Liệu pháp cục bộ vết thương nhỏ Đông Tây y kết hợp – Phòng ngừa ung thư 1+1>1

确定

治疗特点渗透东方中西医结合医院广州现代肿瘤是当地小伤口组合:东方联合中医和西医的优点,适用于一个完整的处理系统新的,提供最高效率和最低的副作用的患者。靶向局部伤口上目标的最重要的标准是非常小的,其最大的优点是,发现携带的疾病的合适的材料攻击它,以便使最高的治疗效果。

有效的治疗方法:癌症预防1 + 1> 1

现代肿瘤医院广州东 - 西方法结合健康预防癌症,结合彼此的优势,治疗效果更确切仅仅使用另一种方法。旨在通过对目标进行攻击,准确和果断破坏肿瘤,尽量减少治疗带来的伤害局部治疗。还结合医学护理身体平衡,支持防癌抗癌,增强免疫力,提高抵抗力。东方中西医结合治疗是更有效的更先进,更温柔的治疗。

1.通信药连续动脉药品:注射通过动脉,直接将药物进入肿瘤癌症,有预防癌症有直接的影响。

2.吸气蒸汽形式:中医用药吸入蒸气,对呼吸系肿瘤直接的方法是有效的。

3.Thuoc常规药物进入直肠加热:加热医学和常规药慢慢进入直肠,直肠粘膜吸收有效,通常在肠癌的治疗应用。

4.Truyen的版刻:医药药品开始跟随版刻,药品经营整个身体的血液,用积极的泛音的目的。

保存处理“局部的小伤口 - 结合东西洋中药”

1.Phuong抗癌药物配方:辩证推理疗法

2.Thuoc水:平衡调理身体

3.Thuoc压缩格式:益气血,减少放疗副作用

4.Thuoc注射:控制肿瘤生长,增强机体免疫功能。

5.使用护肤:包括修脚,覆盖外墙等。

现代医院广州治疗6.Benh目标局部关闭小伤口

7.Ton有点受伤,其中许多方法,多次治疗

手术治疗后8.Dieu药:防止“肿瘤秒”,转移性预防复发。

9.Truyen药连续药物进入动脉

10.Hit以蒸汽的形式

11.Thuoc药物进入直肠传热

12.Truyen的版刻

优点

手术前1.使用; 化疗放射帮助提高免疫力,创造对治疗的有利条件。使用手术后; 血液化疗附加辐射,减少后遗症和体力的恢复。

2.它能够直接杀死癌细胞,阻碍癌细胞的繁殖周期,干扰的发展过程; 循环; 再现癌细胞。

3.Giup提高工作效率; 减少的化疗,放疗方法副作用:减少的化学药物的副作用,降低由放射线治疗等炎症...

4.预防复发的能力,使手术后残余; 控制放射化疗摧毁,达到根除的目的。

5.对于患者无法进行手术; 放射化学,这种方法有助于控制癌细胞的发展,延长寿命,甚至患者可以活与肿瘤很长一段时间。

Triệu
chứng
Chẩn
đoán
Điều trị
ung thư

Năm 2005, Thành lập bệnh viện
Năm 2005, Trở thành bệnh viện chỉ định duy nhất của hiệp hội liên hợp Trung Âu
Năm 2010, Tham gia Hội nghị chống ung thư thế giới lần thứ 21
Năm 2011, Tổ chức hội nghị học thuật điều trị ung thư bằng phương pháp xâm nhập tối thiểu
Năm 2013, Hợp tác và phát triển y học Việt - Trung
Năm 2013, Trao tặng yêu thương đến những trẻ em mồ côi tại chùa Bồ Đề
Năm 2014, Từ khi thành lập đến nay, các văn phòng đại diện trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức 100 buổi hội thảo sức khỏe.