มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

มิตรภาพข้ามพรมแดน อยู่ด้วยกันเหมือน

ชื่อ: คุณอู่ สัญชาติ: ประเทศเวียดนาม

ชนิดมะเร็ง: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด+ภูมิคุ้มกันบำบัด

DATU ชาวฟิลิปปินส์ : การมีสุขภาพชีวิตที่

ชื่อ: DATU RENNIER AMPATUAN สัญชาติ: ฟิลิปปินส์

ชนิดมะเร็ง: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ วิธีการรักษา: คีโมเฉพาะจุด+การฝังแร่ไอโอดีน+ภูมิคุ้มกันบำบัด

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง