Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phỏng vấn

Ngày 2 tháng 3 năm 2013, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bác Ái Lâm Chí Trình đã tiếp phóng viên báo giới tại thành phố Hồ Chí Minh, trong bài phát biểu chủ tịch có nói làm sao để mang lại cho bệnh nhân nhưng phương pháp chữa bệnh tốt nhất.

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.