Hoạt Động Vì Sức Khỏe Bệnh Nhân Ung Thư


9giờ, sáng ngày30 tháng 11 năm 2013, bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu kết hợp cùng câu lạc bộ Bác Ái tổ chức : “Hoạt Động Vì Sức Khỏe Bệnh Nhân Ung Thư”.

Hội thảo lần này có chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng - Đoàn Xuân Dung - sẽ giảng giải cho chúng ta những kiến thức về dinh dưỡng, cũng sẽ phân tích cho chúng ta những các ăn uống mang lại cho bệnh nhân ung thư những tác dụng tốt cũng như những tác động không tốt.


Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.