Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu khai mạc lễ khởi động xây dựng dự án “Phòng bệnh tiêu chuẩn điều trị quy phạm hóa đau đớn do ung thư”.

Chiều ngày mồng 8 tháng 1, Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu đã tổ chức lễ khởi động xây dựng dự án “ Phòng bệnh tiêu chuẩn điều trị quy phạm hóa đau đớn do ung thư” tại phòng hội nghị tầng 9. Giáo sư Trương Quân Nhất của Bệnh viện Nam Phương đã đến dự hội nghị và tham gia giảng bài.

Hiện nay, tỉnh Quảng Đông chỉ có hai bệnh viện thông qua Bộ y tế chương trình “Phòng bệnh tiêu chuẩn điều trị quy phạm hóa đau đớn do ung thư”. Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu khởi động xây dựng dự án này nhằm từng bước tăng cường quản lý chẩn đoán và điều trị quy phạm hóa ung bướu tại bệnh viện, nâng cao trình độ điều trị đau đớn do ung thư, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho bệnh nhân ung thư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ.

Tại lễ phát động, chủ nhiệm Tần của Bộ y tế đã có bài phát biểu, tiếp đến, giáo sư Trương Quân Nhất của Đại học Nam Phương đã giải thích những điểm cần chú ý của dự án “Phòng bệnh tiêu chuẩn điều trị quy phạm hóa đau đớn do ung thư”. Sau đó,chủ nhiệm Hà thuộc bộ phận y tá giới thiệu quy trình thao tác chăm sóc cho bệnh nhân bị đau đớn, chủ nhiệm Dương của khoa Dược giải thích cách quản lý thuốc gây tê và thuốc an thần.

Cuối cùng, toàn thể nhân viên tham gia hội nghị đã tiến hành thảo luận và tổng kết, không khí hội nghị rất sôi nổi và náo nhiệt, hài hòa, các vấn đề gặp phải hoặc các nghi vấn xung quanh giải thích các quy phạm kỹ thuật đã được tiến hành điều tra sâu rộng.

Ung thư 1

Ung thư 2

Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu 1

Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu 2

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.