Câu chuyện ung thư hạch

Điều trị can thiệp xâm lấn tối thiểu là phương pháp quan trọng trong điề

Họ tên: Tjong Men Tiong Quốc tịch : Indonesia

Mắc bệnh:Ung thư hạch Liệu pháp điều trị: Điều trị can thiệp

Ung thư tìm đến! Đấu tranh cho sự sống ! Hưởng thụ ngày tháng--Nguyễn Vă

Họ tên: Nguyễn Văn Tính Quốc tịch : Hà Nội – Việt Nam

Mắc bệnh: ung thư hạch Liệu pháp điều trị: điều trị can thiệp + liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Hoạ sỹ truyện tranh nhí : Con muốn vẽ truyện tranh về các cô các chú

Họ tên: Le Ann Quốc tịch : Indonesia

Mắc bệnh:Ung thư hạch Liệu pháp điều trị: Điều trị can thiệp + Liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Fahri Reza:Tôi đã có thể đứng dậy được rồi!

Họ tên: Fahri Reza Quốc tịch : Indonesia

Mắc bệnh:Ung thư hạch Liệu pháp điều trị: Điều trị can thiệp + Cấy hạt phóng xạ + Liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Ở đây chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình

Họ tên: Nguyễn Văn Tính Quốc tịch : Hà Nội – Việt Nam

Mắc bệnh: ung thư hạch Liệu pháp điều trị: điều trị can thiệp + liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Bệnh nhân ung bướu Nguyễn Văn Tính :"Nơi đây cho tôi cảm giác như ở nhà"

Họ tên: Nguyễn Văn Tính Quốc tịch : Hà Nội – Việt Nam

Mắc bệnh: ung thư hạch Liệu pháp điều trị: điều trị can thiệp + liệu pháp miễn dịch tế bào sinh học

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.