Không phải bác sĩ khoa tâm thần cũng cần phải biết những kiến thức cơ bản và cách điều trị

Chiều ngày 13 tháng 1 năm 2013, tại phòng họp tầng 9 của Bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu đã tiến hành họp mặt niên độ 2013 của tập đoàn y tế Bác Ái, Phó sở ý tế tỉnh Quảng Đông đã tọa đàm cùng toàn bộ nhân viên của tập đoàn với chủ để Không phải bác sĩ khoa tâm thần cũng cần phải biết những kiến thức và cách điều trị”

Bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu

Với bài giảng lần này là chủ yếu nâng cao trình độ phục vụ của tập đoàn Bác Ái, nâng cao kỹ năng phục vụ của các nhân viên, phát triển nắm vững quan hệ với bệnh nhân để điều chỉnh và giao lưu.

Ông Cảnh Khánh Sơn chỉ ra, đầu tiên bệnh viên nên tự tạo ra sản phẩn sức khỏe. Nhưng do các vấn đề pháp luật chế độ thể chất giáo dục y tế, không phải bác sĩ tâm lý thì sẽ bị thiếu hụt đi kỹ năng chẩn đoán tâm lý, đại bộ phận các bác sĩ có tồn tại cách chữa là “ đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh thể xác cùng với bệnh tinh thân đã không được chẩn đoán cùng nhau nên không được điều trị kịp thời. Nếu Y bác sĩ không hiểu cách điều trị bệnh thể xác cùng bệnh tinh thần, thậm chí không phân biệt được những bệnh lý đó mà không điều trị khỏi bệnh thể xác cho bệnh nhân, cũng không khỏi được bệnh tinh thân và không đạt được mục đích tâm lý.

Thông qua một vài ví dụ sinh động, ông Cảnh Khánh Sơn giảng giải về khái niệm tâm thần học. Tâm thần học không phải là bộ phận nhỏ của y học thần kinh mà là nền tảng của y học. Nó không cung cấp bất cứ kỹ thuật nào đặc thù để chữa các loại bệnh mà nó là sự tổng hợp tất cả các lý luận thực tiễn để ứng dụng cho y học hiện đại. Nó cung cấp một cách và mô thức tư duy về y học mới, điều này ảnh hưởng bệnh tật và ba nhân tố khỏe mạnh đó là xã hội học, sinh lý học và sinh vật học, ông còn chỉ ra tính quan trọng của viện chuyển đội mô thức giữa thúc đẩy y học sinh học sang mô thức xã hội tâm lý học, chúng ta hiểu biết thêm “ khái niệm mới” về “ sức khỏe”

Hiện nay ở Trung Quốc nếu không phải bác sĩ khoa thần kinh thì theo như hình thức của ngành y tế, phân vào đa khoa, và “ thợ thủ công” ngày càng tăng lên, làm cho quá trình khám bệnh biến thành quá trình sản xuất công nghiệp, ông Cảnh Khánh Sơn nói “ Không phải bác sĩ khoa thần kinh cũng cần phải biết những kiến thức và cách điều trị và nhiệm vụ cấp bách hiện nay”

Ở Trung Quốc, các rối loạn tâm thần chiếm vị trí đầu tiên trong gánh nặng bệnh tật, nhìn vào lịch sử của sự phát triển của bệnh, con người từ thời kỳ các bệnh “ Thời kỳ truyền nhiễm” " thời kỳ bệnh thân thể” và phát triển vào “ Thời kỳ bệnh tâm thần”. Một mặt, bệnh thân thể rối loạn liên quan đến rối loạn tâm thần, mặt khác, bệnh nhân không xác định được mình nên đi khám bệnh với bác sĩ nào, và gây bệnh yếu tố tâm lý và xã hội nào không muốn đưa ra sáng kiến, bởi các hậu quả của kết quả này là những đau khổ từ bệnh tật thể chất một thời gian dài, bệnh nhân trầm cảm và lo âu, không xác định kịp thời và kết quả điều trị hiệu quả bệnh nặng hơn, gia tăng bệnh nhân gánh nặng của bệnh, Ông Cảnh Khánh Sơn nói : hãy nhìn bệnh nhân ở cả hai mặt khác nhau làm thành một cách xem xét tổng thể vừa điều trị tâm lý vừa điều trị sinh lý, do đó dù không phải là bác sĩ khoa tâm thần cũng nên nắm được cách chẩn đoán tâm lý là rất quan trọng.

Ông Cảnh Khánh Sơn còn nhấn mạnh, thông qua hệ thống đào tạo có thể khiến cho các bác sĩ không phải bác sĩ khoa tâm thần lãnh hội được những hình thức y học mới, nâng cao tay nghề, có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan tới bệnh nhân và phù hợp với yêu cầu y học mới trong xã hội.

Sau buổi tọa đàm kết thúc, ông Cảnh Khánh Sơn và các nhân viên tham ra cuộc họp cùng nhau bàn luận lần lượt trả lời các câu hỏi của mọi người. Chủ tịch Lâm Chí Trình và Phó tổng giám đốc Uông Trạch Châu phát biểu tổng kết. Lãnh đạo tập đoàn biểu thị, những bệnh tâm lý là một lĩnh vực rộng lớn, thúc đẩy chuyển đổi mô hình y tế trong tương lai.Mô hình y tế mới này sẽ xác định vị thế và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, nâng cao thương hiệu.

Sau buổi giảng bài tất cả các nhân viên bày tỏ lần này đã tiếp thu được những thông tin quý báu

Tập đoàn y tế Bác Ái


Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.