โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว – องค์กรทางการแพทย์ระดับสากลที่รักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่

  โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวตั้งอยู่ที่เมืองแห่งศูนย์กลางธุรกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง อยู่ใต้ภูเขาไป๋หยุน ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงามมาก ก่อตั้งโดยบริษัท ป๋ออ้าย เมดิคอล กรุ๊ป ซึ่งเป็นกรุ๊ปลงทุนด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ติดหนึ่งในร้อยกลุ่มการลงทุนด้านการแพทย์ที่แข็งแกร่งของโลก บริษัท ป๋ออ้าย เมดิคอล กรุ๊ปมี14 เครือข่ายใหญ่ทั่วโลก มีสถานพยาบาลขนาดใหญ่ 113 แห่ง เจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่งหมื่นคน บริษัท ป๋ออ้าย เมดิคอล กรุ๊ป ประเทศจีน ได้ลงทุนมหาศาลในการก่อตั้งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ด้านเทคโนโลยีและด้านบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล มุ่งที่จะสร้างโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวให้เป็นองค์กรทางการแพทย์ระดับสากลที่รักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่โดยมีลักษณะ“บริหารทันสมัย บริการมีมนุษยธรรม ข้อมูลข่าวสารเป็นระบบดิจิตอล”

  โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศจีน เป็นองค์กรซึ่งเป็นกรรมการของสมาคมต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน หลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวค้นหาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งมาโดยตลอด ประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งให้เป็นแบบมาตรฐาน มีเอกลักษณ์ มีความมนุษยธรรม รักษาอย่างมีเหตุผล รักษาแบบบาดแผลเล็ก และแบบบูรณาการหลายแขนง ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กของโรงพยาบาลได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่เพียงแค่ในแถบเอเชียเท่านั้น แต่การรักษาด้านมะเร็งของโรงพยาบาลเรายังถือว่าอยู่แถวหน้าของโลกอีกด้วย โดยเฉพาะ การอุดหลอดเลือดเฉพาะจุด การฝังแร่ไอโอดีน การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด การใช้ความเย็น เป็นต้น รวมกันเป็น "ระบบการรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็งเพื่อให้บาดแผลเล็ก" เมื่อผสานกับแพทย์แผนจีนซึ่งมีมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์จีน จึงทำให้การรักษามีการดูแลพยาบาลอย่างสมดุล ยกระดับประสิทธิภาพในการต้านมะเร็ง ได้รับคำชื่นชมที่ดีจากทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบการรักษาใหม่ “การรักษาแบบบาดแผลเล็ก เฉพาะจุด บูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน” นี้ มีจุดเด่นที่ชัดที่สุดคือ บาดแผลเล็ก เห็นผลเร็ว ฟื้นตัวเร็ว ตรงจุดแม่นยำ รักษาถูกต้อง รูปแบบการรักษาเหล่านี้จะไปกำจัดเซลล์มะเร็งเฉพาะจุด เมื่อเทียบกับการรักษาทั่วร่างกายแล้ว จะมีจุดเด่นคือไม่ทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะปกติที่อยู่รอบๆ หลีกเลี่ยงข้อเสียที่มีในการฉายแสงหรือการให้คีโมโดยปกติซึ่งไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยมะเร็ง ระงับการรักษาที่มากเกินความจำเป็น บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วย ยืดอายุของผู้ป่วยออกไปได้นานขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตและผลการรักษาในระยะยาว นายแครี่ อดัมส์ CEO ขององค์กรอิสระต้านมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดของโลก (UICC) ได้ชื่นชมผลงานและการพัฒนาด้านการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ป๋ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


