Câu chuyện ung thư phổi

Hiệu quả điều trị và sự quan tâm giúp xua tan nỗi sợ hãi

Họ tên: Dai Hui Zhao Quốc tịch : Campuchia

Mắc bệnh: Ung thư phổi Liệu pháp điều trị: liệu pháp dao đông lạnh + điều trị can thiệp

Chúng tôi quyết định vận mệnh cho bệnh nhân ung thư

Họ tên: Quách Thị Ngũ Quốc tịch : Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mắc bệnh: Ung thư phổi Liệu pháp điều trị: điều trị can thiệp + liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Vì tình cảm chọn chữa bệnh nước khác

Họ tên: Thành Nguyên Quốc tịch : Campuchia

Mắc bệnh: Ung thư phổi Liệu pháp điều trị: điều trị can thiệp + liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Điều trị tổng hợp khống chế thành công ung thư phổi

Họ tên: Hendra Lianto Quốc tịch: Jakarta- Indonesia

Mắc bệnh: ung thư phổi Liệu pháp điều trị: liệu pháp dao đông lạnh + điều trị can thiệp + liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Tại đây tôi có được sinh mạng thứ hai

Họ tên: Nguyễn Kiến Quốc Quốc tịch : Hà Nội –Việt Nam

Mắc bệnh: Ung thư phổi Liệu pháp điều trị: điều trị can thiệp + liệu pháp dao đông lạnh

nơi đây đã tái sinh lại đời tôi

Họ tên: Nguyễn Kiến Quốc Quốc tịch : Hà Nội –Việt Nam

Mắc bệnh: Ung thư phổi Liệu pháp điều trị: điều trị can thiệp + liệu pháp dao đông lạnh

Tại Trung Quốc có thể cảm nhận được sự than thiện,chuyên nghiệp và ánh hào q

Họ tên: Weston Quốc tịch : Philippine

Mắc bệnh: Ung thư phổi Liệu pháp điều trị:liệu pháp dao đông lạnh

Thư cảm ơn của bệnh nhan ung thư phổi

Họ tên: Vương Ngọc Trí Quốc tịch : Việt Nam

Mắc bệnh: Ung thư phổi Liệu pháp điều trị: phương án điều trị tổng hợp

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.