Viện trưởng Vương Hoài Trung Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu sang Singapore để giao lưu học hỏi

  Viện trưởng Vương Hoài Trung sang Đại học quốc lập Singapore để giao lưu học hỏi

Ngày 27 tháng 07, Viện trưởng Vương Hoài Trung Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu sang Bệnh viện đại học quốc lập Singapore tiến hành giao lưu học hỏi về tổ chức quản lí,chất lượng quản lí...

Buổi giao lưu lần này sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 07. Trong 5 ngày này, các chuyên gia Bệnh viện đại học quốc lập Singapore sẽ giới thiệu trọng điểm với đội ngũ chuyên gia Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu về các vấn đề thực hành quản lí bệnh viện như mô hình tổ chức, quản lí cải tiến chất lượng, giám sát lâm sàng, quản lí dịch vụ y tế...

Theo giới thiệu, Bệnh viện đại học quốc lập Singapore là một trong những bệnh viện quốc lập lớn nhất Singapore, bệnh viện có thực lực rất mạnh về các khoa : khoa tim mạch, khoa bệnh gan và tiêu hóa, ngoại khoa, khoa phụ sản, khoa ung bướu, khoa mắt và khoa nhi, và nổi tiếng khắp Singapore về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến nhất cho bệnh nhân

Viện trưởng Vương Hoài Trung và ông Phù Tinh Lương Bộ giao lưu học thuật quốc tế của Bệnh viện đại học quốc lập Singapore trao đổi quà lưu niệm

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.