Học tập kinh nghiệm tiên tiến và tăng cường thực hành quản lí

  Hình ảnh thành viên đội ngũ Bệnh viện quản lí ung bướu hiện đại Quảng Châu đang tâm trung nghe giảng

Chiều ngày 27 đến 28 tháng 07 năm 2015, viện trưởng Vương Hoài Trung của Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu sang thăm Bệnh viện đại học quốc lập Singapore thông qua nghe các bài giảng thuyết về quản lí gường bệnh, quản lí chất lượng... đã hiểu rõ sâu sắc những cải tiến trong quy trình quản lí chất lượng có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả kinh thế cho bệnh viện .

Theo như được biết, chiều ngày 27 tháng 07, các chuyên gia Bệnh viện Đại học Quốc lập Singapore đã diễn giải những kiến thức chuyên nghiệp về mặt quản lý giường bệnh từ góc độ quản lí vị trí gường và quy trình phân bổ …, và thông qua hình thức tham quan trực tiếp đã giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về quản lí giường bệnh của bệnh viện này. ngày 28, các chuyên gia tại bệnh viện đã trọng tâm thuyết giảng các kiến thức chuyên nghiệp về mặt quản lí chất lượng bệnh viện, mặc khác coi trọng quy trình cải tiến quản lí chất lượng bênh viện. Ngoài bài giảng về lí thuyết, các chuyên gia tại bệnh viện kết hợp với mô phỏng trò chơi thực thế về kinh doanh quản lí chủ thể của bệnh viện để giới thiệu về kiến thức liên quan, để bài giảng thêm tính trực quang, sôi động, dễ hiểu.

Đội ngũ giao lưu học tập của bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu sau khi nghiêm túc lắng nghe đã cho biết, nội dung bài giảng của chuyên gia bệnh viện đại học quốc lập Singapore không chỉ có ý nghĩa về lí thuyết, cũng mang ý nghĩa chỉ đạo trong việc thực hành quản lí bệnh viện. Thông qua ngày học tập, họ đã cảm nhận được cách quản lý vị trí giường bệnh, cải tiến quy trình quản lí chất lượng... có tác dụng to lớn trong việc tăng trưởng hiệu quả kinh tế của bệnh viện.

Là một đơn vị y tế quốc tế hóa, Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu năm 2014 đã thông qua chứng nhận JCI của Mỹ, có được như vậy là do bản thân bệnh viện vô cùng coi trọng quản lí chất lượng dịch vụ y tế, và dẫn đầu trong việc học hỏi kinh nghiệm của các bệnh viện Quốc Tế tiên tiến khác để nâng cao tiêu chuẩn của mình.

Theo thông báo, lần giao lưu học tập kéo dài đến ngày 31 tháng 07.

Hình ảnh thành viên đội ngũ Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu đang mô phỏng trò chơi quản lí.

Hình chụp tất cả các thành viên đội ngũ của Bệnh viện ung bướu hiện đại Quảng Châu.

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.