Lãnh đạo và chuyên gia Sở Y tế Khu Thiên Hà tiến hành công tác kiểm tra tại Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu

Sáng ngày 7 tháng 1, Chủ nhiệm Sở y tế khu Thiên Hà Thành Phố Quảng Châu Lý Doanh Binh và đoàn chuyên gia gồm 5 thành viên của Bệnh Viện Hoa Kiều, Bệnh viện Nhân dân Khu Thiên Hà đã đến tiến hành kiểm tra Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu, viện trưởng Vương Hoài Trung, phó viện trưởng Trần Binh, Lâm Thiệu Hoa và các chuyên viên phụ trách cùng tham gia tiếp đón.

Trong buổi hội đàm, viện trưởng Vương Hoài Trung trước hết gửi lời chào mừng nhiệt liệt và bày tỏ lòng cảm ơn tới sự quan tâm và ủng hộ của đoàn chuyên gia và lãnh đạo Sở y tế luôn dành cho Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu, đồng thời giới thiệu một số tình hình cơ bản của bệnh viện, trang thiết bị y tế và những cải tạo thay đổi về mọi mặt. Viện trưởng Vương Hoài Trung bày tỏ, kiểm tra hành chính y tế bệnh viện tư nhân, đối với các doanh nghiệp mà nói, đó là một sự thúc đẩy, trước mắt bệnh viện đang từng bước phát triển công quốc hóa dựa trên những yêu cầu của Sở y tế. Bệnh viện luôn thực hiện nghiêm túc các phạm quy y tế, không ngừng tăng cường quản lý, nhằm tạo nên bệnh viện với mô hình chuyên nghiệp, hiện đại hóa

Sau khi công tác kiểm tra kết thúc, lãnh đạo Sở y tế và các chuyên gia đã tiến hành đánh giá và có ý kiến cụ thể đối với các hạng mục kiểm tra tại Bênh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu.

Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu

Chủ nhiệm Sở y tế khu Thiên Hà Lý Doanh Binh đang tiến hành kiểm tra trong kho thuốc

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.