  เทคโนโลยีการรักษาอันก้าวหน้าของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ดึงดูดผู้ป่วยจากหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาทำการรักษา ปัจจุบัน 80% ของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาจากประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย บังคลาเทศ กัมพูชา และประเทศอื่นๆ ผู้ป่วยจากทุกประเทศมาอยู่ร่วมกัน ทำให้โรงพยาบาลกลายเป็น "ครอบครัวใหญ่ระดับนานาชาติ" ภายใต้การส่งเสริมด้านการบริการแบบเน้นมนุษยธรรมและปัจเจกบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางมารักษาตัวของผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยตั้งสำนักงานขึ้น 7 แห่งที่ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ กัมพูชา เป็นต้น ตามลำดับ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง โรงพยาบาลจึงตั้งสำนักงานเพิ่มขึ้นอีก อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติมากขึ้นในด้านการให้บริการคำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางมารักษา ขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลยังเพิ่มบริการอีกมากกว่า 60 รายการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง สัมมนาความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น ทำให้ได้รับคำชื่นชมที่ดีจากผู้ป่วยเป็นเสียงเดียวกัน

  "การแพทย์ไร้ขอบเขต ความรักไม่สิ้นสุด" ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และนักวิจัยทางการแพทย์จากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นจำนวนมาก ในการประชุมใหญ่ต้านมะเร็งโลกและสภาอภิปรายด้านมะเร็งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างจัดคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสื่อมวลชนจากหลายประเทศไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ศึกษาเทคโนโลยีบาดแผลเล็กและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทั้งยังได้รายงานกระบวนการรักษามะเร็งโดยเทคโนโลยีบาดแผลเล็กจากสถานการณ์จริง ในสภาอภิปรายด้านมะเร็งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลสาธิตเทคโนโลยีการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก อีกทั้งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวยังได้รับการชื่นชมจากสื่อมวลชนว่าเป็น "แหล่งฟื้นฟูสุขภาพใต้ภูเขาไป๋หยุนอันงดงาม" โดยเฉพาะรูปแบบใหม่ในการรักษามะเร็งแบบบูรณาการที่ยืดอายุของผู้ป่วยออกไปและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทำให้โรงพยาบาลได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากนานาประเทศ

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  《United Daily News》、《Business Daily》、《Philippine Star》、《World Journal》、《Manila Standard Today》ของประเทศฟิลิปปินส์《The Herald》、《สงบสุข》、《Health News》ของเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม 《Youth Daily》、《Chinese Sai Kung Libération》、《Public Security reported》ของเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม 《Thousand Islands Daily News》、《Java Post》ของเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย 《Compass Direct News reports》、《New vocal cord report》、《Metro》ของจาการ์ตา เป็นต้น สำนักข่าวสิบกว่าแห่งนี้ได้รายงานความสำเร็จด้านมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  ด้วยการบริหารอย่างตั้งใจและค้นหาความรู้ใหม่ๆ มาตลอดหลายปี โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสาธารณสุขในหลายประเทศและสมาคมต้านมะเร็งหลายแห่ง และเป็น “ โรงพยาบาลที่หอการค้าจีนยุโรปร่วมมือกันโดยเฉพาะ” เพียงแห่งเดียวในเขตทางใต้ของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นทูตแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ระหว่างประเทศ และเป็นองค์กรมิตรภาพการร่วมมือทางการแพทย์เของหน่วยงานสาธารณสุขในหลายประเทศ และเป็นโรงพยาบาลมิตรภาพเพื่อความร่วมมือของโรงพยาบาลนานาชาติหลายแห่ง

  ขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราก็ไม่เคยลืมตอบแทนสังคม กระตือรือร้นในงานด้านสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หลายครั้ง ริเริ่มกิจกรรมการกุศล “หลานซือต้าย”ร่วมกับสมาคมรักชาติของชาวจีนโพ้นทะเลและสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลกวางตุ้ง——เพื่อสตรีที่ประสบกับโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งรังไข่ Hysteromyoma เป็นต้น วางแผนการบริจาค เปิดกองทุนการกุศลต้านมะเร็ง จัดตั้งสโมสรผู้ป่วยมะเร็ง และได้รับเชิญจากประเทศเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น ให้ไปช่วยสนับสนุนในด้านการสร้างระบบทางการแพทย์อีกด้วย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นหนึ่งในพื้นที่วิจัยการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ ที่นี่มีรอยยิ้มอันเบิกบานและบริการอันอบอุ่น รวมทั้งเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเสนอการรักษาที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่าน โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน