ĐỢT SÁT HẠCH TIÊU CHUẨN JCI THÁNG 5

  Từ 24/05, phòng quản lý chất lượng bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu đã tiến hành kiểm tra sát hạch chứng nhận JCI tháng 5. Thành viên tổ kiểm tra: Viện trưởng Trần Binh Phó, Trưởng phòng kiểm tra chất lượng Hùng Ngọc Mai, Chủ nhiệm hành chính Dương kim Na, chủ nhiệm khoa chống truyền nhiễm Hà Phượng Ngọc, chủ nhiệm điều dưỡng Hà Lượng Quỳnh cùng với sự tham gia của ban lãnh đạo bệnh viện.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu, chứng nhận chất lượng bệnh viện tiêu chuẩn JCI

  Nội dung sát hạch chủ yếu trong tháng này bao gồm phương diện bồi dưỡng tố chất nhân viên (SQE), phương diện thống trị, quản lý và lãnh đạo (GLD). Tổ sát hạch chia làm 2 đội đến gặp nhân viên từng khoa, phòng, bộ môn để chất vấn. “Có được chuyển giao bản nội dung công việc không? Bệnh viện đã tổ chức những đợt huấn luyện nào cho bạn? Bệnh viên có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên không? Có bao nhiêu cách để góp ý kiến cho bệnh viện? …” Truyền đạt những kiến thức liên quan về phương diện SQE là nghĩa vụ của bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu, và cũng là quyền lợi của nhân viên. “Bạn có biết người đứng đầu của cơ cấu điều hành bệnh viện là ai không? Bạn có biết lãnh đạo cao nhất của bệnh viện là ai không ? Sứ mệnh của bệnh viện là gì? Giá trị cốt lõi của bệnh viện là gì?..." Kiến thức về phương diện GLD thể hiện tổ chức lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp của bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu.

  Từ năm 2014, bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu nhận được chứng nhận JCI và đến nay, bệnh viện luôn không ngừng phát triển và chấp hành nghiêm túc tiêu chuẩn JCI, mỗi 1 nhân viên đều phải ghi nhớ nội dung JCI. Để khảo nghiệm nhân viên có chấp hành học tốt các điều khoản của tiêu chuẩn JCI hay không, bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu mỗi tháng đều kiểm tra bất kỳ nhân viên trong bất kỳ thời gian nào. Dưới sự quản lý nghiêm khắc của bệnh viện, tất cả nhân viên đều tuân thủ quy định, nghiêm túc làm việc và ghi nhớ các bài nội dung sát hạch.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu, chứng nhận chất lượng bệnh viện tiêu chuẩn JCI

  An toàn bệnh nhân là yếu tố công việc hàng đầu của tiêu chuẩn JCI. Để đảm bảo an toàn bệnh nhân, bệnh viên Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu đã tiến hành định kỳ huấn luyện thực hành phòng cháy chữa cháy, vệ sinh tay, làm sơ cứu hô hấp nhân tạo và kiểm tra, tái huấn luyện để tất cả nhân viên (bao gồm nhân viên văn phòng và hậu cần ) đều 100% đạt tiêu chuẩn.

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.