Bệnh viện Ung bướu hiện đại Quảng Châu trở thành phó chủ tịch của hiệp hội các đơn vị ngành dược phẩm Quận Thiên Hà

  Gần đây, hiệp hội ngành dược phẩm quận Thiên Hà thành phố Quảng Châu đã cấp chứng nhận hội viên cho Bệnh viện Ung bướu hiện đại Quảng Châu, Bệnh viện Ung bướu hiện đại Quảng Châu trở thành phó chủ tịch của các đơn vị hiệp hội ngành dược phẩm quận Thiên Hà.

  Hiệp hội ngành dược phẩm Quận Thiên Hà là đoàn thể xã hội khoa học phi lợi nhuận, gồm các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất dược phẩm, kinh doanh, sử dụng, phát triển, chứng nhận và công nhận, đào tạo giáo dục khoa học và công nghệ nằm trong khu vực quận Thiên Hà. Mục đích của hiệp hội là thực hiện các luật và quy định của quốc gia, tăng cường quản lý chất lượng, tổ chức trao đổi và đào tạo, xây dựng nền tảng truyền thông, quản lý chất lượng ngành dược tiêu chuẩn hóa, nâng cao mức độ an toàn của thuốc, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, thúc đẩy xã hội hài hòa và hạnh phúc.

  Kể từ lúc Bệnh viện Quảng Châui Ung bướu hiện đại Quảng Châu thành lập đến nay, đã có các quy định tiêu chuẩn hóa chất lượng quản lý thuốc chữa bệnh của riêng mình, để mỗi bệnh nhân có thể dùng thuốc đảm bảo và yên tâm sử dụng thuốc. Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu trở thành phó chủ tịch của "Hiệp hội ngành Dược quận Tiên Hà " , sẽ tích cực hỗ trợ công việc của hiệp hội, hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động của mình, hỗ trợ Hiệp hội quận Thiên Hà giám sát tốt nghiệp vụ quản lý dược phẩm của mình, hỗ trợ cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý chất lượng thuốc, phát triển ngành dược và các hoạt động công ích xã hội.

Bệnh viện Ung bướu hiện đại Quảng Châu, hiệp hội ngành dược phẩm quận Thiên Hà thành phố Quảng Châu

Bệnh viện Ung Bướu hiện đại Quảng Châu trở thành phó chủ tịch " Hiệp hội ngành dược phẩm đơn vị quận Thiên Hà thành phố Quảng Châu”

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.