Cuộc phỏng vấn tại Phillipines

Cuộc phỏng vấn Bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu tại Phillipines Ngày 30 tháng 8,Chuyên gia trung tâm bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu, chủ nhiệm khoa ung bướu Bành Hiểu Xích, giám đốc văn phòng đại diện bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu tại Phillipines Hạ Lương Binh cùng với ILOILO Philippines Bác sĩ Dr Halago đón tiếp chuyến thăm của Talking point, thảo luận các kiến thức về ung bướu và các kỹ thuật tiên tiến của bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu.
Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.