Bệnh nhân ung thư amidan - Nguyễn Văn Tính đã chiến thắng bản thân

Bệnh nhân ung thư amidan đến từ Hà Nội, Việt Nam, bác Nguyễn Văn Tính, trải qua một chặng đường gian khổ chiến đấu với ung thư, sau khi điều trị cả trong và ngoài nước, cuối cùng bác đã chiến thắng bản thân, chiến thắng bệnh tật.

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.