប្លែកគ្នាពីសរីរាង្គដុំសាច់មហារីកមានចលនារំញោច និង កោសិកាសរីរាង្គសាច់ដុំដុតរំលាយអាហារប្រក្រតី នាំឲ្យឈានទៅដល់គោលដៅ ដំណើរការត្រួតពិនិត្យឆាប់រហ័ស ជ្រើសរើសផែនការព្យាបាល

និង ការតាមដានប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល។

ដំណើរការត្រួតពិនិត្យតាម PET-CT

1.អ្នកជំងឺ៖ មុនពេលពិនិត្យ6ម៉ោងហាមបរិភោគអាហារ ភេសជ្ជៈ ហាមទទូលទានសារធាតុគ្លុយកូស ជៀសវាងលំហាត់ប្រាណរយៈពេលយូរ និង ហួសហេតុពេក។

2.គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ៖ ណែនាំដំណើរការត្រួតពិនិត្យ វាស់កំពស់ និងថ្លឹងទំងន់ បំពេញតារាងកំនត់ត្រាត្រួតពិនិត្យ។

3.គ្រូពេទ្យ ៖ សាកសួរប្រវតិ្តជំងឺ វាស់បរិមាណជាតិស្ករ ព្រមព្រៀងទទូលស្គាល់។

4.ចាក់បញ្ចូលថាំ្នPDG សំរាក45នាទី

5.រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ កាត់បន្ថយការដើរចុះឡើង គាប់គួរជៀសវាងការសន្ទនាជាមួយមនុស្ស បន្ទោរបង់តូចអោយអស់ទឹកនោមមុនពេលធ្វើការពិនិត្យ

6.ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពេញសារពាង្គកាយ PET—CT អ្នកត្រូវត្រៀមខ្លូនពី2,5ម៉ោង ទៅ3ម៉ោង

ចំនុចល្អ

1. សុវត្ថិភាព គ្មានបន្សល់មុខរបួស ៖ សារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការថតហ្វីលPET ស្ថិតក្នុងសារពាង្គមានរយៈពេលខ្លី មិនមានការប៉ះពាល់ដ៏សារពាង្គកាយមនុស្សឡើយ។

2. ការបែងចែកប្រភេទដុំសាច់កាច ឬ ស្លូត និង ដំណាក់កាលមហារីក មានអត្រាច្បាស់លាស់ខ្ពស់ ៖ អាចបង្ហាញឲ្យឃើញកំរិតធ្ងន់ឬមិនធ្ងន់ធ្ងររបស់ដុំសាច់ប្រភេទកាច ក្នុងនោះក៏អាចវាស់ស្ទង់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាមានគ្រោះក្រពេញទឹករងៃ និង ការផ្លាស់ទីនៅតំបន់ឆ្ងាយ ឬអត់។

3. កាត់បន្ថយការចំនាយក្នុងការព្យាបាល ៖ ឆ្លងកាត់ការប្រទះឃើញបានលឿន និង ព្យាបាលដោយឆាប់រហ័ស ឬ ឆ្លងកាត់ PET/CT ទទួលបានរោគវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ងាយស្រូលក្នុងការព្យាបាលដោយមានប្រសិទ្ធិភាព អាចកាត់បន្ថយការចំនាយក្នុងកាព្យាបាល

បានទាំងមូល។

តារាងវាយតម្លៃភាពសុក្រិតនៃ ការពិនិត្យតាម PET/CT ទៅលើមហារីកដែលនិយមឃើញ:

ប្រភេទដុំសាច់មហារីក
អត្រាសុក្រិតនៃរោគវិនិច្ឆ័យ
មហារីកសួត
94%
មហារីកពោះវៀនធំ
90%
មហារីកដែលមានលក្ខណៈខ្មៅដុំជាំៗ(Melanoma)
100%
មហារីកកូនកណ្តុរ
95%
មហារីកសុដន់
90%
មហារីកលលាដ៏ក្បាល
90%
មហារីកកន្សោមកូន
90%

(សំគាល់ ៖ តួលេខមកពីតួលេខរបស់មន្ទីរពេទ្យSan Jiaប្រទេសចិន)

ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

1.ការស្កេនមើលនៃការការពារជំងឺមហារីក អាចពិនិត្យឃើញដុំសាច់មហារីកបង្កជំងឺដំណាក់កាលដ៏តូចយ៉ាងសកម្ម

2.បែងចែកដំណាក់កាលដុំសាច់ដោយជាក់លាក់ និង ទំនើប

3.សែ្វងរកប្រភពដើមនៃជំងឺ ប្រទះឃើញប្រភពជំងឺដែលធ្វើឲ្យផ្លាស់ទី

4.ការព្យាបាលតាមការបាញ់វិទ្យុសកម្ម និង វិធីវះកាត់

5.បំនែងចែកប្រភេទដុំសាច់កាច ឬ ស្លូត និង វិភាគកំរិតធ្ងន់ ឬ មិនធ្ងន់ធ្ងររបស់ដុំសាច់ប្រភេទកាច

6.កំណត់ព្រំដែនតំបន់ជីវសាស្រ្តដុំសាច់ដែលត្រូវព្យាបាលតាមការបាញ់វិទ្យុសកម្ម

7.ជូយកំណត់ផ្នែកដែលត្រូវចាក់បញ្ចូលមុនវះកាត់

ក្រុមមនុស្សដែលសក្តិសមប្រើប្រាស់

1.្ថុជាសញ្ញាសំគាល់ដុំសាច់ខុសប្រក្រតី

2.រុមគ្រូសារមានប្រវតិ្តកើតមហារីក

3.ុស្សដែលតែងប៉ះពាល់នឹងវត្ថុមានសារធាតុបង្កជំងឺមហារីក

4.រុមមនុស្សដែលមានអាការៈជំងឺមហារីក

5.នកជំងឺមហារីកដែលត្រូវយល់ដឹងពីសា្ថនភាពមហារីក

6.រពិនិត្យសុខភាពដោយផ្តោតការពិនិត្យមហារីកចំពោះអ្នកមានអាយុ30ឆ្នាំឡើង

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