Trung tâm tương trợ quốc tế đã đến thăm Bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu

Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Trung tâm Tương trợ Quốc tế (Inter Mutuelles hỗ trợ) và Quản lý cấp cao của mạng y tế Quốc tế Franck Lacord đã đến tham quan bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu. Phó viện trưởng Lâm của bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu đã nồng nhiệt tiếp đón họ .

Được sự hướng dẫn của phó viện trưởng Lâm , ông Franck đã đến tham quan Trung tâm dịch vụ bệnh nhân quốc tế , phòng khám quốc tế , tường quốc tế , phòng bệnh và các nơi khác ,…và hiểu rõ cụ thể hơn về triển khai mở rộng các khoa , các loại trang thiết bị và kỹ thuật điều trị , và tình trạng hạng mục khai báo các khoản thu chi ,v.v….của bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu .

Trung tâm Tương trợ quốc tế thành lập vào năm 1981 , bởi ba công ty bảo hiểm lớn của Pháp lập nên , thông qua tổng hợp các nguồn lực ,nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chất lương cao cho những người được hưởng bảo hiểm . Hiện nay, Trung tâm tương trợ quốc tế là công ty hỗ trợ hàng đầu của Pháp, mà còn nằm trong hàng ngũ các công ty viện trợ hàng đầu châu Âu. Trung tâm chủ yếu hỗ trợ cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn , cho dù họ sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhiệm vụ của Trung tâm tương trợ quốc là 24 giờ cung cấp các hỗ trợ về y tế và kỹ thuật cho nhân loại .

Bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu hy vọng rằng thông qua sự gặp gỡ và trao đổi với Trung tâm tương trợ quốc tế nhằm tăng cường tích hợp tất cả các lợi thế của nguồn lực, để có thể cung cấp càng nhiều bệnh nhân và những người có nhu cầu các dịch vụ chất lương tốt hơn. Bởi vì " công hiến các dịch vụ y tế hài lòng nhất cho nhân loại " luôn luôn là sứ mệnh của Bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu , bệnh viện cũng đang hướng tới mục tiêu này thông qua nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao chất lượng và trình độ của dịch vụ y tế .

viện trợ

Ông Franck cùng mọi người tham quan tường quốc tế của bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu

bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu

Ông Franck cùng mọi người tham quan bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu

bệnh viện ung bướu Hiện Đại Quảng Châu

Ông Franck cùng mọi người khảo sát phòng bệnh

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.