บริษัท ป๋ออ้าย เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด – บริษัทลงทุนด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน


บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ปจำกัด จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1989 เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ทันสมัยที่ลงทุนทางด้านการแพทย์ ด้านบริหารโรงพยาบาลและให้บริการทางคลินิก และเป็นกลุ่มบริษัทลงทุนทางการแพทย์ที่ใหญ่สุดของประเทศจีน บริษัทป๋อไอ้ได้ตั้งสถานพยาบาลไว้ที่ 14 เขตทั่วโลก ในเครือมีโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว โรงพยาบาลป๋อไอ้เซินเจิ้น โรงพยาบาลทรวงอกหย่วนต้าเชี่ยงไฮ้ (Shanghai Yuanda cardiothoracic hospital) และโรงพยาบาลหยางกวงฉางซา เป็นต้น ทั้งหมดร้อยกว่าโรงพยาบาล และยังมีเว็บไซต์ด้านการแพทย์เว็บไซต์แรกของเมืองจีน-EWSOS ( www.ewsos.com) มีจำนวนพนักงานถึงหมื่นคน ขณะเดียวกันได้เป็นหนึ่งใน 100 กลุ่มบริษัททางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

“วิสัยทัศน์ไร้พรมแดน ภูมิปัญญาไม่มีที่สิ้นสุด หัวใจกว้างไม่จำกัดขอบเขต” เป็นคำขวัญของบริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด “สร้างบริษัทการแพทย์ใหญ่สุดในโลก เสนอบริการทางการแพทย์ที่ประชาชนต้องการและพอใจ” เป็นพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของบริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด บริษัทมุ่งมั่นในเป้าหมายนี้และพยายามมาโดยตลอด บริษัทได้รวบรวมความทันสมัยด้านการแพทย์ ประสบการณ์และความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ทางบริษัทยังรวบรวมผู้เชียวชาญทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นำเข้าอุปกรณ์ชั้นนำของโลก จัดบริการทางการแพทย์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับองค์การอนามัยโลก (WHO) โรงพยาบาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดการด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการรักษาโรคมะเร็ง การวิจัยทางด้านการแพทย์ การร่วมมือด้านการแพทย์กับนานาชาติ เป็นต้น มีการขยายอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ อีกทั้งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี

ช่วงหลายปีนี้ บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัดพยายามขยายตลาดต่างประเทศ สร้างสำนักงานให้บริการทางการแพทย์ในประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศไทย และประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการแพทย์และให้ความช่วยเหลือในการรักษาแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ มีชื่อเสียงมากมายทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกันบริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ปจำกัด เห็นว่า เราไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตผู้ป่วยเท่านั้น เราควรเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้คนทั่วไป เคารพผู้ป่วย ใส่ใจผู้ป่วย อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ให้บริการต่างๆ กับผู้ป่วย เราควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการให้บริการของบริษัทป๋อไอ้ บริษัท ป๋อไอ้กรุ๊ปจำกัด บริษัทมีความเชื่อว่าหากเราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงจะสามารถเติบโตพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมากมายที่มีความสามารถด้านการแพทย์กับบริษัทจะร่วมกันสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด

ปี ค.ศ. 1995 -2000

เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1995 โรงพยาบาลป๋อไอ้เซินเจิ้นได้ก่อตั้งขึ้น

เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1996 สถาปนาบริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1996 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ปจำกัดซื้อกิจการโรงพยาบาลยี่โซ่วกว่างโจว

เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1996 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเมืองกวางเจา) ลงทุนในการก่อตั้งโรงพยาบาลฉางอานกว่างโจว

เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1997 กรมอนามัยยืนยันว่าโรงพยาบาลเซินเจิ้นป๋อไอ้เป็น"หน่วยงานร่วมมือของสถาบันศึกษาอนามัยของเมืองเซินเจิ้น"

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1997 โรงพยาบาลเซินเจิ้นป๋อไอ้ได้ก่อตั้งบริษัทเอกชนจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เรื่องสุขภาพอนามัย

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1998 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด ขยายตลาดเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งโรงพยาบาลเหรินไอ้เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Renai Hospital) ขึ้น

เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1999 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเมืองหางโจว) โรงพยาบาลป๋อไอ้หางโจวเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2000 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด ซื้อกิจการโรงพยาบาลประชาชนที่ 5 ของเมืองหนานชางและเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2000 โรงพยาบาลป๋อไอ้เซินเจิ้นเข้าสู่ระบบ ISO9000

ปี ค.ศ. 2001 -2005

เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2001 โรงพยาบาลป๋อไอ้เซิ้นเจิ้นได้รับการประเมินเป็น “โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้ใจได้” จากสมาคมบริหารโรงพยาบาลของจีน (China Hospital Management Association)

เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2002 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซินเจิ้น) โรงพยาบาลสู่กวางเซินเจิ้น เปิดบริการอย่างเป็นทางการ

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2002 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซี่ยงไฮ้) โรงพยาบาลหูคอจมูกเซินฮู่เซี่ยงไฮ้ เปิดบริการอย่างเป็นทางการ

เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2003 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด ขยายตลาดของมณฑลหูหนาน ลงทุนสร้างโรงพยาบาลหยางกวงฉางซา

เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2003 โรงพยาบาลป๋อไอ้เซินเจิ้นได้รับการประเมินเป็น “บริษัทซื่อสัตย์ในใจของล้านคนพลเมือง” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของเซินเจิ้นและสำนักพิมพ์ Business Daily

เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2004 โรงพยาบาลป๋อไอ้เซินเจิ้นได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเซินเจิ้นของมหาวิทยาลัยเฉิงซื่อฮ่องกงสร้างฐานการทดลองทางคลินิก

เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2005 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซินเจิ้น) ซื้อโรงแรมฟาร์อีสท์เซินเจิ้นสำเร็จเพื่อสร้างโรงพยาบาลสำหรับคลอดบุตรฟาร์อีสท์เซินเจิ้น

เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2005 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเมืองกวางเจา) ลงทุนสร้างโรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว ( Modern Hospital Guangzhou)

เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2005 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซี่ยงไฮ้) โรงพยาบาลเสริมสวยเทียนต้าเซี่ยงไฮ้ เปิดบริการอย่างเป็นทางการ

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2005 โรงพยาบาลแผนแพทย์จีนและตะวันตกอู่โจวเซินเจิ้นที่บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซินเจิ้น) ลงทุนก่อตั้งขึ้นได้เปิดบริการอย่างยิ่งใหญ่

ปี ค.ศ. 2006 -2010

เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2006 โรงพยาบาลป๋อไอ้เซิ้นเจิ้นได้รับการประเมินให้เป็น “หน่วยงานการให้บริการของเมืองเซินเจิ้น” จากสมาคมรักษาคุณภาพของเมืองเซินเจิ้น ลีกเยาวชนคอมมิวนิสต์ของเซินเจิ้น และกลุ่มบริษัทหนังสือพิมพ์เซินเจิ้น

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2003 ถึงเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2006 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัดได้จัดกิจกรรม “ป๋อไอ้เสินโจวร่วมใจกัน” รุ่นที่สาม มีการผ่าตัดฟรีด้วย Excimer laser ให้แก่ผู้ที่ได้อุทิศตัวให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีเสินโจว 5และเสินโจว 6 ทั้งสามรุ่น 50 กว่าคน

เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2007 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซี่ยงไฮ้) โรงพยาบาลทรวงอกหย่วนต้าเชี่ยงไฮ้ เปิดบริการ

เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2008 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซินเจิ้น) เริ่มเตรียมสร้างโรงพยาบาลรักษาบริเวณทวารหนักหย่วนต้าเซืนเจิ้น

เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2009 บริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด (เขตเซินเจิ้น) โรงพยาบาลสตรีและเด็กฟาร์อีสท์เซินเจิ้นเปิดบริการ

เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2010 โรงพยาบาลฉางอานกว่างโจวได้รับมอบ “ฐานอบรมรักษาโรคภาวะมีบุตรยาก” จากสมาคมนักประชากรจีน

เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2010 โรงพยาบาลฉางอานกว่างโจวได้เป็นสมาชิกของหน่วยงานกาชาดเขตเทียนเหอเมืองกวางเจา

ปี ค.ศ. 2010 โรงพยาบาลยี่โซ่วกว่างโจวได้รับรางวัล “หนึ่งในสิบสถานพยาบาลเพศชายทั่วประเทศ” ซุ่งเป็นรางวัลสูงสุดของโรงพยาบาลรักษาโรคของเพศชาย และรางวัล “โรงพยาบาลที่คนใช้อินเตอร์เน็ตไว้วางใจมากที่สุด”

ปี ค.ศ. 2011

เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว ( Modern Hospital Guangzhou) สำนักงานประจำประเทศฟิลิปปินส์เปิดบริการอย่างเป็นทางการ นายอัลเฟรโดเทศมนตรีกรุงมะนิลา ได้พบกับนายหลินจื้อเฉิงประธานคณะกรรมการของบริษัท ป๋อไอ้กรุ๊ป จำกัด

เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาลฉางอานกว่างโจวได้รับขนานนามว่าเป็น “โรงพยาบาลรักษาโรคภาวะมีบุตรยากที่มีชื่อเสียงนับตั้งแต่สร้างพรรคครบรอบ 90 ปี”

เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว (Modern Hospital Guangzhou) “มูลนิธิการกุศลสมัยใหม่ป๋อไอ้” เปิดบริการ เริ่มช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่างประเทศ

เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว Modern Hospital Guangzhou จัดงานCMITO กับการประชุมเรื่องมะเร็ง

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2011 นายหลินจื้อเฉิง ประธานบริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตเทียนเหอของคณะกรรมาธิการ CPPCC ในวาระการปะชุมครั้งที่เจ็ด (Seventh session of the CPPCC Standing Committee)

ปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาลยี่โซ่วกว่างโจวร่วมมือจัดกิจกรรม “ความสุขของกวางตุ้ง” ได้รับอนุญาตให้เป็น“องค์กรร่วมมือรักษาโรคเฉพาะชนบทใหม่กว่างโจว”และได้ชื่อว่าเป็น “ โรงพยาบาลที่รักษาภาวะการมีบุตรยากที่ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจีน” กับ “โรงพยาบาลชายที่นิยมที่สุดของประเทศ”

ปี ค.ศ. 2011 โรงพยาบาลแมรี่พานยี๋ว์ได้รับเกียรติในการเป็น “หน่วยงานสมาชิกของสมาคมดูแลคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ในเขตพานยี๋ว์เมืองกวางเจา” “โรงพยาบาลดูแลเฉพาะบริเวณทวารหนักของมณฑลกวางตุ้ง” “ศูนย์รักษาโรคบริเวณทวารหนักพิเศษอันซื่อของโรงพยาบาลมิตรภาพจีนญี่ปุ่น—โรงพยาบาลที่ร่วมมือทางคลินิกกวางตุ้ง” “สิบโรงพยาบาลใหญ่ของเมืองจีนที่ดูแลเฉพาะทางทวารหนัก”

ปี ค.ศ. 2011 ฝ่ายลงทุนนานาชาติของบริษัท ป๋อไอ้ กรุ๊ป จำกัด จัดตั้งโรงพยาบาลเวียดนามอย่างเป็นทางการมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน