การรักษามะเร็งปากมดลูก

  มะเร็งของปากมดลูก หมายถึง เนื้องอกมะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะปากมดลูก ช่องคลอด และช่องปากมดลูก เป็นโรคสตรีอย่างหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด แม้ว่าโรคมะเร็งปากมดลูกมีอัตราการเกิดโรคสูง แต่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องกังวลเหลือเกิน ควรพยายามตรวจสอบค้นพบและรักษาโรคอย่างทันที

การรักษามะเร็งปากมดลูก

  ก่อนที่จะกำหนดวิธีการรักษามะเร็งปากมดลูก ต้องคำนึงถึงปัจจัยอีกหลายอย่าง ได้แก่ ขนาดของเนื้องอก อายุของผู้ป่วย ระยะเวลาของเนื้องอก และสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยเป็นต้น ระดับความร้ายแรงของเนื้องอกสูง เกือบ 70% ของโรคผู้ป่วยเมื่อได้วินิจฉัยเป็นโรคนี้อาการก็เข้าถึงในระยะสุดท้าย วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกยังมีวิธีการผ่าตัดทางศัลยกรรม วิธีการรักษาแบบผสมผสานการแพทย์จีน-ตะวันตก รังสีรักษา และการรักษาแบบเคมีบำบัดเป็นต้น

  ในสมัยปัจจุบัน วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกทั่วไปเป็นวิธีการผ่าตัดและรังสีรักษา วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัด เหมาะสมกับมะเร็งปากมดลูกที่ยังอยู่ในระยะแรก โดยใช้วิธีการผ่าตัดปากมดลูกแบบหายขาดเป็นหลัก ซึ่งจะผ่าทิ้งช่องคลอดส่วนหนึ่งของปากมดลูก เนื้อเยื่อ และต่อมน้ำเหลืองของกระดูกเชิงกรานทั้งสองด้าน หากรังไข่ของผู้ป่วยยังทำงานตามปกติ ก็อาจไม่ต้องผ่าทิ้งในการผ่าตัด วิธีการผ่าตัดมีข้อดี ได้แก่ สามารถผ่าตัดเนื้องอกทั้งสิ้นของมะเร็งปากมดลูกระยะแรกในครั้งเดียว และมีระยะการรักษาสั้น แต่ก็มีข้อเสีย คือ บริเวณผ่าตัดกว้างใหญ่ หลังจากการดำเนินการผ่าตัดแล้ว อาจทำให้ระบบการถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยทำงานผิดปกติ ต้องพักผ่อนและฝึกฝนเป็นช่วงหนึ่ง จึงฟื้นตัวได้เหมือนเดิม

  รังสีรักษาเหมาะสมกับมะเร็งปากมดลูกในทุกระยะ รวมระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยอาวุโสที่ไม่สามารถรองรับการผ่าตัดเพราะปัญหาการทำงานของหัวใจนั้น รังสีรักษาเป็นวิธีแทนที่การผ่าตัดได้อย่างดี แต่ฝ่ายตรงกันข้าม วิธีนี้ก็ก่อให้เกิดผลซับซ้อนหลายอย่าง ผู้ป่วยอาจจะมีอาการการอักเสบทางลำไส้ตรง และกระเพาะปัสสาวะ จึงต้องพักผ่อนและรักษาเป็นอย่างดี

  การรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยการฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสีเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่มีผลประสิทธิภาพอย่างมาก เนื่องจากเนื้องอกมะเร็งมีความอ่อนไหวต่อคลื่นรังสี ทำให้การรักษามะเร็งทุกระยะได้ผลเป็นอย่างดี การรักษาด้วยการฝังแร่ เป็นวิธีที่นำแร่ไอโอดีน125เข้าไปในเนื้องอกภายใต้เทคโนโลยีซีทีหรืออัลตร้าซาวด์นำทาง แล้วแร่จะปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกและขัดขวางช่องทางการลามของเนื้องอก

  จากคำที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า วิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกมีมากมาย ฉะนั้น ผู้ป่วยไม่ต้องท้อแท้ใจ ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมมาร่วมมือรักษากับนายแพทย์ และควบคุมมะเร็งเป็นอย่างดี

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน